Konfigurera och använda trådlöst Bluetooth-headset med en Xbox 360-konsol

Översikt


Ett Xbox 360 trådlöst headset med Bluetooth.

Du kan chatta med kompisar på Xbox Live med hjälp av Xbox 360 trådlöst headset med Bluetooth. Använd headsetet för att chatta på Xbox Live eller växla till Bluetooth-läge och använd headsetet med en Bluetooth-anpassad enhet som mobiltelefon eller dator.

 • Headset levereras med en praktisk USB-laddningskabel (mikro), silikonöronkuddar i tre storlekar och en öronkrok
 • Ger upp till åtta timmars taltid
 • Gör det enkelt att växla från Xbox till Bluetooth-läge för att besvara samtal

Anmärkningar

Xbox 360 trådlöst headset med Bluetooth-paket

Xbox 360 trådlöst headset med Bluetooth-paketet innehåller följande artiklar:

 • Xbox 360 trådlöst headset med Bluetooth
 • 0,9 meter USB-laddningskabel (mikro)
 • En öronkrok och tre silikonöronkuddar
 • Användarhandbok
Xbox 360 trådlöst headset med Bluetooth-paketet. Trådlöst headset med öronkrok och tre silikonöronkuddar.

Systemkrav

 • Xbox 360-konsol (behövs inte ihop med Bluetooth-enheter)
 • Uppdaterad Xbox Live-programvara – Minimal Dashboard Version 2.0.13599.0

Konfiguration och användning

Steg 1: Installera programvaran för det trådlösa headsetet

Det enklaste sättet att installera programvarudrivrutinerna för Xbox 360 trådlöst headset (med Bluetooth) är att ansluta till Xbox Live. Om konsolen är ansluten till Xbox Live går du direkt till steg 2.

Om konsolen inte är ansluten till Xbox Live kan du ladda ned den senaste konsolprogramvaran till datorn och installera den på din Xbox 360-konsol. Anvisningar för hur du gör detta finns i Så här får du en ny Xbox 360-uppdatering.

Steg 2: Ladda headsetet

En bild visar det trådlösa headsetets laddningskabel ansluten till en Xbox 360 S-konsol. En bild visar det trådlösa headsetets laddningskabel ansluten till en Xbox 360 E-konsol.

Innan du kan konfigurera headsetet kanske det måste laddas. Så här gör du:

 1. Koppla den medföljande laddningskabeln till en USB-port på konsolen. Det finns två USB-portar på konsolens framsida, bakom en oval lucka.
 2. Anslut den andra änden av laddningskabeln till headsetets strömingång. Det är den mindre kontakten.
 3. Starta konsolen.

  Lampan på headsetet blinkar grönt vid laddning i Xbox-läge och blinkar blått vid laddning i Bluetooth-läge. När laddningen är klar slutar lampan att blinka.

Anmärkningar

 • Headsetet fungerar inte när det är anslutet till laddningskabeln.
 • Headsetet laddas antingen i Bluetooth- eller Xbox-läge.

Till vissa specialversioner av headsetet medföljer en laddningsenhet. När headsetet befinner sig i laddningsenheten blinkar laddarens lampa under laddning och slutar blinka när laddningen är klar.

Steg 3: Anslut ditt trådlösa headset till konsolen

Det enklaste sättet att ansluta ditt headset till konsolen genom att ladda headsetet visas i steg 2. Om du har gjort detta lossar du laddningskabeln från headsetet och går till steg 4.

Ett annat sätt är att ansluta ditt headset trådlöst till konsolen:

 1. Starta konsolen.
 2. Dra lägeskontakten till Xbox (grön) på det trådlösa headsetet.
En pil visar i vilken riktning lägeskontakten på det trådlösa headsetet ska röras.
 1. Tryck på av/på-knappen på headsetet under två sekunder. Lamporna kommer att blinka grönt.
En pil pekar på av/på-knappen på det trådlösa headsetet.
 1. När headsetet har spelat inledningsljudet trycker du på och håller ned headsetets anslutningsknapp i två sekunder.
En pil pekar på anslutningsknappen på det trådlösa headsetet.
 1. Tryck på och släpp upp anslutningsknappen på konsolen inom 20 sekunder efter att du tryckt på anslutningsknappen.
Pekande fingrar visar anslutningsknappen på Xbox 360 i originalutförande samt Xbox 360 S- och Xbox 360 E-konsoler.

