Microsoft Store

Var är mina gamla avatarprylar?
Starta appen Xbox Originalavatarer om du vill hitta din ursprungliga avatar och tillhörande innehåll.
Felmeddelande på Xbox One: "Your account is blocked from Buying in Microsoft Store"
Visas felmeddelandet "Your account is blocked from Buying in Microsoft Store"? Lär dig hur du åtgärdar felet.
Förbeställ digital Xbox One-spel i Microsoft Store
Vill du spela nya Xbox One-spel så snart som möjligt? Läs mer om förköp av Xbox One-spel.
Hitta dina spel och tillägg på Xbox One
Här beskrivs hur du hittar spel och speltillägg som du har köpt i Microsoft Store.
Köp innehållspaket på Xbox One
Läs om hur och varför du bör köpa innehållspaket på Xbox One.
Felsöka långsam nedladdning av spel eller appar på Xbox One
Lär dig felsöka långsam nedladdning av spel eller appar på Xbox One-konsolen.
Felsöka problem med installation av spel eller appar på Xbox One
Lär dig vad du gör om du inte kan ladda ned eller installera ett spel eller en app på Xbox One-konsolen.
Vanliga frågor om att köpa digitala spel på Xbox One
Svar på vanliga frågor som rör köp och användning av digitala versioner av spel på din Xbox One-konsol.
Pausa eller avbryta en nedladdning eller installation på Xbox One
Få reda på hur du pausar eller avbryter en nedladdning eller installation av Xbox One-innehåll.
Visa status för mina spel- och appinstallationer på Xbox One
Få reda på hur du kontrollerar status för spel- och appnedladdningar och installationer på Xbox One-konsolen.
Så här skapar du en Xbox Avatar
Se hur du använder appen Xbox Avatarredigeraren för att skapa en egen avatar.
Hantera lagring på Xbox One
Lär dig hur dina data sparas, hur du kontrollerar det tillgängliga lagringsutrymmet och hur du konfigurerar och ansluter en extern hårddisk till Xbox One-konsolen.

Supportresurser