Zdieľať túto stránku

Ako môžem začať používať funkciu Hľadá sa skupina?

Pozrite si video Find players using Looking for Group (Vyhľadávanie hráčov pomocou funkcie Hľadá sa skupina)

Poznámka: Video je dostupné iba v angličtine.

  • V sprievodcovi: Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a vyberte položky Parties (Párty) > Looking for Group (Hľadá sa skupina).
  • V centre hier: Zvýraznite položku, na ovládači stlačte tlačidlo Menu (Ponuka)  , vyberte položku Game hub (Centrum hier) a následne vyberte kartu Looking for Group (Hľadá sa skupina).
  • V klube, kde ste členom: Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu, vyberte možnosť Friends & clubs (Priatelia a kluby), vyberte klub zo zoznamu a následne vyberte kartu Looking for Group (Hľadá sa skupina).
  • V klube, kde ste návštevníkom: Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu, vyberte úvodnú obrazovku, kartu Community (Komunita) a potom vyberte položku Clubs on Xbox (Kluby v Xboxe). Pozrite si odporúčané kluby alebo vyhľadajte klub výberom položky Find a club (Vyhľadať klub). Vyberte klub a potom vyberte kartu Looking for Group (Hľadá sa skupina).

Ak chcete použiť príspevok Hľadá sa skupina, možno bude potrebné zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov.

  1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a vyberte položky Settings (Nastavenia) > All settings (Všetky nastavenia).
  2. Vyberte možnosť Account (Účet) > Privacy & online safety (Ochrana osobných údajov a bezpečnosť online).
  3. Vyberte možnosť Ochrana osobných údajov v službe Xbox Live > Zobraziť podrobnosti & prispôsobiť > Komunikácia & hranie hier pre viacerých hráčov.
  4. V položke Ostatní môžu so mnou komunikovať prostredníctvom hlasu, správ alebo pozvánok vyberte možnosť Všetci.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ako môžem začať používať funkciu Hľadá sa skupina?, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku