Zdieľať túto stránku

Odosielajte hlasové alebo textové správy v konzole Xbox One

Poznámka: Ak chcete používať hlasové správy, pripojte náhlavnú súpravu do bezdrôtového ovládača pre Xbox One alebo použite senzor Kinect.

Ak chcete poslať správu svojim priateľom:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, potom vyberte položky Komunikácia > Nová konverzácia.
 2. Vyberte človeka (alebo niekoľko ľudí) zo svojho zoznamu priateľov a potom vyberte položku Hotovo.
 3. Vyberte ikonu textu alebo mikrofónu, potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
  • Do poľa zadajte text správy. Po dokončení vyberte tlačidlo Enter.
  • Ak chcete zanechať hlasovú správu, vyberte položku Nahrať. Po dokončení nahrávania vyberte tlačidlo Zastaviť alebo hovorte, kým sa nenaplní časový limit. Ak ste so správou spokojní, vyberte položku Odoslať správu.

Odosielanie správ iným osobám, napríklad niekomu, s kým ste nedávno hrali hry:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox  a otvorte sprievodcu, potom vyberte položky Ľudia > Nedávni hráči.
 2. Vyberte niekoho zo zoznamu, potom vyberte položky Zobraziť celý profil > Odoslať správu.
 3. Vyberte ikonu Nová správa alebo mikrofónu, potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
  • Do textového poľa zadajte správu. Po dokončení vyberte tlačidlo Enter.
  • Ak chcete zanechať hlasovú správu, vyberte položku Nahrať. Po dokončení nahrávania vyberte tlačidlo Zastaviť alebo hovorte, kým sa nenaplní časový limit. Ak ste so správou spokojní, vyberte položku Odoslať.

Ak chcete odosielať správy osobám mimo zoznamu priateľov alebo obľúbených používateľov, musíte poznať ich menovku hráča.

 1. Stlačte tlačidlo Xbox  a otvorte sprievodcu, potom vyberte položky Ľudia > Hľadať osobu.
 2. Do poľa zadajte menovku hráča a potom vyberte položky Enter.
 3. Keď sa objaví osoby profil, vyberte položky Zobraziť celý profil > Odoslať správu.
 4. Vyberte ikonu Nová správa alebo mikrofónu, potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
  • Do poľa zadajte text správy. Po dokončení vyberte tlačidlo Enter.
  • Ak chcete zanechať hlasovú správu, vyberte položku Nahrať. Po dokončení nahrávania vyberte tlačidlo Zastaviť alebo hovorte, kým sa nenaplní časový limit. Ak ste so správou spokojní, vyberte položku Odoslať.

Ak chcete zobraziť odpovede, stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, potom vyberte položky Komunikácia > Konverzácie.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Odosielajte hlasové alebo textové správy v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku