Förbättra prestandan för spelstreaming i Xbox Console Companion-appen för Windows 10

Genom att göra några få justeringar i ditt hemmanätverk kan du förbättra ljud- och videokvaliteten vid spelstreaming. Prova förslagen på den här sidan om du vill förbättra prestandan för spelstreaming när du använder Xbox Console Companion-appen på Windows 10.

På den här sidan

Använd om möjligt ett kabelanslutet nätverk

Du får alltid högsta videokvalitet, minsta fördröjningarna i spelet och minst störningar vid streaming via ett kabelanslutet Ethernet-nätverk. Om möjligt ansluter du både din Windows 10-dator och din Xbox One-konsol till ditt hemmanätverk med Ethernetkablar.

Obs! Om du inte kan skapa en kabelanslutning på grund av avståndet mellan konsolen och din hemmanätverksenhet kan följande två alternativ vara till hjälp. Överväg att investera i något av dessa för att utnyttja den befintliga kabeldragningen i ditt hem:

 • Nätverksadaptrar för elledningar. Med dessa adaptrar kan du använda de befintliga elledningarna i ditt hem som ett kabelanslutet höghastighetsnätverk.
 • MoCA (Multimedia over Coax). Med dessa adaptrar kan du använda de befintliga koaxialkablarna i ditt hem som ett kabelanslutet höghastighetsnätverk.

Om du använder ett trådlöst nätverk ska du om möjligt använda ett 802.11 AC- eller N-nätverk på 5 GHz

Nyare trådlös teknik ger dig den bästa trådlösa upplevelsen vid spelstreaming från din Xbox One-konsol till din Windows 10-dator.

En del trådlösa routers sänder två SSID (nätverksnamn): ett som 5 GHz-nätverk och det andra som 2,4 GHz-nätverk.

5 GHz-nätverk är mindre känsliga för störningar från till exempel trådlösa telefoner och mikrovågor. Även om 5 GHz-signaler inte kan penetrera kompakta väggar på samma sätt som 2,4 GHz-signaler är det alltid bättre att försöka använda nätverkets 5 GHz-band framför 2,4 GHz-bandet.

Flytta Xbox One-konsolen eller datorn närmare den trådlösa routern

Ju närmare routern Xbox One-konsolen och datorn är, desto bättre blir anslutningen. Välj en central placering för den trådlösa routern. Väggar, golv och metallföremål kan orsaka störningar.

Minska trådlösa störningar

Många trådlösa elektroniska apparater som trådlösa telefoner, mikrovågsugnar, babymonitorer och garageöppnare använder 2,4 GHz-bandet.

Du kan undvika störningar från dessa genom att använda det trådlösa nätverkets 5 GHz-band.

Dessa störningar kan försämra signalen:

Aktiva störningar
Aktiva störningar uppstår när andra enheter sänder antingen en trådlös signal eller annan typ av elektromagnetisk störning. Vanliga orsaker till aktiva störningar är mikrovågsugnar, ugnar, luftkonditionering, äldre tv-apparater, trådlösa headsets, babyalarm, andra trådlösa nätverk, trådlösa telefonsystem och trådlösa högtalare.

Obs! Det finns även många andra elektroniska enheter som kan orsaka störningar. Försök minska potentiella störningar genom att flytta elektroniska enheter som finns mellan Xbox-konsolen och den trådlösa routern.

Passiva störningar
Passiva störningar uppstår när en trådlös signal passerar genom ett objekt. Det gör att den trådlösa signalen blir svagare och kan brytas. Betong, glas, bly- och kopparrör, isolering, speglar, vapenskåp, dokumentskåp, kakel och gips är exempel på material som kan orsaka passiva störningar. Den trådlösa signalen försämras även med ökat avstånd. Störningar kan också uppstå när konsolen är för nära den trådlösa routern. Det idealiska avståndet från den trådlösa routern för Xbox One-konsolen är mellan 1,5 och 15 meter.

Dämpning
Dämpning är naturligt vid trådlösa signaler. Det innebär att en trådlös signal försämras med avståndet, vilket ger så kallade “räckviddsproblem”. Routrar har begränsad sändningsräckvidd som varierar från enhet till enhet. En enhets räckvidd minskas ytterligare när signalen passerar genom massiva föremål (se “passiva störningar” ovan).

Siktlinje
När det kommer till aktiva och passiva störningar är det viktigt att tänka på siktlinjen. Föreställ dig en rak linje från routern till Xbox One-konsolen och försök att ta bort så många saker som möjligt längs den linjen som kan orsaka aktiva störningar.

Du kan också flytta konsolen eller routern för att minimera passiva störningar. Genom att flytta enheterna ut från skåp eller bort från skrivbord förbättras oftast trådlösa signaler.

Två liknande ritade bilder visar en konsol, en trådlös router och en signalstyrkeindikator. På den ena bilden finns ett skåp mellan konsolen och routern och signalstyrkan är mycket sämre.

När du hittat den bästa siktlinjen för din enhet och tagit bort så många potentiella störningskällor som möjligt testar du om anslutningen har blivit bättre:

USB 3.0-enheter
En del USB 3.0-enheter kan också orsaka trådlösa störningar för 2,4 GHz-nätverk. Om du måste använda 2,4 GHz trådlöst ska du i möjligaste mån undvika att ansluta USB-enheter till din Xbox One och Windows 10-dator.

Använd den trådlösa kanal och det trådlösa band som har minst belastning

Alla trådlösa nätverk har en kanal de kommunicerar över. Om ett trådlöst nätverk i närheten använder samma kanal kommer de två nätverken att störa varandra. Det är viktigt att du konfigurerar din trådlösa router så att den använder en kanal som inte störs av andra nätverk i närheten.

Regionala begränsningar
På en del marknader kan en trådlös enhet som känner av för mycket trafik på ett visst trådlöst band sänka sin effekt för att det ska bli mindre belastning på det trådlösa nätverket. Detta resulterar i sämre trådlös prestanda, så välj det trådlösa band och den trådlösa kanal som har minst belastning.

Nedan finns några tips för hur du byter trådlös kanal och hittar den med minst belastning.

Byta den trådlösa kanalen
Mer information om hur du ändrar den trådlösa kanalen hittar du i informationsforumen för nätverksmaskinvara. Där hittar du information om hur du konfigurerar och uppdaterar din specifika nätverksmaskinvara. Om forumen inte har information för just din router läser du i din router-dokumentation eller på tillverkarens webbplats för att få reda på hur du ändrar din trådlösa kanal.

Obs! Innehållet i Xbox Support-forumen är endast på engelska. Du kan översätta innehållet på Xbox Support-forumen till ett annat språk genom att klistra in webbadressen i ett översättningsverktyg online, till exempel Bing-översättare.

Välj den mest optimala kanalen

De flesta trådlösa routrar har en kanalbredd på antingen 20 MHz eller 40 MHz som konfigurerbart alternativ. Dessa kan också visas som “Narrow” eller “Wide”. Xbox One föredrar inställningen 20 MHz eller "Narrow".

Nätverk som använder 2,4 GHz har kanalerna 1 till 11 (13 i Europa). En kanal kan störa andra kanaler i dess närhet, så du ska alltid välja en som ligger fem kanaler bort. Bäst är att bara välja kanalerna 1, 6 och 11 för att minimera kanalöverlappningen. En del trådlösa routrar låter dig konfigurera kanalbredden. Genom att välja inställningen 20 MHz eller “Narrow” begränsar du intilliggande kanalers störningar.

I 5 GHz-nätverk överlappar inte kanalerna.

När du ändrat din trådlösa kanal testar du om anslutningen har blivit bättre.

Hitta en trådlös kanal med lägre belastning

Du kan identifiera vilka kanaler som inte används i ditt grannskap. Om du vill se en lista med trådlösa nätverk runt din dator och vilka kanaler de använder provar du följande alternativ.

 • Använd ett grafiskt verktyg som inSSIDer Wi-Fi Analyzer (Android) eller liknande. Microsoft tar inget ansvar för dessa verktyg.
 • Använd det inbyggda kommandoradsverktyget i Windows. Vissa kunskaper om kommandoraden krävs. Så här gör du det:
  1. Tryck på Windows-tangenten, skriv Kommandotolken och tryck på Retur.
  2. I kommandotolken skriver du netsh wlan show networks mode=bssid och trycker på Retur-tangenten.
En skärm visar nätverksinformation, inklusive signalstyrka.

Detta kommando visar en lista med nätverk, inklusive deras signalstyrka och kanal. Om ditt nätverk har samma kanal (i 5 GHz-nätverk) som något av dessa, eller om dess kanal ligger inom fem från en befintlig kanal (för 2,4 GHz-nätverk), kan du förbättra streamingkvaliteten genom att byta trådlös kanal på din routers konfigurationssida.

Uppdatera dina trådlösa drivrutiner och den trådlösa routerns inbyggda programvara

Det är alltid bäst att använda de senaste versionerna av drivrutiner och inbyggd programvara. Så här gör du det.

Uppdatera routerns och gatewayens inbyggda programvara

Både trådbundna och trådlösa routrar innehåller inbäddad programvara som kallas inbyggd programvara. Den inbyggda programvaran för routrar innefattar nätverksprotokoll, säkerhetsfunktioner och administrativa funktioner. Routrar med gammal information lagrad i den inbyggda programvaran kanske inte fungerar som de ska.

Routertillverkare tillhandahåller ofta uppdateringar som förbättrar prestanda, stabilitet, säkerhet och anslutningsbarhet. Genom att uppdatera den inbyggda programvaran för routrar kanske problem med låga prestanda eller förlorade anslutningar kan lösas.

Du kan ladda ned dessa inbyggda programvaror och installera dem själv. Din dator måste vara direktansluten till routern med en Ethernetkabel så att du kan ladda upp den nya filen för inbyggd programvara direkt till routern.

Om du vill ha mer information går du till våra forum för nätverksmaskinvara och lär dig hur du konfigurerar och uppdaterar din specifika nätverksmaskinvara.

Obs! Innehållet i Xbox Support-forumen är endast på engelska. Du kan översätta innehållet på Xbox Support-forumen till ett annat språk genom att klistra in webbadressen i ett översättningsverktyg online, till exempel Bing-översättare.

Uppdatera drivrutiner och inbyggd programvara för din dator

Så här söker du efter och uppdaterar drivrutinerna för din dator:

 1. Tryck på Windows-tangenten, skriv Enhetshanteraren och tryck på Retur.
 2. Välj Nätverkskort för att se vilken maskinvara som finns installerad på din dator.
 3. Högerklicka på det trådlösa nätverkskortet och välj Uppdatera drivrutin
 4. Välj Sök automatiskt efter uppdaterade drivrutiner.
Ett fönster i Enhetshanteraren visar

Avaktivera äldre trådlösa protokoll på den trådlösa åtkomstpunkten

En del trådlösa routrar och åtkomstpunkter kan konfigureras för att avaktivera äldre protokoll som 802.11 a, b och g. Denna inställning kallas ibland för “mixed-läge”. Om dessa äldre protokoll avaktiveras och den trådlösa routern ställs in för att enbart använda nyare protokoll (som 802.11 AC/N) blir upplevelsen bättre.

Använd inte samma SSID (nätverksnamn) för både ditt 2,4 GHz-nätverk och ditt 5 GHz-nätverk

En del trådlösa routrar använder som standard ett enda namn (SSID) för såväl 2,4 GHz- som 5 GHz-nätverk medan andra trådlösa routrar som standard använder två separata namn som hjälper dig att identifiera frekvensbandet.

Om din router använder samma nätverksnamn för båda nätverken kan du konfigurera den så att den ger respektive nätverk olika namn. Genom att skapa separata namn för dem kan du konfigurera datorn och Xbox One så att de använder ett specifikt nätverk och frekvensband.

Om du streamar till en bärbar dator eller surfplatta ska du kontrollera att enheten är inkopplad

En del bärbara datorer och surfplattor använder energihanteringstekniker för att minska den trådlösa adapterns strömförbrukning när de körs på batteri. Dessa tekniker kan minska enhetens bandbredd för trådlöst nätverk och ge fördröjningar i kommunikationen med Xbox One. Genom att använda enhetens strömadapter kan den bärbara datorn eller surfplattan utnyttja den trådlösa adapterns fulla kapacitet.

Sätt bara dina streamande enheter på 5 GHz-nätverket

Genom att bara sätta din streamande enhet och din Xbox One på ditt nätverks 5 GHz-band minimerar du störningar från andra enheter. Sätt andra datorer, telefoner, bärbara datorer och surfplattor på nätverkets 2,4 GHz-band.

Överväg att stänga av enheter som befinner sig långt från din trådlösa router

Enheter som försöker kommunicera med din trådlösa router från långt avstånd eller kommunicera genom flera väggar kan minska den totala tillgängliga bandbredden för ditt hemmanätverk.

Överväg att flyta dessa enheter närmare den trådlösa routern eller stäng av dem.

Aktivera WMM (Wi-Fi Multimedia Mode) på din trådlösa router

Med WMM (Wi-Fi Multimedia Mode) kan din trådlösa router prioritera tidskänslig nätverkstrafik som spelstreaming framför icke tidskänslig trafik som webbläsning. Om du aktiverar detta förbättras spelstreamingupplevelsen.

Den här inställningen hittar du i den trådlösa routerns konfiguration och den kallas ibland QoS (Quality of Service).

Förhindra onödig internettrafik från din Windows 10-dator

Om du lämnar ett webbläsarfönster öppet kan det innebära onödig internettrafik trots att webbläsarfönstret är i bakgrunden. Filsynkroniserande enheter som OneDrive och Dropbox kan också förbruka din dators bandbredd och konkurrera med spelstreamingtrafiken.

Den bästa upplevelsen får du om du stänger onödiga webbläsarfönster och begränsar filsynkronisering och andra bandbreddsintensiva aktiviteter när du streamar spel.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Förbättra prestandan för spelstreaming i Xbox Console Companion-appen för Windows 10" som du läste om eller ett annat problem?