Xbox 360-fjärrkontrollen (ny)

Översikt

En bild på Xbox 360-fjärrkontrollen

Med den nya Xbox 360-fjärrkontrollen kan du maximera din Xbox-upplevelse. Det gör den genom att låta dig styra DVD- och CD-uppspelningen på din Xbox 360, mediauppspelning via Xbox Live och TV-tjänsten på din Xbox 360-konsol, Xbox Dashboard och ström- och volymreglagen på många TV-apparater.

Titta på den här videon om du vill få en översikt över Xbox 360-fjärrkontrollen.

Titta på videon om Xbox 360-fjärrkontrollen. Obs! Den här videon finns bara på engelska.

Programmera fjärrkontrollen för din TV

Innan fjärrkontrollen kan fungera med din TV måste du programmera den för användning med just den TV-modell du har. Det finns två sätt att programmera fjärrkontrollen: manuellt genom att ange din TV-kod eller genom avsökning för att hitta din TV-kod.

Obs! Efter 30 sekunders inaktivitet går fjärrkontrollen ur TV-programmeringsläget. Om du trycker på någon annan knapp än Select, 0–9 eller Channel Up/Down återgår fjärrkontrollen till originalläget och avslutar programmeringsläget.

Titta på den här videon för att se hur du programmerar fjärrkontrollen för din TV.

Titta på videon om hur du programmerar Xbox 360-fjärrkontrollen. Obs! Den här videon finns bara på engelska.

Ange en TV-kod

Du kan leta upp din kod på vår webbplats och sedan ange koden med din fjärrkontroll.

 1. Leta upp koden för din TV. Se den kompletta kodlistan (PDF).
 2. Tryck på knapparna Mute (tyst) och 5 samtidigt och håll dem intryckta i minst två sekunder om du vill gå till programmeringsläget.
 3. Ange den numeriska koden för din TV.
 4. Tryck på knappen Select för att spara koden och avsluta.

När rätt kod har angetts bör du kunna styra din TV genom att trycka på fjärrkontrollens knappar för TV på/av och volym. Om det inte fungerar går du tillbaka till steg 2.

Obs!
 • Lampan på fjärrkontrollen lyser grönt i TV-kodprogrammeringsläget.
 • Lampan på fjärrkontrollen slocknar kortvarigt för varje siffra du anger. Ange inte nästa siffra förrän den gröna lampan lyser igen.
 • När du trycker på Select (välj) blinkar lampan på fjärrkontrollen tre gånger för att bekräfta din kod. Om den inte blinkar har du angett fel kod. Gå i så fall tillbaka till steg 2.
Sök efter en TV-kod

Du kan skicka en sekvens med koder från fjärrkontrollen till din TV för att hitta rätt kod för din TV om du inte känner till den.

 1. Slå på din TV och rikta fjärrkontrollen mot den.
 2. Tryck på knapparna Mute (tyst) och 5 samtidigt och håll dem intryckta i minst två sekunder om du vill gå till programmeringsläget.
 3. Tryck upprepade gånger på knappen Channel Up (kanal upp) för att skicka en kod per knapptryckning från fjärrkontrollen till din TV. Genom att trycka på Channel Up ökar du koden varje gång.
 4. När rätt kod skickas från fjärrkontrollen till din TV stängs TV:n av. Tryck på knappen Select (välj) för att bekräfta koden.

Om TV:n stängs av och du sedan av bara farten fortsätter att trycka på Channel Up förbi den rätta koden trycker du på Channel Down (kanal ned) för att gå tillbaka till rätt kod. TV:n slås på igen när du har kommit tillbaka till rätt kod. Tryck på knappen Select (välj) för att bekräfta koden.

Obs!
 • Lampan på fjärrkontrollen lyser grönt i TV-kodprogrammeringsläget.
 • Om du trycker på Channel Down och sedan på Channel Up (eller Channel Up, sedan Channel Down) för att ändra riktning på avsökningen och återgår till den ursprungliga koden under en avsökning i TV-programmeringsläge kommer fjärrkontrollen att avsluta TV-programmeringsläget. Fjärrkontrollen kommer att vara inställd på samma kod som när du startade TV-programmeringen.
 • Ge TV:n tillräckligt med tid att svara på kommandot och stängas av efter att du har tryckt på Channel Up/Down. En del TV-apparater tar mer tid på sig att reagera på avstängningskommandot än andra.
 • När du trycker på Select (välj) blinkar lampan på fjärrkontrollen tre gånger för att bekräfta din kod.
 • När rätt kod har angetts bör du kunna styra din TV genom att trycka på fjärrkontrollens knappar för TV på/av och volym. Om det inte fungerar går du tillbaka till steg 2.
Återställa fjärrkontrollen till standardinställningarna

Med standardinställningarna kan fjärrkontrollen bara styra Xbox 360-konsolen. Knapparna för Volume och Mute styr TV-tjänsten via Xbox 360-konsolen.

 1. Tryck på knapparna Mute (tyst) och 5 samtidigt och håll dem intryckta i minst två sekunder om du vill gå till programmeringsläget.
 2. Ange koden 9999 och tryck på Select.

Använda fjärrkontrollen

Titta på den här videon för att se hur du använder fjärrkontrollen med Xbox 360.

Titta på videon för att se hur du använder fjärrkontrollen med din Xbox 360. Obs! Den här videon finns bara på engelska.

Fjärrkontrollen har flera knappkategorier:

TV-kontroller: Dessa innefattar på/av, volym upp/ned, tyst och TV-ingång.

TV-tjänst på Xbox 360-kontroller: Live TV kan, om det finns på din Xbox 360-konsol, styras med kanal upp/ned, Guide, Live TV, Info och Last (senaste). Inspelningsknappen kan bara spela in innehåll på en DVR från din TV-sändningsleverantör.

Kontroller för mediauppspelning: Använd knapparna för spela upp/paus, hoppa framåt, snabbspola framåt, hoppa tillbaka, snabbspola tillbaka och display för att styra DVD, CD eller strömmande media.

Navigeringskontroller: Dessa innefattar A- , B- , X- och Y-knapparna , styrknappen (upp, ned, vänster, höger), tillbaka och välj.

Xbox Guide-kontrollen : Tar dig till Xbox Guide när som helst.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Xbox 360-fjärrkontrollen (ny)" som du läste om eller ett annat problem?