Tillbehör: Kinect for Windows

Kinect for Windows
Behöver du felsöka din Kinect for Windows-sensor? Behöver du ladda ned SDK? Läs mer här.
Kinect for Windows v2
Behöver du felsöka din Kinect for Windows v2-sensor? Behöver du ladda ned programmeringsgränssnittet? Läs mer här.

Supportresurser