Zdieľať túto stránku

Hranie v klube

Existuje niekoľko spôsobov, ako hrať s ľuďmi v klube, ale najjednoduchšími z nich sú pripojenie sa alebo začatie párty a použitie príspevku Hľadá sa skupina.

Pripojenie sa k párty v klube:

 1. Prejdite do klubu pomocou jedného z nasledujúcich postupov:
  • Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu, vyberte možnosť Friends & clubs (Priatelia a kluby) a vyberte zo zoznamu požadovaný klub (v zozname sú kluby, ktorých ste členom).
  • Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu, vyberte úvodnú obrazovku, kartu Community (Komunita), potom vyberte možnosť Clubs on Xbox (Kluby v Xboxe), prehľadajte kluby alebo vyhľadajte verejný klub a vyberte ho.
 2. V klube vyberte kartu Looking for Group (Hľadá sa skupina).
 3. Ak sa dá k párty pripojiť, vyberte ju a potom vyberte možnosť Join party (Pripojiť sa k párty).

Začatie párty v klube:

 1. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Prejdite do klubu, ktorého ste členom. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu, vyberte možnosť Friends & clubs (Priatelia a kluby) a vyberte si klub zo zoznamu.
  • Vyhľadajte verejný klub. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu, vyberte úvodnú obrazovku, kartu Community (Komunita) a potom vyberte položku Clubs on Xbox (Kluby v Xboxe). Prehľadajte populárne kluby alebo vyhľadajte klub výberom položky Find a club (Vyhľadať klub).
 2. Vyberte klub.
 3. V klube vyberte kartu Looking for Group (Hľadá sa skupina) a potom vyberte možnosť Start club party (Začať párty v klube). Ak sa dá k vašej párty pripojiť, ľudia v klube sa k nej môžu ihneď pripojiť.
 4. Ak chcete pozvať členov klubu alebo priateľov (v závislosti od typu klubu, v ktorom ste), vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Vyberte položku Choose from a club (Vybrať z klubu), vyberte klub, zo zoznamu členov vyberte menovku hráča alebo viacero menoviek hráčov a potom stlačením tlačidla Ponuka  odošlite pozvánky.
  • Vyberte položku Invite friends (Pozvať priateľov), vyberte zo zoznamu priateľov menovku hráča alebo viacero menoviek hráčov a potom stlačením tlačidla Ponuka  odošlite pozvánky.

Použite príspevok Hľadá sa skupina

Príspevok Hľadá sa skupina je ako bulletin „hľadajú sa hráči” na nástenke v službe Xbox Live – spôsob, ako môžete nájsť hráčov s podobnými cieľmi a záujmami. Zareagujte na príspevky vytvorené ľuďmi v komunite Xbox (napríklad „Potrebujeme hráčov na dosiahnutie výsledkov v hre Minecraft”). Alebo vytvorte vlastný príspevok – keď zaujmete dostatočný počet ľudí, pozvite ich na svoju párty a hrajte.

Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie príspevku Hľadá sa skupina.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Hranie v klube, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku