Zdieľať túto stránku

Čo robí správca klubu?

Správca klubu je niečo ako jeho ochranka – prvá obranná línia pred podvodmi, obťažovaním a iným neprijateľným správaním. Keď niekto vytvorí klub, nie je len vlastníkom klubu, ale má aj funkciu jeho správcu (pokiaľ ňou nepoverí niekoho iného).

Čo robí správca klubu?

Správca klubu presadzuje pravidlá klubu, ktoré sú obvykle zobrazené na informačnej stránke klubu ako značky (napríklad „žiadne diskusie mimo témy“) a v sekcii Informácie o klube. Povinnosti správcu sú tri: prezeranie žiadostí o prijatie a odporúčaní, kontrola oznámení a prijímanie opatrení.

Prezeranie žiadostí o prijatie a odporúčaní

Podobne ako majiteľ klubu, aj správca môže vybavovať žiadosti o prijatie a odporúčania a vyberať, kto bude do klubu prijatý.

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, vyberte položku Priatelia a kluby a vyberte zo zoznamu požadovaný klub.
 2. Vyberte kartu Manage (Spravovať) a potom vyberte položku Invitation requests & recommendations (Žiadosti o prijatie a odporúčania).
 3. Ak chcete niekoho pozvať do klubu, vyberte menovku hráča a potom možnosť Invite (Pozvať).

Posudzovanie oznámení

Keď si členovia klubu všimnú veci ako nevhodný obsah v informačnom kanáli aktivít klubu, mali by ich nahlásiť správcovi klubu.

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, vyberte položku Priatelia a kluby a vyberte zo zoznamu požadovaný klub.
 2. Vyberte kartu Manage (Spravovať) a potom vyberte položku Reports (Oznámenia).
 3. Vyberte oznámenie.

Prijímanie opatrení

Správca klubu pomáha spravovať klub tým, že odstraňuje alebo blokuje členov, odstraňuje nevhodný obsah a pod.

Odstránenie člena (tým sa zruší jeho členstvo):

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, vyberte položku Priatelia a kluby a vyberte zo zoznamu požadovaný klub.
 2. Vyberte kartu Manage (Spravovať) a potom vyberte položku Members & admins (Členovia a správcovia).
 3. Vyberte člena klubu a potom možnosť Akcie > Odstrániť člena.

Zablokovanie a odblokovanie používateľa:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, vyberte položku Priatelia a kluby a vyberte zo zoznamu požadovaný klub.
 2. Vyberte kartu Manage (Spravovať) a potom vyberte položku Members & admins (Členovia a správcovia).
 3. Vyberte člena klubu a potom možnosť Actions (Akcie) > Ban (Zablokovať) alebo Unban (Odblokovať).

Odstránenie nevhodného obsahu z informačného kanála aktivít klubu:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, vyberte položku Priatelia a kluby a vyberte zo zoznamu požadovaný klub.
 2. Vyberte kartu Activity feed (Informačný kanál aktivít).
 3. Vyberte obsah a potom vyberte položku Options (Možnosti) > Delete post (Odstrániť príspevok). (Môžete tiež odstrániť komentáre k príspevkom, a to výberom položky s obsahom, výberom príslušného komentára a výberom možnosti Možnosti > Odstrániť komentár.)

Odstránenie nevhodného obsahu z klubového chatu:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, vyberte položku Priatelia a kluby a vyberte zo zoznamu požadovaný klub.
 2. Vyberte kartu Chat (Rozhovor).
 3. Prejdite myšou na stredné pole chatu a vyberte ho, vyberte požadovanú bublinu v chate a potom vyberte možnosť Delete (Odstrániť).

Ustanovenie osoby za správcu:

Vlastníci klubu môžu ustanoviť ktoréhokoľvek člena klubu (alebo aj viacerých) za správcu. Najskôr sa uistite, že vybraný člen je dôveryhodná osoba. Potom sa uistite, či sa chce stať správcom klubu. Napokon mu pošlite tieto informácie, aby porozumel povinnostiam správcu klubu.

Ustanovenie osoby za správcu klubu:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, vyberte položku Priatelia a kluby a vyberte zo zoznamu požadovaný klub.
 2. Vyberte kartu Manage (Spravovať) a potom vyberte položku Members & admins (Členovia a správcovia).
 3. Vyberte člena klubu a potom možnosť Actions (Akcie) > Promote to admin (Zmeniť na správcu).

Opačným spôsobom môže vlastník klubu odstrániť správcu klubu (tým sa zruší status správcu daného člena, nie jeho členstvo v klube). Zrušenie správcu klubu:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, vyberte položku Priatelia a kluby a vyberte zo zoznamu požadovaný klub.
 2. Vyberte kartu Manage (Spravovať) a potom vyberte položku Members & admins (Členovia a správcovia).
 3. Vyberte člena klubu a potom možnosť Actions (Akcie) > Remove as club admin (Zrušiť status správcu klubu).

Prečítajte si hlavné zásady spoločnosti Microsoft týkajúce sa zákazníkov služby Xbox Live

Aby ste prispeli k tomu, že služba Xbox Live bude bezpečné a príjemné miesto pre každého, prečítajte si hlavné zásady spoločnosti Microsoft týkajúce sa zákazníkov služby Xbox Live. Všetky aktivity a obsah klubu sa musia riadiť pravidlami v uvedenom dokumente.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Čo robí správca klubu?, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku