Riktlinjer för hälsa och säkerhet för Kinect for Xbox One

Kinect och barn

Innan du låter barn använda Kinect för Xbox One-sensorn:

 • Bestäm hur respektive barn ska få använda sensorn (spela spel, chatta eller skicka videomeddelanden till andra spelare online) och om de ska övervakas under dessa aktiviteter.
 • Om du tänker låta barn använda sensorn utan övervakning ska du först förklara all säkerhets- och hälsoinformation samt alla instruktioner.

Se till att barn som använder Kinect för Xbox One spelar säkert och inom sina begränsningar, och se till att de förstår hur systemet ska användas.

Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att röra sig fritt

Beroende på spel krävs olika mycket rörelseutrymme när du spelar med Kinect för Xbox One-sensorn. Se till att du inte kan stöta emot, krocka med eller snubbla över andra spelare, åskådare, husdjur, möbler eller andra föremål medan du spelar. Om du ska stå och/eller flytta dig under spelet måste du också ha bra fotfäste.

Innan du spelar:

 • Titta åt alla håll (höger, vänster, framåt och bakåt, nedåt och uppåt) efter saker som du kan stöta emot eller snubbla på.
 • Se till att spelområdet är tillräckligt långt från fönster, väggar, trappor o.s.v.
 • Se till att det inte finns något att snubbla på – leksaker, möbler eller mattor till exempel. Håll också utkik efter barn och husdjur i närheten. Om det behövs flyttar du bort föremål från spelområdet.
 • Glöm inte att titta upp. Det kan finnas lampor, fläktar eller andra objekt ovanför huvudet i spelområdet.

Medan du spelar:

 • Håll dig långt från tv:n för att undvika kontakt.
 • Håll tillräckligt avstånd från andra spelare, åskådare och husdjur. Det här avståndet kan variera beroende på spel, så ta hänsyn till hur du spelar när du bestämmer hur långt bort du måste vara.
 • Var uppmärksam på föremål och människor som du kan krocka med eller snubbla på. Människor och föremål kan hamna i vägen under spelet, så håll alltid koll på vad som finns omkring dig.

Se till att du alltid har bra fotfäste när du spelar:

 • Spela på ett plant golv med tillräckligt grepp för spelaktiviteter.
 • Se till att du har något lämpligt på fötterna för spelet (inte högklackat eller flipflops till exempel) eller är barfota.
Ordna alla kablar och sladdar så att människor och husdjur inte kan snubbla på dem eller av misstag dra tag i dem när de rör sig i området. När sensorn och konsolen inte används kan du behöva koppla bort alla sladdar och kablar från sensorn och konsolen och förvara dem utom räckhåll för barn och husdjur. Låt inte barn leka med kablar och sladdar.

Undvik att bli bländad

Testa följande om du inte vill överanstränga ögonen av starkt ljus:

 • Placera dig på ett bekvämt avstånd från tv:n eller bildskärmen och Kinect för Xbox One-sensorn.
 • Undvik att placera tv:n eller bildskärmen och Kinect för Xbox One-sensorn vid ljuskällor som skapar bländande ljus eller justera ljusnivån med hjälp av persienner.
 • Välj mjukt naturligt ljus som minimerar bländningen och ansträngningen för ögonen och ökar kontrast och skärpa.
 • Justera tv:ns eller bildskärmens ljusstyrka och kontrast.

Ljuskänslighetsanfall

En mycket liten andel av befolkningen kan drabbas av anfall när de utsätts för vissa ljusbilder, bland annat blinkande lampor eller mönster som kan visas i tv-spel. Även de som inte tidigare har drabbats av anfall eller epilepsi kan ha ett odiagnostiserat tillstånd som kan orsaka ljuskänslighets- eller epileptiska anfall när de tittar på TV-spel. Dessa anfall kan ha olika symptom, bland annat yrsel, förvirring, synrubbningar, ögon- och ansiktsryckningar, skakningar i armar eller ben, eller att man tillfälligt förlorar medvetandet. Anfall kan också medföra medvetslöshet eller kramper som kan leda till skador om man ramlar. Om du upplever något av dessa symtom ska du sluta spela omedelbart och rådgöra med en läkare.

Föräldrar bör vara uppmärksamma på eller fråga sina barn om symtomen ovan, eftersom barn och tonåringar oftare än vuxna drabbas av dessa anfall. Risken för ljuskänslighets- och epileptiska anfall minskar om du vidtar följande försiktighetsåtgärder:

 • Sitt längre bort från skärmen
 • Använd en mindre skärm
 • Spela i ett väl upplyst rum
 • Spela inte när du är trött eller utmattad

Om du eller någon släkting tidigare har drabbats av anfall eller epilepsi, bör du rådgöra med läkare innan du spelar.

USB-kabelsäkerhet

Så här undviker du att skada USB-kabeln/strömsladden:

 • Se till att ingen går på kabeln.
 • Du ska inte rycka i, knyta eller vika kabeln, eller på annat sätt missköta den.
 • Utsätt inte kabeln för värme.
 • Håll barn utom räckhåll för kabeln. Låt dem inte bita i eller tugga på kabeln.
 • När du kopplar bort kabeln ska du dra i kontakten, inte i kabeln.

Om USB-/strömkabeln på något sätt skadas ska du omedelbart sluta använda den och kontakta Xbox-supporten för att skaffa en ny.

Dra ur Xbox-strömsladden under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.

Överansträng dig inte

Det kan krävas olika mycket fysisk aktivitet när du spelar med Kinect för Xbox One-sensorn.

Rådgör med läkare innan du använder sensorn om du har något medicinskt tillstånd eller problem som påverkar din förmåga att säkert utföra fysiska aktiviteter, eller om

 • Du är eller kan vara gravid.
 • Du har problem med hjärta, andning, rygg, leder eller andra ortopediska problem.
 • Du har högt blodtryck.
 • Du har problem med fysiska aktiviteter.
 • Du har ordinerats begränsad fysisk aktivitet.

Rådgör med läkare innan du börjar utföra några fysiska övningar med hjälp av sensorn.

Spela inte när du är påverkad av droger eller alkohol och se till att din balans och fysiska förmåga är tillräcklig för rörelserna i spelet.

Ta paus regelbundet

 • Sluta spela och vila en stund om du blir trött i muskler, leder eller ögon.
 • Om du upplever kraftig utmattning, illamående, andnöd, tryck över bröstet, yrsel, obehag eller smärta ska du OMEDELBART SLUTA SPELA och konsultera en läkare.

Använd inte olicensierade tillbehör med Kinect för Xbox One

Användning av ej auktoriserade tillbehör eller föremål kan resultera i skador på dig själv eller andra eller skador på sensorn eller annan egendom. Att använda icke godkända tillbehör strider mot programlicensen och kan medföra att garantin upphör att gälla.

Obs! Om informationen på den här sidan inte har gett dig svar på dina frågor eller om du har andra funderingar om säkerheten hos Kinect för Xbox One kontaktar du Xbox-supporten.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Riktlinjer för hälsa och säkerhet för Kinect for Xbox One" som du läste om eller ett annat problem?