Odosielanie a prijímanie hlasových alebo textových správ v konzole Xbox One

Ak chcete používať hlasové správy, pripojte náhlavnú súpravu do bezdrôtového ovládača pre Xbox One alebo použite senzor Kinect.

Pred odosielaním a prijímaním správ, ktoré sa nazývajú aj chaty, vždy zvážte, koho si vyberiete, aby s vami mohol komunikovať prostredníctvom textu a hlasu – v službe Xbox Live a v hrách pre viacerých hráčov mimo služby Xbox Live. To vykonáte tak, že stlačíte Xbox na ovládači a otvorí sa sprievodca, potom vyberte položky Systém > Nastavenia > Konto > Ochrana osobných údajov a zabezpečenie online > Ochrana osobných údajov v službe Xbox Live > Zobraziť podrobnosti a prispôsobiť > Komunikácia a hranie hier pre viacerých hráčov.

Poznámka Skupinové správy (správy pre viaceré osoby) odoslané pred aktualizáciou z mája 2019 nebudú k dispozícii po máji 2019. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti. Ak chcete uložiť kópie dôležitých skupinových správ, postupujte takto:

 1. Prihláste sa na lokalite support.xbox.com.
 2. V pravom hornom rohu prehliadača vyberte vašu menovku hráča, potom vyberte položku Profil Xbox > Správy.
 3. Vyberte správu, ktorú chcete uložiť, potom skopírujte a prilepte jej obsah do e-mailu alebo súboru, ktorý chcete uložiť.

Odosielanie správ

 1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca, potom vyberte položky Komunikácia > Nový chat.
 2. Zadajte menovku hráča alebo vyberte osobu (alebo niekoľko osôb) z vášho zoznamu priateľov, potom vyberte položku Hotovo.

  Poznámka Ak chcete odosielať správy osobám mimo zoznamu priateľov, musíte poznať ich menovku hráča.

  Ak chcete odoslať správu niekomu, s kým ste nedávno hrali, otvorte sprievodcu a vyberte položku Ľudia > Nedávni hráči. Vyberte niekoho, potom odošlite správu z jeho profilu.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Do poľa zadajte text správy. Po dokončení vyberte tlačidlo Enter.
  • Ak chcete odoslať hlasový rozhovor, výberom položky Enter zatvorte klávesnicu, potom vyberte ikonu mikrofónu a zaznamenajte svoju správu.
 4. Ak ste so správou spokojní, vyberte položku Odoslať správu.

Ak chcete spustiť skupinovú správu z hlasového rozhovoru, vyberte ľubovoľnú skupinovú konverzáciu, čiže správu s viacerými príjemcami, a vyberte položku Pripojiť hlas. Spustí sa súkromný hlasový rozhovor pre všetkých používateľov v textovom chate.

Prijímanie správ

Správy, ktoré prijímate od priateľov a ďalších osôb, s ktorými ste si vymieňali správy, sa zobrazia medzi vašimi rozhovormi.

V časti Žiadosti o správu sa zobrazia nové správy od osôb, ktoré sa ešte nenachádzajú vo vašom zozname priateľov.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Odosielanie a prijímanie hlasových alebo textových správ v konzole Xbox One, alebo iným problémom?