Produktgaranti och programvarulicens: Kinect-sensor (reparerad)

Visa garantiinformationen för din enhet

Logga in på ditt Microsoft-konto och titta på garantiinformationen för din enhet i Xbox Online Service Center.

BEGRÄNSAD GARANTI (REPARERAD)

GENOM ATT ANVÄNDA DIN KINECT-SENSOR GODKÄNNER DU DEN HÄR GARANTIN. LÄS DEN HÄR GARANTIN NOGGRANNT INNAN DU INSTALLERAR SENSORN. ANVÄND INTE DIN KINECT-SENSOR OM DU INTE GODKÄNNER GARANTIN. RETURNERA DEN OANVÄND TILL DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER MICROSOFT OCH FÅ PENGARNA TILLBAKA. Kontakta Microsoft på http://www.xbox.com / (800) 4MY-XBOX eller (800) 469-9269. Den här garantin ger dig särskilda juridiska rättigheter. Du kanske även har andra rättigheter som varierar från stat till stat eller region till region.

 1. Definitioner
  1. “Kinect-sensor” innebär en reparerad Kinect-sensor inköpt från en auktoriserad återförsäljare.
  2. “Garantiperiod” innebär 90 dagar från det datum du köpte Kinect-sensorn.
  3. “Du” innebär ursprunglig slutanvändare.
  4. “Normala användningsförhållanden” innebär vanlig användning under normala hemförhållanden enligt bruksanvisningen för Kinect-sensorn.
  5. “Stat” innebär en delstat, District of Columbia, eller något annat område i USA. “USA” innefattar alla stater.

 2. Garanti
  1. Undergarantiperioden garanterar Microsoft, endast för dig, att Kinect-sensorn fungerar under normala användarförhållanden.
  2. Detta är den enda garanti Microsoft ger för din Kinect-sensor och Microsoft ger ingen annan garanti eller annat villkor. Ingen annan ger dig någon garanti eller något villkor å Microsofts vägnar.
  3. OM DIN STATS ELLER REGIONS LAGAR GER DIG NÅGON INDIREKT GARANTI, INKLUSIVE EN INDIREKT GARANTI AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄR DESS VARAKTIGHET BEGRÄNSAD TILL GARANTIPERIODEN. Vissa stater eller regioner tillåter inte begränsningar av hur lång tid en indirekt garanti varar, så den här begränsningen kanske inte gäller dig.

 3. Så här får du garantiservice
  1. Innan du påbörjar garantiprocessen använder du felsökningstipsen på http://www.xbox.com/en-US (USA) eller http://www.xbox.com/en-CA (Kanada).
  2. Om felsökningstipsen inte löser ditt problem följer du online-processen på http://www.xbox.com/en-US (USA) eller http://www.xbox.com/en-CA (Kanada). Om du inte har tillgång till Internet ringer du (800) 4MY-XBOX eller (800) 469-9269.

 4. Microsofts ansvar
  1. När du har skickat tillbaka din Kinect-sensor kommer Microsoft att undersöka den.
  2. Om Microsoft slår fast att Kinect-sensorn slutade fungera under garantiperioden och under normala användarförhållanden kommer Microsoft att (efter eget gottfinnande) reparera eller byta ut den eller återbetala inköpskostnaden till dig. Reparation kan göras med nya eller reparerade delar. Utbyte kan komma att göras med en ny eller en reparerad enhet.
  3. Efter reparation eller utbyte täcks din Kinect-sensor av den här garantin under återstoden av din ursprungliga garantiperiod eller 35 dagar efter att Microsoft skickat den till dig.
  4. MICROSOFTS ANSVAR NÄR DET GÄLLER ATT REPARERAR ELLER BYTA UT DIN KINECT-SENSOR ELLER ÅTERBETALA INKÖPSKOSTNADEN GÄLLER BARA FÖR DIG.
  5. Om din Kinect-sensor slutar fungera efter garantiperiodens utgång finns inte någon typ av garanti. Efter garantiperiodens utgång kan Microsoft komma att debitera dig en avgift för felsökning och åtgärdande av problem med din Kinect-sensor.

 5. Undantag från garantin
 6. Microsoft har inget ansvar och denna garanti gäller inte om din Kinect-sensor är:

  1. skadad pga användning med produkter som inte sålts eller licensierats av Microsoft (innefattande till exempel spel och tillbehör som inte tillverkats eller licensierats av Microsoft och “piratkopierade” spel osv.);
  2. använd i kommersiellt syfte (innefattande till exempel uthyrning, pay-per-play, osv.);
  3. öppnad, ändrad eller manipulerad (innefattande t.ex. eventuella försök att kringgå eventuella tekniska begränsningar för Kinect-sensorn, säkerhet eller kopieringsskydd), eller om dess serienummer har ändrats eller tagits bort;
  4. skadad av någon extern orsak (innefattande till exempel tappad, använd med otillräcklig ventilation, osv. eller underlåtenhet att följa instruktioner i Kinect-sensorns bruksanvisning); eller
  5. är reparerad av någon annan än Microsoft.

