Vytvorenie klubu

Video: Vytvorenie klubu

Pozrieť video Vytvoriť klub. Poznámka: Toto video je dostupné iba v angličtine.

Vytvorenie klubu

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu a vyberte úvodnú obrazovku. Ľudia > Kluby > Preskúmať všetky kluby a potom vyberte položku Vytvoriť klub. Alebo na Úvodnej obrazovke vyberte kartu Komunita, potom položku Kluby v konzole Xbox a potom vyberte položku Vytvoriť klub.
 2. Vyberte typ klubu, ktorý chcete vytvoriť:
  • Public (Verejný) – ktokoľvek môže klub vyhľadať, hrať v ňom a zobrazovať jeho obsah, avšak iba členovia môžu viesť rozhovor.
  • Private (Súkromný) – ktokoľvek môže klub vyhľadať, avšak iba členovia v ňom môžu hrať hry, zobrazovať jeho obsah a viesť rozhovor.
  • Hidden (Skrytý) – iba členovia môžu klub vyhľadať, hrať v ňom hry, zobrazovať jeho obsah a viesť rozhovor.
 3. Zadajte názov klubu a vyberte položku Pokračovať. (Majte na pamäti, že názov verejného a súkromného klubu sa dá vyhľadať, takže vyberte nejaký skvelý názov.)
 4. Skontrolujte typ a názov klubu a vyberte položku Vytvoriť klub.

Po vytvorení klubu mu dodajte určitý charakter. Pridajte pozadie, vyberte profilový obrázok a vykonajte ďalšie nastavenia prispôsobenia, aby ste ukázali komunite Xbox zameranie vášho klubu.

Nezabudnite pridať značky a popis – vďaka tomu nájdu podobne zmýšľajúci používatelia váš klub ľahšie. Prispôsobenie klubu môžete zmeniť kedykoľvek, stačí sa vrátiť na kartu Vitajte a vybrať položku Prispôsobenie.

Odstránenie klubu

Ak chcete odstrániť club, ktorý ste vytvorili, postupujte takto:

 1. Na Úvodnej sa presuňte sa kartu Komunita a potom vyberte položku Kluby v konzole Xbox.
 2. Vyberte klub, ktorý chcete odstrániť.
 3. Prejdite na kartu Správa.
 4. V nastaveniach klubu prejdite na položku Vlastníctvo a vyberte položku Odstrániť klub.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vytvorenie klubu, alebo iným problémom?