Komma i gång: Nätverk

”Jag ansluter till Xbox Live för första gången”.
Få hjälp med att ansluta Xbox-konsolen till Xbox Live med en kabelanslutning eller trådlös anslutning.
Anslut din Xbox 360-konsol till Xbox Live med en Windows-dator i stället för med en router
Ta reda på hur du ansluter din Xbox 360-konsol till Xbox Live med din Windows-dator i stället för med en router.
Välja och konfigurera en ny nätverksenhet
Ta reda på mer om specifika modeller för nätverksroutrar, gateways och bryggor och ta del av eventuella kända problem eller annan information som hjälper dig att välja och konfigurera en ny nätverksmaskinvara för din Xbox.
Ansluta din Xbox 360-konsol till Xbox Live med hjälp av en Mac-dator i stället för via en router
Lär dig hur du kan använda din Mac för att ansluta din Xbox 360 till Xbox Live.

Supportresurser