Lösenord och säkerhet

Hur fungerar spel för flera deltagare och kommunikation vid spel i flera nätverk?
I spel för flera spelare på Xbox Live bestämmer sekretess och onlinesäkerhetsinställningarna vem som kan kommunicera med dig i röst och text – på Xbox Live och i andra spelnätverk.
Läs om kontroller för ålderslämplighet och sekretessinställningar för familjen som du kan ändra på Xbox.com och din Xbox One-konsol.
Återställ Microsoft-kontots lösenord
Om du har glömt bort Microsoft-kontots lösenord får du hjälp med att återställa det på den här sidan.
”Jag tror att någon har hackat sig in på mitt konto”
Ta reda på vad du kan göra om du misstänker att ditt Microsoft-konto har råkat ut för intrång, eller om du behöver kontrollera om det har förekommit obehörig aktivitet på kontot.
Du ombeds upprepade gånger att ange ditt lösenord när du loggar in på Xbox One
Se vad du kan göra om du upprepade gånger ombeds ange ditt lösenord på Xbox One.
Skapa ett gästkonto på Xbox One
Lär dig hur du använder en Xbox One-konsol som gäst.
Uppdatera all säkerhetsinformation för ditt Microsoft-konto
Lär dig ersätta säkerhetsinformation som inte är giltig längre så att du skyddar Microsoft-kontot.
Så här gör du om din Xbox har stulits
Ta reda på vad du behöver göra om din Xbox-konsol blir stulen, bland annat hur du skyddar ditt konto.
Kräv en nyckel för inköp på din Xbox One-konsol
Lär dig hur du kräver en nyckel för att göra inköp på din Xbox One-konsol.
Lägg till säkerhetsinformation i ditt Microsoft-konto
Lär dig hur du lägger till säkerhetsinformation så att du skyddar Microsoft-kontot.

Supportresurser