Vanliga frågor och svar om The Bard’s Tale Trilogy

Om du har frågor om The Bard’s Tale Trilogy läser du svaren på vanliga frågor nedan. Mer information finns på webbplatsen för inXile Entertainment.

På den här sidan

Vilka är systemkraven för dator?

Gå till produktinformationssidan i Microsoft Store om du vill veta systemkraven.

Vilka språk finns i spelet?

The Bard's Tale Trilogy har stöd för engelsk, fransk, tysk, polsk, rysk och spansk text.

Finns det några kända problem på Xbox One?

Den senaste listan över kända problem och korrigeringar för spelet finns på inXile Entertainments supportsida.

Varför fungerar inte min handkontroll på Windows 10?

Ibland kan Windows 10 inte hitta någon handkontroll om den ansluts medan spelet läses in. Om en av utlösarna inte fungerar kopplar du från handkontrollen och ansluter den igen medan spelet körs.

Hur sparar jag mitt spel?

Med standardfunktionen "Spara varsomhelst" kan du nå knappen SparaAlternativ-menyn och använda F5 på tangentbordet eller Menyknappen på handkontrollen för att snabbspara spelet. Om du väljer "Bakåtkompatibelt läge" kan du bara spara spelet i Adventurers Guild. Funktionen för att snabbspara är inaktiverad i bakåtkompatibelt läge.

Hur återupplivar jag döda figurer?

När figurer dödats måste de återupplivas vid ett tempel. Tänk på att det finns en guldkostnad för att återuppliva figurer och att de bara upplivas med 1 HP, så du måste även återställa dem efteråt.

Hur överför jag min grupp från ett spel till nästa?

När du har vunnit det slutliga slaget i de två första volymerna återgår du till Adventurers Guild. Där ser du ett alternativ för att importera din grupp (och eventuella figurer som sparats i guilden som du inte använder) till nästa volym. Du kan bara importera i en riktning, från Bard's Tale till Bard's Tale II till Bard's Tale III, och inte i omvänd ordning.

Varför fungerar inte spelet som det gjorde i originalet?

Vart och ett av de tre ursprungliga Bard's Tale-spelen gavs ut på många olika plattformar och det fanns mängder av skillnader och buggar i alla versionerna. Även om grundkoden skrevs för Amiga-versionen refererade man till alla versioner av spelet när vissa element och buggar skulle hanteras. Slutprodukten är omgjord inte bara för att åtgärda buggar som är tiotals år gamla. Den innehåller dessutom programmeringskod från så många versioner att den inte kan anses härröra från någon specifik plattformsversion av spelet.

I "bakåtkompatibelt" spelläge återställs många av de skillnader som fanns mellan de tre spelen, om du vill ha lite nostalgi!

Varför fungerar inte mina förtrollningar?

Du kan vara i en antimagisk zon om förtrollningar har försvunnit eller misslyckats. Kontrollera journalen eller skallindikatorn ovanför 3D-vyn för möjliga orsaker till varför magi inte fungerar. Du kan också se ikonerna som finns ovanför gruppstatusen för aktiva förtrollningar, varaktigheter och återstående tid.

Finns det något sätt att få den här versionens grafik att se ut som den ursprungliga grafiken?

Nej. Vi har implementerat all ny grafik i den här titeln och det finns inget sätt att växla tillbaka till originalgrafiken (tänk på att den har sett olika ut i de olika spelversionerna).

Kan jag importera mina figurer från den emulerade versionen/det ursprungliga spelet?

Nej. I The Bard's Tale Trilogy är alla tre spelen helt omgjorda. Skillnaderna är för många, vilket innebär att det inte finns något sätt att ta in dessa delar.

Hur överförs sparar spel mellan Xbox- och Windows-versionerna?

När du avslutar spelet på antingen Xbox eller Windows när du är inloggad på ditt Microsoft-konto laddas dina senast sparade spel upp i molnet. Det tar vanligtvis ungefär fem minuter innan det du sparat blir tillgängligt på en annan enhet.

Hur ändrar jag spelets språk?

För Steam: Högerklicka på spelet i biblioteket, markera alternativet Egenskaper och välj sedan fliken Språk. Där kan du välja språk på den nedrullningsbara menyn.

För Xbox: Spelet visas på det språk som angetts i Xbox-konsolens inställningar. Du kan uppdatera inställningen så länge som språket stöds.

För Windows och GOG: Spelet visas på det språk som angetts i datorns regioninställning.

Jag kommer ändå inte vidare. Vad gör jag nu?

Gå till https://inxile.zendesk.com om du vill ha ytterligare support från inXile Entertainment.

Relaterade problem

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Vanliga frågor och svar om The Bard’s Tale Trilogy" som du läste om eller ett annat problem?