Dela den här sidan

Så här synkroniserar du din Zune-spelare eller Windows Phone 7

Översikt

Med synkroniseringsalternativen i Zune Music + Video-programvaran kan du välja hur du synkroniserar varje mediatyp – musik, videos, bilder med mera. Varje gång du ansluter din Zune-spelare eller Windows Phone 7 till datorn synkroniserar alltid Zune din mediesamling till den enheten enligt dina synkroniseringsinställningar.

Lösningar

Välj synkroniseringsalternativ

Första gången du ansluter spelaren eller telefonen till datorn konfigurerar du synkroniseringsalternativen. Om det finns tillräckligt med ledigt utrymme på enheten är standardinställningen att synkronisera all din musik, alla videos och bilder till den. Om du inte vill läsa in alla dina medier på en enhet ändrar du helt enkelt synkroniseringsinställningarna (klicka på Fler synkroniseringsalternativ för att visa alla tillgängliga alternativ).

Du kan välja ett av följande synkroniseringsalternativ för varje medietyp:

 • Alla: Synkronisera automatiskt allt av den medietypen i din samling med din spelare eller telefon. Alla medieobjekt som du lagt till i din samling läggs även till din enhet när du synkroniserar, så länge det finns tillräckligt med lagringsutrymme. All objekt som du tagit bort från din samling tas också bort från enheten.
 • Objekt jag väljer: Du väljer vilka specifika objekt eller kategorier av objekt du vill ska synkroniseras automatiskt (du kan till exempel välja att synkronisera artister, genrer, spellistor, bildmappar osv.). Välj ett objekt genom att dra det till enhetsikonen. När du gör det skapas en synkroniseringsgrupp som innefattar objektet. Alla ändringar du gjort på objekt i samlingen och som är en del av en synkroniseringsgrupp kommer också att utföras på din spelare eller telefon när du synkroniserar enheten med din samling.
 • Manuell: Välj manuell synkronisering för att styra exakt vad som synkroniseras till din enhet snarare än att Zune Music + Video automatiskt synkroniserar ändringarna i din samling. När du synkroniserar lägger du manuellt till och tar bort saker från enheten.

Obs! När en enhet ansluts till din dator som en gäst synkroniseras den inte automatiskt. Mer information finns i Synkronisera din enhet till en annan dator som en gäst.

För att visa hur dessa synkroniseringsalternativ skiljer sig åt kan vi säga att du precis lagt till två album och tagit bort en melodi från din musiksamling och du har en Windows Phone 7. När du ansluter telefonen till datorn:

 • Om synkroniseringsinställningen för musik är Allt läggs båda albumen till i din telefon och melodin tas bort från den.
 • Om synkroniseringsinställningen för musik är Objekt jag väljer läggs ingenting till eller tas bort från din telefon om inte musiken du lade till eller tog bort är en del av en synkroniseringsgrupp.

  Låt oss till exempel säga att du valt en artist som synkroniseringsgrupp. Zune-programvaran lägger endast till de albumen till din telefon om de är av den artisten. Programvaran tar endast bort den melodin från din telefon om den är av den artisten.

 • Om synkroniseringsinställningen för musik är Manuell läggs ingenting till eller tas bort från din telefon. Du kan manuellt lägga till album och ta bort melodier från telefonen om du vill.

Så här ändrar du dina synkroniseringsalternativ.

Dina synkroniseringsalternativ konfigureras första gången du ansluter enheten till datorn men du kan när som helst ändra dem. Inställningarna är specifika för varje Zune-spelare eller Windows Phone 7 du har och därför måste du ändra synkroniseringsalternativen separat för varje enhet.

 1. Anslut din Zune-spelare eller Windows Phone 7 till datorn:
 2. I Zune Music + Video-programvaran klickar du på Settings längst upp på skärmen, klicka på Device eller Phone längst upp till vänster och sedan på Sync Options i listan till vänster.
 3. Välj ett synkroniseringsalternativ under varje medietyp: Allt, Objekt jag väljer eller Manuell.
 1. Klicka på OK för att spara dina ändringar.

Så här synkroniserar du specifika objekt med din enhet

 1. Anslut din Zune-spelare eller Windows Phone 7 till datorn.
 2. I Zune Music + Video-programvaran väljer du de objekt som ska synkroniseras automatiskt:
  • Du lägger till objekt genom att först leta upp de du vill synkronisera från Samlingen och sedan dra dem till enhets- eller telefonikonen (i skärmens nedre vänstra hörn).
  • Enhetsikonen visar den enhet som var senast ansluten. Om du vill synkronisera med en annan spelare eller telefon hovrar du över enhetsikonen och väljer den spelaren eller telefonen från listan.
  • Programvaran skapar en synkroniseringsgrupp för varje objekt eller kategori du väljer och drar.
  • Du kan förhindra specifika objekt inom en synkroniseringsgrupp från att synkroniseras genom att högerklicka på ett objekt och sedan klicka på Synkronisera aldrig med <din enhets namn>. Alla objekt som du tar bort från din spelare eller telefon hoppas också automatiskt över vid synkroniseringen.
  • Du återställer ett objekt som du tidigare markerade att aldrig synkroniseras genom att dra objektet till enhetsikonen igen.
  • Synkroniseringen startar direkt.

Så här granskar och redigerar du dina synkroniseringsgrupper

 1. Anslut din Zune-spelare eller Windows Phone 7 till datorn.
 2. I Zune Music + Video-programvaran klickar du på Settings upptill på skärmen.
 3. Klicka på Device eller Phone högst upp i det vänstra hörnet och sedan på Sync groups i listan till vänster.