Lamporna blinkar grönt tre gånger när det trådlösa headsetet är anslutet till konsolen. Headsetet ansluter nu automatiskt till konsolen varje gång du slår på headsetet i Xbox-läge.

Obs! Om headsetet inte ansluter inom 20 sekunder fortsätter lamporna att blinka sakta. Om detta händer kan du upprepa steg 4 och 5. Det kan ta upp till 10 sekunder för headsetet att ansluta till din konsol.

På en Xbox 360 S-konsol tilldelas headsetet en position på ring of light runt konsolens av/på-knapp. Varje ansluten handkontroll är tilldelad var och en av fyra positioner och varje handkontroll kan ha ett tilldelat headset.

En Xbox 360-handkontroll och ett trådlöst headset framför en Xbox 360 S-konsol. En Xbox 360-handkontroll och ett trådlöst headset framför en Xbox 360 E-konsol.

Obs! På en Xbox 360 E-konsol bestämmer du handkontrollens tilldelning genom att titta på ring of light runt Guide-knappen på själva handkontrollen.

Om en handkontroll har tilldelats position 1 tilldelas också det trådlösa headsetet position 1. Om ett annat headset redan tilldelats position 1 tilldelas ditt headset position 2.

Om du vill ändra headsetets tilldelade position trycker du på headsets anslutnings- eller av/på-knapp för att komma till den position du vill ha. Om du till exempel vill ändra headsetets tilldelade position från 1 till 3 trycker du på headsetets anslutnings- eller av/på-knapp två gånger.

Obs Om du behöver hjälp med detta tittar du på videon ”Assigning the wireless headset to another controller” i avsnittet ”Videoguider” längst ned i den här artikeln.

Anmärkningar

 • Du kan ansluta upp till fyra trådlösa headset till en konsol samtidigt.
 • Se till att minst en sektion är ledig (släckt) på ring of light innan du ansluter det trådlösa headsetet.
 • Om du vill ansluta flera trådlösa handkontroller och trådlösa headset ansluter du ett trådlöst headset först och sedan motsvarande handkontroll.
 • Ett trådlöst headset kan inte associeras med en handkontroll som redan har ett kabelanslutet headset. Om du vill använda ett trådlöst headset i stället kopplar du från det kabelanslutna headsetet och upprepar sedan anslutningsstegen för det trådlösa headsetet i Steg 3: Anslut ditt trådlösa headset till konsolen.
 • Det krävs ingen handkontroll för att headsetet ska fungera med konsolen.
 • Ditt headset kan bara anslutas trådlöst till en konsol i taget. Du kan när som helst ansluta till en ny konsol, men då försvinner din tidigare anslutning.

Steg 4: Ta på dig headsetet

Innan du använder det trådlösa headsetet för första gången kan du behöva byta storlek på silikonöronkuddarna. Tre silikonöronkuddar av olika storlek medföljer headsetet så att du kan välja en som är bekväm.

Sätta på silikonöronkuddar

 1. Ta bort den silikonöronkudde som sitter där genom att försiktigt dra bort den från högtalaren.
 2. Välj ett par silikonöronkuddar, centrera dem över högtalaren och tryck försiktigt fast silikonet på plats. Högtalarens yta ligger något under öronkuddens kant.

Ta på dig headsetet

 1. Tryck på headsetets av/på-knapp under två sekunder för slå på det.
 2. Håll headsetet i en hand med högtalaren vänd mot dig.
 3. Med andra handen håller du öronkroken och sätter fast den på högtalaren. Öronkroken är vändbar, vilket gör att du kan använda den på höger eller vänster öra.
 4. Placera headsetet över det ena örat så att öronkroken hakar över örat och silikonöronkudden sitter bekvämt i örat. Om headsetet inte känns bekvämt tar du av det och försöker med en annan öronkudde. Silikonöronkudden ska ligga utanpå örongången.
 5. Så snart headsetet sitter bekvämt justerar du volymen och börjar använda det.