 7. UNDANTAG FÖR VISSA SKADOR
 8. MICROSOFT ANSVARAR INTE FÖR NÅGON INDIREKT, TILLFÄLLIG, SPECIELL SKADA ELLER FÖLJDSKADA; FÖRLORADE DATA, SEKRETESS, KONFIDENTIALITET ELLER VINSTER; ELLER ANNAN OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA KINECT-SENSORN. DESSA UNDANTAG GÄLLER ÄVEN OM MICROSOFT HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR DESSA SKADOR OCH ÄVEN OM NÅGON ÅTGÄRD INTE LEDER TILL NÅGOT RESULTAT. Vissa stater eller provinser tillåter inte undantag från eller begränsning av indirekta skador eller följdskador så denna begränsning eller detta undantag kanske inte gäller dig.

 9. Ytterligare termer
 10. Om du försöker upphäva eller kringgå någon teknisk begränsning, säkerhet eller kopieringsskydd för Kinect-sensorn kan det medföra att din Kinect-sensor slutar fungera permanent. Din garanti upphör också att gälla och det gör att du inte har rätt till auktoriserad reparation av din Kinect-sensor, inte ens mot en avgift.

 11. Val av lag
  1. Om du köpte din Kinect-sensor i USA styrs anspråk enligt denna garanti och alla anspråk på att Microsoft har brutit mot den av lagarna i staten Washington, oavsett om det finns motstridiga lagar.
  2. Om du köpte din Kinect-sensor i Kanada styrs anspråk enligt denna garanti och alla anspråk på att Microsoft har brutit mot den av lagarna i provinsen Ontario, oavsett om det finns motstridiga lagar.
  3. Alla andra anspråk (inklusive anspråk avseende konsumentskyddslagar, lagar mot konkurrensbegränsning och otillåtna handlingar) omfattas av lagar i den delstat där du bor.

  Alla delar av denna begränsade garanti gäller i den omfattning som lagen tillåter och om det inte är förbjudet i lag.

 12. Denna garanti gäller endast i USA och Kanada.
 13. Microsofts adress i USA:
  Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052

  Microsofts adress i Kanada:
  Microsoft Canada Inc., 1950 Meadowvale Blvd., Mississauga, Ontario, L5N 8L9

PROGRAMVARULICENS

Genom ATT ANVÄNDA DIN KINECT-SENSOR GODKÄNNER DU DEN HÄR PROGRAMVARULICENSEN. LÄS DEN HÄR PROGRAMVARULICENSEN NOGGRANT INNAN DU INSTALLERAR SENSORN. ANVÄND INTE DIN KINECT-SENSOR OM DU INTE GODKÄNNER PROGRAMVARULICENSEN. RETURNERA DEN OANVÄND TILL DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER MICROSOFT OCH FÅ PENGARNA TILLBAKA. Kontakta Microsoft på http://www.xbox.com / (800) 4MY-XBOX eller (800) 469-9269.

 1. Definitioner
  1. ”Xbox 360 S” innebär en Xbox 360 S-konsol.
  2. ”Auktoriserade tillbehör” innebär ett maskinvarutillbehör med Microsofts varumärke för Xbox 360 eller Xbox 360 S och ett av Microsoft licensierat, med varumärke från oberoende tillverkare, maskinvarutillbehör för Xbox 360 eller Xbox 360 S vars paketering innehar den officiella loggan ”Licensed for Xbox”. Kinect-sensorn är ett Auktoriserat tillbehör endast för ändamål enligt den här programvarulicensen.
  3. “Auktoriserade spel” innebär Xbox 360- eller Xbox 360 S-spel på spelskivor som publicerats eller licensierats av Microsoft och spelinnehåll nedladdat via Microsofts Xbox Live-tjänst eller webbplatsen Xbox.com (till exempel avatarer, nedladdningsbara spel, speltillägg, o.s.v.).
  4. “Programvara” innebär den förinstallerade programvaran på Kinect-sensorn, inklusive alla uppdateringar som Microsoft kan ha gjort tillgängliga med jämna mellanrum.
  5. “Icke-auktoriserade tillbehör” innebär alla maskinvarutillbehör förutom ett auktoriserat tillbehör, med undantag från USB-minnen, digitalkameror som används för att fotografera eller filma och musikspelare som används för uppspelning av musik eller visning av foton eller videoklipp som inte är icke-auktoriserade tillbehör.
  6. “Icke-auktoriserade spel” innebär alla spelskivor, spelnedladdningar och spelinnehåll eller -media som inte är auktoriserade spel.
  7. “Icke-auktoriserad programvara” innebär all programvara som inte distribuerats av Microsoft via Xbox 360- eller Xbox 360 S-spelskivor som publicerats eller licensierats av Microsoft, Microsofts Xbox Live-tjänst eller webbplatsen Xbox.com.
  8. ”Du” innebär användaren av en Kinect-sensor.

