Produktgaranti: Xbox One-konsol

Visa garantiinformationen för din enhet

Logga in på ditt Microsoft-konto och titta på garantiinformationen för din enhet i Xbox Online Service Center.

BEGRÄNSAD GARANTI

Du erbjuds denna begränsade garanti (”Garanti”) av Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Ireland (”Microsoft”).

GENOM ATT ANVÄNDA DIN XBOX ONE ELLER DESS TILLBEHÖR, ACCEPTERAR DU DENNA GARANTI. LÄS IGENOM DENNA GARANTI NOGGRANT INNAN DU IORDNINGSTÄLLER DIN XBOX ONE FÖR ANVÄNDNING. OM DU INTE ACCEPTERAR DENNA GARANTI SKA DU INTE ANVÄNDA DIN Xbox One eller dess tillbehör. LÄMNA TILLBAKA DEN OANVÄND TILL DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER TILL MICROSOFT FÖR ATT FÅ PENGARNA TILLBAKA. Kontakta Microsoft på http://www.support.xbox.com.

Denna Garanti skiljer sig från alla lagstadgade produktgarantier som återförsäljare och/eller tillverkare är skyldiga att erbjuda dig enligt gällande nationell lagstiftning. Den är avsedd att ge dig särskilda och, i förekommande fall, ytterligare rättigheter inom ramen för vad som är tillåtet enligt sådan lagstiftning, den är inte avsedd att begränsa dina rättigheter enligt gällande lagstadgade produktgaranti-bestämmelser. Den kan inte överlåtas till tredje part.

1. Definitioner

När de förekommer i denna Garanti, ska följande termer anses betyda:

(a) ”Xbox One” betyder en ny Xbox One-konsol och Kinect Sensor köpta från en auktoriserad återförsäljare.

(b) ”Tillbehör” betyder ett nytt Microsoftmärkt Xbox 360 eller Xbox One hårdvarutillbehör köpta från en auktoriserad återförsäljare.

(c) ”Garantiperiod” för Xbox One betyder ett (1) år från det datum du köpte den; för tillbehör betyder det 90 dagar från det datum du köpte det, med förbehåll för artikel 2 nedan.

(d) ”Du” betyder den ursprungliga slutanvändaren.

(e) ”Normala användarförhållanden” betyder vanlig konsumentanvändning under normala förhållanden enligt bruksanvisningen för Xbox One eller Tillbehör.

2. Varaktighet

Utan att det inverkar sådan lagstadgad garanti du kan ha rätt till enligt gällande lokal lagstiftning, och såvida inte sådan lagstiftning föreskriver en längre garantitid, erbjuder Microsoft denna garanti under en period av ett (1) år från inköpsdatumet av Xbox One från en auktoriserad återförsäljare, och 90 dagar för Tillbehör köpta från en auktoriserad återförsäljare.

3. Område

Denna Garanti gäller endast i följande länder: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige och Schweiz.

Du godkänner att särskilda exportlagar och regler kan gälla beroende på ditt hemland, och du samtycker till att följa alla sådana lagar och regler om du exporterar din Xbox One eller Tillbehör.

4. Garanti

(a) Under Garantiperioden garanterar Microsoft, endast för dig, att din Xbox One eller Tillbehör inte kommer att brista i funktion under Normal användning.

(b) Med undantag av sådan lagstadgad garanti som Microsoft kan vara skyldig att erbjuda dig enligt gällande lokal lagstiftning, är denna Garanti den enda garanti eller förbehåll du beviljas av Microsoft avseende din Xbox One eller Tillbehör och eventuella medföljande produktmanual(er). Ingen annan kan erbjuda garantier eller förbehåll för Microsofts räkning.

(c) OM TILLÄMPLIG LOKAL LAGSTIFTNING GER DIG RÄTT TILL EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, BEGRÄNSAS VARAKTIGHETEN FÖR SÅDAN GARANTI TILL GARANTIPERIODEN, OM INTE ANNAT FÖRESKRIVS I SÅDAN LOKAL LAGSTIFTNING.

(d) Om inköpet skett i Frankrike, gäller följande: Med undantag för sådan lagstadgad garanti som Microsoft kan vara skyldig att erbjuda dig enligt tillämplig lokal lagstiftning, är denna Garanti den enda garanti eller förbehåll som erbjuds dig av Microsoft för din Durango eller Tillbehör och medföljande produktmanual(er). Ingen annan kan erbjuda garantier eller förbehåll för Microsofts räkning. Tillämpliga bestämmelser för den lagstadgade garantin är kopierade nedan:

Artikel 1641 du koden civila

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 (al. 1) du Code Civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Article L211-4 du Code de la Consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L211-5 du Code de la Consommation

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L211-12 du Code de la Consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

5. Process för att få Garantiservice

(a) Innan du inleder garantiprocessen ombeds du att använda felsökningstipsen på http://www.devicesupport.microsoft.com.

