Pozastavenie služieb Xbox Live

Službu Xbox Live sme navrhli tak, aby vytvárala miesto, kde všetci členovia môžu spolu komunikovať online a zabávať sa. Sledujeme službu a zisťujeme, či správanie používateľov neporušuje Zmluvu o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft a pravidlá správania, čím pomáhame chrániť zážitok našich zákazníkov. Porušovanie pravidiel správania môže mať rôzne následky v závislosti od povahy a závažnosti porušenia. Táto stránka popisuje rôzne druhy presadzovania pravidiel a aký majú vplyv na postihnuté kontá.

Majte na pamäti nasledujúce orientačné pravidlá týkajúce sa odstavenia služby Xbox Live:

 • Vo všeobecnosti končí odstavenie služby približne v rovnakom čase dňa, kedy bolo uplatnené, nie je na začiatku kalendárneho dňa. Napríklad 24-hodinové pozastavenie prístupu vydané o 15:00 sa skončí nasledujúci deň približne o 15:00 a nie o polnoci.
 • Spoločnosť Microsoft nie je povinná poskytnúť upozornenie pred uplatnením pozastavenia prístupu alebo iného presadzovania pravidiel. Súhlasom s pravidlami správania od spoločnosti Microsoft potvrdzujete, že ste pochopili a prijali pravidlá služby Xbox Live.
 • Dĺžka odstavenia závisí od závažnosti priestupku. Predovšetkým neslýchané porušenia môžu mať za následok okamžité trvalé odstavenie.

Pozastavenie komunikácie

K pozastaveniam komunikácie dochádza v dôsledku neprimeraného správania sa počas komunikačných aktivít v službe Xbox Live. Takéto pozastavenie blokuje prístup konta k akýmkoľvek komunikačným funkciám v službe Xbox Live vrátane textových správ, hlasových správ, videokomunikácie, používania Skypu v konzole Xbox One, rozhovoru počas hry a párty rozhovoru. Pozastavenia komunikácie sa uplatňujú na konkrétne dočasné trvanie, často na 1, 7 alebo 14 dní.

Počas pozastavenia komunikácie môže mať účet naďalej prístup k službe Xbox Live, vrátane online hier pre viacerých hráčov. Po ukončení pozastavenia sa automaticky obnovia všetky funkcie komunikácie.

Pozastavenia konta

Pozastavenie konta úplne blokuje príslušné konto, ktoré sa nebude môcť prihlásiť do služby Xbox Live počas trvania pozastavenia. Pozastavenia konta sa uplatňujú na stanovené trvanie, často na 1, 7 alebo 14 dní, aj keď neslýchané alebo opakované porušenia môžu mať za následok trvalé odstavenie.

Pozastavenia konta môžu byť uložené za rôzne porušenia pravidiel správania od spoločnosti Microsoft. Medzi ne patrí, ale nie výhradne:

 • Urážlivý alebo nevhodný obsah v profile na službe Xbox Live
 • Neprimerané správanie sa počas hry alebo podvádzanie
 • Pokusy o manipuláciu služieb Xbox Live zásahmi do siete, zneužitím pripomienok, zneužitím sťažnosti alebo inou manipuláciou so systémom.
 • Obťažovanie ostatných používateľov služby Xbox Live alebo odcudzenie identity zamestnancov alebo partnerov spoločnosti Microsoft
 • Pokusy využiť Xbox Live Marketplace alebo Podporu pre Xbox na finančný zisk
 • Odcudzenie konta, neoprávnené získavanie údajov alebo iné pokusy podviesť spoločnosť Microsoft alebo ostatných hráčov

Nútené zmeny menovky hráča

Keď sa uplatní nútená zmena menovky hráča (gamertagu), systém dotknutému účtu automaticky priradí nová menovka hráča (gamertag) podobným spôsobom, ako keď je vám pri prvom prihlásení do služby Xbox Live poskytnutá menovka hráča (gamertag) vytvorená systémom.

Ak nie je hráč spokojný s priradenou menovkou hráča (gamertagom) a chce ho zmeniť, môže si zakúpiť novú menovku hráča (gamertag) prostredníctvom štandardného postupu zmeny menovky hráča (gamertagu). Menovka hráča (gametag), pre ktorú sa uplatnila vynútená zmena, zostane však nedosiahnuteľná.

Vynútená zmena menovky hráča (gamertagu) môže byť vydaná, ak menovka hráča (gamertag) vizuálne pripomína, slovne znie, predstavuje, naznačuje, skracuje alebo inak zavádza niečo z nasledovného:

 • Zneucťujúce slová alebo slovné spojenia
 • Témy alebo obsah sexuálnej povahy
 • Nenávistnú reč
 • Sporné náboženské témy
 • Známych ľudí alebo organizácie
 • Citlivé súčasné alebo historické udalosti

Pozastavenia oprávnenia

V konzole Xbox One a aplikácii Xbox v systéme Windows sa oprávnenia používajú na určenie, čo každé konto môže a nemôže robiť v službe Xbox Live. Pozastavenie oprávnenia sa môže vyskytnúť, keď konto zneužívalo určitú funkciu služby Xbox Live alebo sa dopustilo porušenia pravidiel správania, ktoré si nevyžaduje úplné pozastavenie konta. Vybrané pozastavené oprávnenia môžu izolovať nevhodný obsah alebo správanie sa konta bez prerušenia celého zážitku v Xboxe pre dané konto.

Medzi niektoré oprávnenia, ktoré môžu byť pozastavené v dôsledku porušenia pravidiel správania, patrí:

 • Nahrávanie herných klipov alebo snímok obrazovky
 • Zdieľanie obsahu pomocou senzora Kinect
 • Hranie online hier pre viacerých hráčov
 • Pripojenie sa k párty
 • Komunikácia s ostatnými hráčmi
 • Zdieľanie obsahu profilu

Napríklad, ak hráč vytvorí urážlivú snímku obrazovky, môže mu byť uložené pozastavenie oprávnenia dočasným odstránením jeho možnosti nahrávať, ale online hry pre viacerých hráčov, ako aj ďalšie funkcie v službe Xbox Live môžu ostať nezmenené.

Dĺžka pozastavenia oprávnenia závisí od závažnosti porušenia a charakteru konkrétneho priestupku.

Zákazy týkajúce sa konkrétnej hry

Vývojári hier môžu do svojich titulov zabudovať zabezpečenie pre konkrétnu hru a vynucovať pravidlá svojej komunity nezávisle od väčšieho systému v službe Xbox Live. Často to platí pre hry, ktoré majú rozsiahly obsah vytvorený hráčom alebo majú mohutné a aktívne online komunity. Pretože každá hra je iná, každý vývojár môže zákaz týkajúci sa príslušnej hry oznamovať iným spôsobom.

Zákazy týkajúce sa konkrétnej hry nespadajú do našej pôsobnosti a Podpora pre Xbox nemôže poskytnúť náhľad na presadzovanie pravidiel pre konkrétnu hru. Ak chcete získať konkrétne informácie o zákaze v hre, kontaktujte príslušného vývojára alebo vydavateľa hry.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pozastavenie služieb Xbox Live, alebo iným problémom?