För bästa mikrofonprestanda bör du se till att headsetet är riktat mot din mun och placerat enligt bilden.

En bild på en person som bär ett Xbox 360 trådlöst headset med Bluetooth.

Använda headsetet

När du har slutfört konfigureringen kan du använda headsetet med din konsol. Så här gör du:

 1. Starta konsolen.
 2. Tryck på av/på-knappen på headsetet.

Det trådlösa headsetet fungerar inom nio meter från konsolen. Objekt som placeras mellan handkontrollen och konsolen kan minska räckvidden.

Anmärkningar

 • Om du inte kan höra någon när du använder spelchatt eller privat chatt, se Felsöka problem med Xbox Live-chatt på Xbox 360.
 • Slå av headsetet genom att trycka på och hålla ned av/på-knappen när du inte ska använda det mera. När du stänger av konsolen stängs inte det trådlösa headsetet av.
 • Tryck på volymknapparna om du vill justera volymen.
 • Tryck på ljudavstängningsknappen för att växla mellan ljud på och av. Du kan endast stänga av ljudet för headsetet i Xbox-läge.
  Obs! En videoguide som visar hur du stänger av ljudet till ditt headset finns i avsnittet “Videoguider” i slutet av den här artikeln.
En pil pekar på ljudavstängningsknappen på det trådlösa headsetet.
 • Rengör headsetet med en torr trasa. Rengöringsmedel kan skada headsetet.
 • Headsetet får inte bli vått.

Komponenter för Trådlöst headset med Bluetooth

En bild på det trådlösa headsetet med knapparna beskrivna.
 1. Åtgärd/Ljudavstängning
 2. Volym +
 3. Volym -
 4. Energi
 5. Ansluta
 6. Nätingång
 7. Xbox (grönt)/Bluetooth-läge (blått)

Om laddningskabeln är ansluten till headsetet och batteriet inte laddas kommer headsetets två första lampor att blinka i sekvens (1, 1 och 2; 1, 1 och 2; osv.). Lämna headsetet anslutet en stund för att se om batteriet laddas normalt. Om lamporna på headsetet fortsätter att blinka kontaktar du Xbox-supporten med hjälp av informationen längst ned på den här sidan.

Hur du svarar på ett samtal

När du får ett inkommande samtal spelar headsetet upp ljudet för inkommande samtal och headsetets lampa blinkar blått tills du besvarar, avböjer eller ber telefonen att ignorera samtalet.

Så här svarar du på ett samtal:

 • Tryck på och släpp upp knappen Åtgärd.
 • Om headsetet är i Xbox-läge besvaras det inkommande samtalet automatiskt när du växlar till Bluetooth-läge (utan att trycka på knappen Åtgärd).
 • Om headsetet är avstängt besvaras det inkommande samtalat automatiskt när du slår på det (utan att trycka på knappen Åtgärd).

Avböja ett inkommande samtal: Tryck på och håll in knappen Åtgärd i minst två sekunder.

Avsluta ett samtal: Tryck på och släpp upp knappen Åtgärd. (Ett samtal avslutas inte när du växlar till Xbox-läge.)

En pil pekar på ljudavstängningsknappen på det trådlösa headsetet.

Om du får ett inkommande samtal under ett samtal: Tryck på knappen Åtgärd för att svara på det inkommande samtalet och sätt det första i vänteläge. (Funktionen måste stödjas av din Bluetooth-enhet och mobiloperatör.)

Medan ett samtal är i vänteläge:

 • Tryck på och släpp upp knappen Åtgärd för att avsluta det aktiva samtalet.
 • Tryck på och håll knappen Åtgärd intryckt i två sekunder för att byta samtal.

