Så här byter du batterier i Xbox 360 trådlös handkontroll

Översikt

Xbox 360 trådlös handkontroll kan drivas antingen med AA-batterier eller med ett Xbox 360 uppladdningsbart batteripaket. Den här artikeln beskriver hur du byter AA-batterier.

Obs! Om du använder AA-batterier rekommenderar vi engångsbatterier snarare än laddningsbara AA-batterier för bäst prestanda. Om du använder engångsbatterier ska du läsa Säkerhet för engångsbatterier nedan.

Så här sätter du i batterier

Följ de här stegen för att sätta i nya engångsbatterier i den trådlösa handkontrollens AA-batteripaket:

  1. Tryck på fliken längst upp på AA-batteripaketet och ta sedan bort paketet från handkontrollen genom att dra nedåt.
Två bilder på Xbox 360-handkontrollen. En visar fliken på utsidan av batteripaketet och den andra visar batteripaketet borttaget från handkontrollen.
  1. Sätt i två nya AA-batterier (LR6). Vänd dem så att de positiva (+) och negativa (–) ändarna placeras enligt bilden på batteripaketets undersida.
  2. Skjut tillbaka AA-batteripaketet i handkontrollen och tryck in det på plats.

Viktigt Ta bort batterierna från den trådlösa handkontrollen innan du går ombord på ett flygplan eller innan du packar den trådlösa handkontrollen i bagaget som du checkar in. Den trådlösa handkontrollen kan sända radiofrekvent (RF) energy på samma sätt som en mobiltelefon när batterierna är installerade.

Säkerhet för engångsbatterier

Felaktig användning av batterier kan orsaka läckage av batterivätska, överhettning eller explosion. Utsläppt batterivätska är frätande och kan vara giftig. Batterivätska kan orsaka brännskador på hud och ögon och vätskan är skadlig om den sväljs. Följ de här tipsen för att minska risken för skada:

  • Håll batterier utom räckhåll för barn.
  • Hetta inte upp, öppna inte, stick inte hål på, vanställ inte eller kasta inte batterier i eld.
  • Lämna inte batterier i AA-batteripaketet när batteripaketet inte är isatt i handkontrollen.
  • Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier. Blanda till exempel inte brunstensbatterier och alkaliska batterier.
  • Ta bort batterierna om de är slut eller när du förvarar handkontrollen eller fjärrkontrollen en längre tid.
  • Ta bort alla batterier vid läckage. Se till att den läckta vätskan inte kommer i kontakt med din hud eller dina kläder. Om batterivätska kommer i kontakt med din hud eller dina kläder spolar du omedelbart med vatten. Innan du sätter i nya batterier rengör du noggrant batterifacket med en fuktig pappershandduk eller följer batteritillverkarens rengöringsrekommendationer.
  • Kassera batterier i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. Relevanta föreskrifter innefattar sådana som behandlar återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE).

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Så här byter du batterier i Xbox 360 trådlös handkontroll" som du läste om eller ett annat problem?