 2. Licens
  1. Programvaran är licensierad till dig, inte såld. Du är licensierad att använda programvaran endast som förinstallerad på din Kinect-sensor och uppdaterad av Microsoft med jämna mellanrum. Du får inte kopiera eller bakåtkompilera programvaran.
  2. Som villkor för den här programvarulicensen samtycker du till att:
   1. Endast använda din Kinect-sensor med Xbox 360 eller Xbox 360 S och inte med någon annan enhet (inklusive till exempel persondatorer, andra videospelskonsoler, osv.). Endast använda auktoriserade spel med din Kinect-sensor. Inte använda icke-auktoriserade tillbehör eller icke-auktoriserade spel. De kanske inte fungerar eller slutar att fungera permanent efter en programvaruuppdatering.
   2. Inte använda eller installera icke-auktoriserad programvara. Om du gör det kanske din Kinect-sensor då slutar att fungera permanent eller efter en senare programvaruuppdatering.
   3. Inte försöka upphäva eller kringgå någon teknisk begränsning, säkerhet eller kopieringsskydd för Kinect-sensorn. Om du gör det kanske din Kinect-sensor då slutar att fungera permanent eller efter en senare programvaruuppdatering.
   4. Microsoft kan komma att använda tekniska åtgärder, såsom programvaruuppdateringar, i syfte att begränsa användningen av Kinect-sensorn med Xbox 360 eller Xbox 360 S, och på det sättet förhindra användning av icke-auktoriserade tillbehör eller icke-auktoriserade spel och för att skydda de tekniska begränsningarna, säkerheten och kopieringsskyddet i Kinect-sensorn.
   5. Microsoft kan komma att uppdatera programvaran med jämna mellanrum utan vidare meddelande, till exempel genom att uppdatera någon teknisk begränsning, säkerhet eller något kopieringsskydd.

 3. Garanti
 4. Programvaran omfattas av den begränsade garantin för din Kinect-sensor och Microsoft ger ingen annan garanti eller annat villkor för programvaran. Ingen annan ger dig någon garanti eller något villkor å Microsofts vägnar.

 5. UNDANTAG FÖR VISSA SKADOR
 6. MICROSOFT ANSVARAR INTE FÖR NÅGON INDIREKT, TILLFÄLLIG, SPECIELL SKADA ELLER FÖLJDSKADA; FÖRLORADE DATA, SEKRETESS, KONFIDENTIALITET ELLER VINSTER; ELLER ANNAN OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN. DESSA UNDANTAG GÄLLER ÄVEN OM MICROSOFT HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR DESSA SKADOR OCH ÄVEN OM NÅGON ÅTGÄRD INTE LEDER TILL NÅGOT RESULTAT. Vissa stater eller provinser tillåter inte undantag från eller begränsning av indirekta skador eller följdskador så denna begränsning eller detta undantag kanske inte gäller dig.

 7. Val av lag
  1. Om du köpte din Kinect-sensor i Kanada styrs tolkningen av denna programvarulicens och alla anspråk på att Microsoft har brutit mot den av lagarna i staten Washington, oavsett om det finns motstridiga lagar.
  2. Om du köpte din Kinect-sensor i Kanada styrs tolkningen av denna programvarulicens och alla anspråk på att Microsoft har brutit mot den av lagarna i provinsen Ontario, oavsett om det finns motstridiga lagar.
  3. Alla andra anspråk (inklusive anspråk avseende konsumentskyddslagar, lagar mot konkurrensbegränsning och otillåtna handlingar) omfattas av lagar i den delstat där du bor.
  4. Detta avtal gäller i den omfattning som lagen tillåter och om det inte är förbjudet i lag. Detta avtal ändrar inte dina rättigheter enligt lagarna i din stat eller ditt land om lagarna i din stat eller ditt land inte tillåter detta.

   Microsofts adress i USA:
   Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052

   Microsofts adress i Kanada:
   Microsoft Canada Inc., 1950 Meadowvale Blvd., Mississauga, Ontario, L5N 8L9

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Produktgaranti och programvarulicens: Kinect-sensor (reparerad)" som du läste om eller ett annat problem?