Ringa ett samtal:

 1. Slå på det trådlösa headsetet.
 2. Om headsetet är anslutet till en Bluetooth-enhet (och inget samtal pågår) trycker du på knappen Åtgärd i två sekunder.
 3. Använd Bluetooth-röstkommandon för att ringa samtalet. Mer information om Bluetooth-röstkommandon finns i Bluetooth-enhetens instruktioner (till exempel i telefondokumentationen).

Obs! Ljudavstängningsknappen på det trådlösa headsetet fungerar bara i Xbox-läge. Om du använder headsetet med en mobiltelefon kan du dock använda ljudavstängningsfunktionen på telefonen.

Växla driftsläge

Du kan när som helst växla driftsläge på headsetet. Om du har en Bluetooth-enhet med samtalsfunktion växlar du från Xbox- till Bluetooth-läge för att besvara ett inkommande samtal (förutsatt att du tidigare har konfigurerat Bluetooth-enheten med headsetet). Om du växlar från Bluetooth tillbaka till Xbox-läge använder headsetet de inställningar du hade när du senast använde Xbox-läge.

Indikatorer för låg batterinivå och batterilivslängd

Ditt trådlösa headset har två indikatorer för låg nivå:

 • När 30 minuters användning återstår: Lampan blinkar ca två gånger per minut tills 5 minuter återstår.
 • När 5 minuters användning återstår: Lampan blinkar konstant tills headsetet stängs av.

Felsökning

De problem som kan uppstå med anslutning av mobila enheter varierar beroende på tillverkare. Om du behöver felsöka problem med Bluetooth-anslutning av en mobilenhet kan du läsa produkthandboken eller gå till tillverkarens webbplats.

Om du behöver hjälp med att ansluta ditt headset till en Windows Phone läser du Para ihop min telefon med ett Bluetooth-tillbehör.

Andra kan inte höra dig

Om någon inte kan höra dig när du använder headsetet i Bluetooth-läge:

 • Gå igenom de steg som krävs för att ansluta ditt headset till Bluetooth-enheten.
 • Se till att lägeskontakten på headsetet är i ”Bluetooth”-läge.
 • Se till att mikrofonen är riktad framåt.
 • Se till att Bluetooth-läget på din Bluetooth-enhet (t.ex. en telefon) är på.

Så här rensar du listan med Bluetooth-enheter från headsetet

Headsetet lagrar parningsinformation för de åtta senaste Bluetooth-enheterna det var anslutet till. Om du vill rensa listan gör du så här:

 1. Slå på headsetet.
 2. Dra lägeskontakten till ”Bluetooth” (lampan på headsetet kommer att blinka blått).
 3. Tryck på och håll ned knappen Ansluta i tio sekunder.
 4. Till en början blinkar lamporna blått medurs och efter 10 sekunder blinkar sedan alla fyra lamporna tillsammans. Headsetet kommer också att ge ifrån sig två låga ljud.
 5. Stäng av headsetet.
 6. Om du vill ansluta headsetet igen läser du “Steg 3: Anslut ditt trådlösa headset till konsolen” ovan.

Om informationen i den här artikeln inte löste problemet kontaktar du Xbox Support genom att klicka på länken “Kontakta oss” längst ned på den här sidan.

Videoguider

Obs! Följande videosjälvstudier finns bara på engelska.

How to set up the wireless headset with Bluetooth.

Titta på videon How to set up the wireless headset with Bluetooth. Obs! Den här videon finns bara på engelska.

Using your headset with other Bluetooth devices

Titta på videon Using your headset with other Bluetooth devices. Obs! Den här videon finns bara på engelska.

Clearing the headset of all Bluetooth devices

Titta på videon Clearing the headset of all Bluetooth devices. Obs! Den här videon finns bara på engelska.

Muting your wireless headset in Xbox mode

Titta på videon Muting your wireless headset in Xbox mode. Obs! Den här videon finns bara på engelska.

Assigning the wireless headset to another controller

Titta på videon Assigning the wireless headset to another controller. Obs! Den här videon finns bara på engelska.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Konfigurera och använda trådlöst Bluetooth-headset med en Xbox 360-konsol" som du läste om eller ett annat problem?