Synkronisera din Zune-spelare eller Windows Phone 7 till en annan dator som en gäst

Första gången du ansluter din Zune-spelare eller Windows Phone 7 till en dator länkas enheten till den datorn som primär dator. Om du ansluter enheten till en annan dator (till exempel din dator på jobbet) ansluts enheten till den datorn som en gäst.

Den här relationen avgör vad du kan göra enligt följande:

 • Länkad: När en enhet länkas till en dator sparas enhetsinställningarna och historiken på den datorn. Du kan säkerhetskopiera och återställa din Windows Phone 7. Du kan dessutom ändra inställningarna för synkroniseringsalternativen, enhetens namn, länkning för Zune-tagg eller gamertag, trådlös synkronisering och reserverat utrymme.
 • Gäst: När en enhet ansluts till din dator som en gäst kan du automatiskt synkronisera objekt mellan datorn och enheten. Datorn registrerar inte din synkroniseringshistorik, uppdater inte din melodiinfo eller dina albumomslag, säkerhetskopierar inte din Windows Phone 7 och ger dig inte heller massor av andra fördelar som du får på din länkade dator.

Du kan dock ändra relationen mellan en dator och din enhet.

Så här ändrar du relationen mellan din enhet och nuvarande dator

 1. Anslut din Zune-spelare eller Windows Phone till datorn.
 2. I Zune Music + Video-programvaran klickar du på Device eller Phone längst upp på skärmen och sedan på Summary.

  Sammanfattningssidan visar om enheten är länkad till din primära dator eller ansluten som en gäst.

Så här ändrar du din enhets relationen från gäst till länkad

 1. Anslut din Zune-spelare eller Windows Phone 7 till datorn.
 2. I Zune Music + Video-programvaran klickar du på Device eller Phone längst upp på skärmen och sedan på Summary.
 3. Klicka på Change Sync Relationship och följ sedan anvisningarna på skärmen.

  Obs! Alla DRM-skyddade videos som du synkroniserade från den tidigare datorn tas bort från enheten när du länkar din enhet till en annan dator.

Så här ändrar du din enhets relationen från länkad till gäst

 1. Anslut din Zune-spelare eller Windows Phone 7 till datorn.
 2. I Zune Music + Video-programvaran klickar du på Settings upptill på skärmen.
 3. Klicka på Device eller Phone högst upp i det vänstra hörnet och sedan på Sync options i listan till vänster.
 4. Klicka på Forget This Device eller Forget This Phone och sedan på OK för att bekräfta.

Några tips om hur du ansluter din enhet som gäst

 • När du ansluter din enhet till en ny dator anses alla medier på enheten vara gästinnehåll av Zune Music + Video-programvaran.
 • Du kan inte synkronisera DRM-skyddat innehåll till en gästdator, endast till en länkad dator.
 • När du uppdaterar din Windows Phone 7 skapas automatiskt en säkerhetskopia på en länkad dator och du kan återställa din telefon från säkerhetskopian vid behov. En säkerhetskopia skapas dock inte när du ansluter din telefon som en gäst.
 • Om du skaffar en ny dator och synkroniserar enheten till den, läggs objekten från enheten till Zune-samlingen på den nya datorn (om du ställer in synkroniseringsalternativet på Sync all).
 • Om du beslutar att länka din enhet till en ny dator och sedan synkronisera på vanligt sätt – från samlingen till enheten – känner Zune-programvaran av dubblettinnehåll (objekt som finns både på datorn och enheten) och uppdaterar samlingen därefter.
 • Objekt som du synkroniserar till enheten som en gäst finns kvar på enheten om du inte tar bort dem manuellt.

Synkronisera din musiksamling med flera enheter

Du kan länka så många Zune-spelare och Windows Phone 7 du vill med en dator som har Zune Music + Video-programvaran. Programvaran synkroniserar innehåll med alla länkade spelare och telefoner enligt varje enhets synkroniseringsalternativ.

Alla melodier och album kan dock inte synkroniseras till flera spelare och telefoner. Du avgör vilket innehåll du kan synkronisera med fler än en spelare och telefon genom att först ta reda på användarrättigheterna för innehållet.

 • Music Pass-objekt: Låtar och album som du laddar ned med ett Music Pass kan laddas ned och synkroniseras till ett begränsat antal datorer och enheter. Inköpt musik: Låtar och album som du köper, inklusive de som köpts med ditt Microsoft-konto eller med låtkrediter, kan synkroniseras till alla enheter.
 • Rippad musik: Melodier som du rippar från CD:er till datorn kan synkroniseras till alla enheter om det inte förbjuds av utgivaren av musiken.
 • Skyddad musik: DRM-skyddade melodier från andra nedladdningstjänster än Zune stöds inte. Dessa melodier visas inte i din Zune-musiksamling och du kan inte synkronisera dem med Zune-anpassade enheter.

Synkronisera från din enhet till din samling

Vanligtvis synkroniserar du mediefiler från din samling på datorn till din Zune-spelare eller Windows Phone 7. Du kan dock även synkronisera i andra riktningen – från enheten till din samling.

Så här synkroniserar du objekt från din enhet till din samling

 1. Anslut din Zune-spelare eller Windows Phone till datorn.
 2. I Zune Music + Video-programvaran klickar du på Device eller Phone upptill på skärmen. Eller klicka på enhetsikonen.
 3. Dra de objekt du vill från samlingen på enheten till samlingsikonen (datorikon i skärmens nedre vänstra hörn.). Synkroniseringen startar direkt.

Hade du nytta av den här artikeln?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Så här synkroniserar du din Zune-spelare eller Windows Phone 7" som du läste om eller ett annat problem?

Dela den här sidan