Zdieľať túto stránku

Odosielanie hlasových alebo textových správ v konzole Xbox One

Odosielanie hlasových a textových správ priateľom je jednoduché vďaka aplikácii Messages v konzole Xbox One. Správy môžete odosielať priateľom, ľuďom, s ktorými ste nedávno hrali hry, alebo iným osobám, ktoré majú menovky hráčov.

Odosielanie správ priateľom

Odosielanie správ niektorému z priateľov prostredníctvom konzoly Xbox One:

 1. Prihláste sa v službe Xbox Live.
 2. Na bezdrôtovom ovládači pre Xbox One stlačte tlačidlo Xbox.
 1. Prejdite do centra Friends & clubs (Priatelia a kluby) a vyberte položku Friends online (Priatelia online).
 2. Označte menovku hráča príslušného priateľa a stlačte tlačidlo A na ovládači.
 3. Ak chcete odoslať textovú správu, vyberte položku Send (Odoslať) a potom položku Message (Správa). Ak chcete odoslať hlasovú správu, vyberte ikonu mikrofónu.
 4. Zadajte alebo nahrajte správu.
 5. Po dokončení vyberte položku Send (Odoslať).

Poznámka: Aplikácia SmartGlass so smartfónom predstavujú skvelý spôsob rýchleho písania textových správ.

Odosielanie správ iným osobám

Odosielanie správ iným osobám, napríklad niekomu, s kým ste nedávno hrali hry:

 1. Prejdite do centra Friends & clubs (Priatelia a kluby) a vyberte položku Friends online (Priatelia online).
 2. Vyberte položku Change view (Zmeniť zobrazenie). Zoznam hráčov môžete zobraziť výberom položky Friends (Priatelia), Favorites (Obľúbení používatelia), Followers (Nasledovatelia), Recent players (Poslední hráči) alebo Games (Hry).
 3. Označte menovku hráča a stlačte tlačidlo A na ovládači.
 4. Ak chcete odoslať textovú správu, vyberte položku Send (Odoslať) a potom položku Message (Správa). Ak chcete odoslať hlasovú správu, vyberte ikonu mikrofónu.
 5. Zadajte alebo nahrajte správu.
 6. Po dokončení vyberte položku Send (Odoslať).

Odosielanie správ osobám mimo zoznamu priateľov alebo obľúbených používateľov

Ak chcete odosielať správy osobám mimo zoznamu priateľov alebo obľúbených používateľov, musíte poznať ich menovku hráča.

 1. Prejdite do centra Friends & clubs (Priatelia a kluby) a vyberte položku Friends online (Priatelia online).
 2. Vyberte položku Find someone (Niekoho vyhľadať).
 3. Zadajte menovku hráča, ktorého chcete vyhľadať, a stlačte tlačidlo Enter (Zadať).
 4. Vyberte menovku hráča a stlačte tlačidlo A na ovládači.
 5. Ak chcete odoslať textovú správu, vyberte položku Send (Odoslať) a potom položku Message (Správa). Ak chcete odoslať hlasovú správu, vyberte ikonu mikrofónu.
 6. Zadajte alebo nahrajte správu.
 7. Po dokončení vyberte položku Send (Odoslať).

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Odosielanie hlasových alebo textových správ v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku