Spel support

Lägga till ett spel på startsidan
Hur du lägger till en spelpanel på din startsida i Xbox.
Sända ditt spel
Hur du streamar ditt Xbox-spelande på Mixer-kanalen via din konsol eller mixer.com.
Hitta dina spel och appar
Hur du hittar spel och appar på konsolen.
Skapa en turnering
Hur du skapar en turnering för flera spelare för Xbox-spel.

Supportresurser