(b) Om felsökningstipsen inte löser ditt problem ombeds du att följa processen online på http://www.devicesupport.microsoft.com eller ringa ditt hemlands Xbox kundtjänstnummer, som finns på http://www.devicesupport.microsoft.com.

(c) Innan du skickar din Xbox One eller Tillbehör till Microsoft för service ska du se till att behålla en kopia av all data du vill spara och radera alla data du anser vara konfidentiella. Microsoft ansvarar inte för dina data och kan komma att radera den.

6. Microsofts ansvar

(a) När du har lämnat tillbaka din Xbox One eller Tillbehör till Microsoft kommer Microsoft att inspektera produkterna.

(b) Om Microsoft fastställer att din Xbox One eller Tillbehör inte fungerar inom Garantitiden och under Normal användning ska Microsoft (efter eget gottfinnande) reparera eller byta produkten eller återbetala inköpspriset till dig, såvida inte annat föreskrivs i en tvingande föreskrift i lokal lagstiftning. Vid reparationen kan nya eller renoverade delar användas. Bytesprodukten kan vara en ny eller renoverad enhet.

(c) Efter reparation eller byte omfattas din Xbox One eller Tillbehör av denna Garanti under återstoden av din ursprungliga Garantiperiod eller 90 dagar efter det att Microsoft har skickat den reparerade eller utbytta produkten till dig. I Frankrike förlängs denna period med den tid som krävs för reparation och utbyte om denna tid överstiger 7 dagar.

(d) OM INTE ANNAT FÖRESKRIVS ENLIGT TILLÄMPLIG LOKAL LAGSTIFTNING är Microsofts ANSVAR att reparera eller byta din Xbox One eller Tillbehör, eller att återbetala inköpspriset, din enda gottgörelse.

(e) Om din Xbox One eller Tillbehör slutar att fungera efter det att Garantitiden har löpt ut finns ingen garanti av något slag. Efter det att Garantiperioden har gått ut kan Microsoft ta ut en avgift för sitt arbete med att diagnostisera och åtgärda eventuella problem du har med din Xbox One eller Tillbehör, oavsett om sådana ansträngningar är framgångsrika eller inte.

7. Garantiundantag

Microsoft ansvarar inte för och denna garanti gäller inte, inte ens mot en avgift, om din Xbox One eller Tillbehör har:

(a) skadats genom användning med produkter som inte säljs eller är licensierade av Microsoft (inklusive, exempelvis, spel och tillbehör som inte är tillverkade eller licensierade av Microsoft, ”piratkopierade” spel, m.m.);

(b) använts för kommersiella ändamål (inklusive, exempelvis, uthyrning, betalning-per-spel, m.m.);

(c) öppnats, ändrats eller manipulerats (inklusive, exempelvis, försök att kringgå en teknisk begränsning hos Xbox One eller Tillbehör, säkerhets- eller antipiratmekanism, m.m.), eller serienumret har ändrats eller tagits bort;

(d) skadats genom någon yttre orsak (inklusive, exempelvis, genom att den tappats, använts med otillräcklig ventilation, m.m., eller underlåtenhet att följa anvisningarna i bruksanvisningen för Xbox One eller Tillbehör); eller

(e) reparerats av någon annan än Microsoft.

8. UNDANTAG FÖR VISSA SKADOR

OM INTE ANNAT FÖRESKRIVS ENLIGT TILLÄMPLIG LOKAL LAGSTIFTNING ÄR MICROSOFT INTE ansvarigt FÖR NÅGRA INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR; FÖRLUST AV DATA, SEKRETESS, KONFIDENTIALITET ELLER FÖRTJÄNST; ELLER ANNAN OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DIN Xbox One eller Tillbehör. DESSA UNDANTAG GÄLLER ÄVEN OM MICROSOFT HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR DESSA SKADOR, OCH ÄVEN OM EN GOTTGÖRELSE HAR MISSLYCKATS MED SITT HUVUDSAKLIGA SYFTE.

9. Övriga villkor

Om du försöker upphäva eller kringgå en teknisk begränsning hos Xbox One eller Tillbehör, eller dess säkerhets- eller antipiratsystem, kan det leda till att din Xbox One eller Tillbehör permanent upphör att fungera. Du upphäver då också din garanti och din Xbox One eller Tillbehör är inte heller berättigad till auktoriserad reparation, inte ens mot en avgift.

10. Lagval

Denna Garanti ska gälla och tolkas i enlighet med lagstiftningen i ditt hemland, oavsett motstridiga rättsprinciper.

_____________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMVARULICENS

Villkoren i programvarulicensen för din Xbox One och Tillbehör finns på xbox.com/xboxone/slt. Genom att använda din Xbox One eller Tillbehör godkänner du dessa licensvillkor för programvaran. Läs dessa villkor noggrant innan du installerar den. Om du inte accepterar licensvillkoren för programvaran ska du inte använda inte din Xbox One eller Tillbehör. Returnera den oanvänd till återförsäljaren där du köpte din Xbox One eller Tillbehör eller till Microsoft för återbetalning.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Produktgaranti: Xbox One-konsol" som du läste om eller ett annat problem?