Zdieľať túto stránku

Vytvorenie klubu

Pozrite si video Create a club (Vytvorenie klubu)

Poznámka: Video je dostupné iba v angličtine.

  1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu, vyberte úvodnú obrazovku, kartu Community (Komunita), položku Clubs on Xbox (Kluby v Xboxe) a potom položku Create a club (Vytvoriť klub).
  2. Vyberte typ klubu, ktorý chcete vytvoriť:
    • Public (Verejný) – ktokoľvek môže klub vyhľadať, hrať v ňom a zobrazovať jeho obsah, avšak iba členovia môžu viesť rozhovor.
    • Private (Súkromný) – ktokoľvek môže klub vyhľadať, avšak iba členovia v ňom môžu hrať hry, zobrazovať jeho obsah a viesť rozhovor.
    • Hidden (Skrytý) – iba členovia môžu klub vyhľadať, hrať v ňom hry, zobrazovať jeho obsah a viesť rozhovor.
  3. Zadajte názov klubu a vyberte položku Continue (Pokračovať). (Majte na pamäti, že názov verejného a súkromného klubu sa dá vyhľadať, takže vyberte nejaký skvelý názov.)
  4. Skontrolujte typ a názov klubu a vyberte položku Vytvoriť klub.

Po vytvorení klubu mu dodajte určitý charakter. Pridajte pozadie, vyberte profilový obrázok a vykonajte ďalšie nastavenia prispôsobenia, aby ste ukázali komunite Xbox zameranie vášho klubu.

Nezabudnite pridať značky a popis – vďaka tomu nájdu podobne zmýšľajúci používatelia váš klub ľahšie. Prispôsobenie klubu môžete zmeniť kedykoľvek, stačí sa vrátiť na kartu Info (Informácie) a vybrať možnosť Customize (Prispôsobiť).

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vytvorenie klubu, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku