Konfigurera och använda ditt Xbox 360 trådlöst headset

Översikt

I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar och använder Xbox 360 trådlöst headset på din Xbox 360-konsol.

Obs! Xbox 360 trådlöst headset ska bara användas för Xbox 360 video game and entertainment system. Du kan använda ett trådlöst eller kabelanslutet headset till Xbox 360-konsolen i originalutförande eller Xbox 360 S-konsolen.

På den här sidan

Om Xbox 360 trådlöst headset

En bild på Xbox 360 trådlöst headset med knappar och komponenter beskrivna.

Du kan chatta med kompisar på Xbox Live med hjälp av Xbox 360 trådlöst headset.

Xbox Live erbjuder en mängd olika sätt att använda chatten:

 • Chatta enskilt med kompisar
 • Chatta under ett spel med flera spelare
 • Chatta med alla som deltar i Xbox Live-gruppen
 • Chatta med video (om du behöver hjälp med videochatt, se Video Kinect på Xbox 360)

Ladda och ansluta ditt trådlösa headset

Steg 1: Ladda headsetet

Obs! Ladda det trådlösa headsetet över natten innan du använder det för första gången.

Så här laddar du med en USB-laddningskabel

Ett Xbox 360 trådlöst headset med laddningskabeln ansluten.
 1. Anslut ena änden av headsetets laddningskabel till ditt trådlösa headset.
 2. Anslut laddningskabelns andra ände till en USB-port på Xbox 360-konsolen. Det finns två USB-portar på konsolens framsida, bakom en oval lucka.
 3. Starta konsolen för att ladda headsetet.

Ladda med en strömadapter

 1. Koppla in strömadaptern i ett vägguttag.
 2. Anslut den andra änden till det trådlösa headsetet.

Obs! Om ditt headset är trådlöst anslutet till en konsol, och du ansluter det till en strömadapter, kopplas det trådlösa headsetet bort från konsolen.

När batteriet laddas blinkar lamporna på det trådlösa headsetet en i taget. När det trådlösa headsetet är helt laddat blinkar alla fyra lampor i takt.

Anmärkningar

 • När du ska använda Xbox 360 trådlöst headset för första gången, bör du ladda det över natten så att batteriet verkligen är helt laddat. De fyra lamporna på headsetet kanske inte tänds direkt.
 • Om det trådlösa headsetet är trådlöst anslutet till en konsol, och du ansluter det till en strömadapter, kopplas det trådlösa headsetet bort från Xbox 360-konsolen.
 • Det trådlösa headsetet fungerar inte när det är anslutet till en strömadapter.
 • De fyra lamporna på headsetet kanske inte tänds direkt om du inte har använt headsetet på ett tag.
 • Det trådlösa headsetet kanske blir varmt när det laddas.

Om headsetets batteri börjar ta slut piper headsetet:

 • Två pip innebär ungefär 30 minuters batteritid kvar.
 • Tre pip innebär ungefär 5 minuters batteritid kvar.

Steg 2: Anslut ditt trådlösa headset till en konsol

 1. Starta konsolen och det trådlösa headsetet.
En pil pekar på av/på-knappen på Xbox 360 trådlöst headset.
 1. Tryck på och släpp sedan upp anslutningsknappen på konsolen.
Pekande fingrar visar anslutningsknappen på Xbox 360 i originalutförande samt Xbox 360 S- och Xbox 360 E-konsoler.
 1. Inom 20 sekunder trycker du på och håller ned anslutningsknappen på baksidan av det trådlösa headsetet i 2 sekunder.
Ett finger pekar på anslutningsknappen på baksidan av det trådlösa headsetet.

Headsetet ansluts till din konsol och handkontroll.

På en Xbox 360 S-konsol tilldelas varje ansluten handkontroll en av fyra positioner på ring of light. På en Xbox 360 E-konsol bestämmer du handkontrollens position genom att titta på ring of light runt Guide-knappen  på handkontrollen. Varje handkontroll kan ha ett tilldelat headset. I båda dessa bilder är handkontrollen och det trådlösa headsetet anslutna som spelare 1 (position 1).

En Xbox 360-handkontroll och ett trådlöst headset framför en Xbox 360 S-konsol. En Xbox 360-handkontroll och ett trådlöst headset framför en Xbox 360 E-konsol.

Xbox 360 trådlöst headset fungerar inom nio meter från Xbox 360-konsolen.

Använda det trådlösa headsetet

Slå på eller av: Tryck på av/på-knappen på headsetet.

En pil pekar på av/på-knappen på Xbox 360 trådlöst headset.

Automatisk avstängning:

 • Det trådlösa headsetet stängs av om det inte används på 2 minuter.
 • När du stänger av konsolen, stängs också det trådlösa headsetet av.

Kontrollerna för att stänga av ljudet och ändra volymen finns på headsetets framsida.

Stänga av ljudet: Tryck på och håll ned av/på-knappen.
Justera volymen: Tryck på knappen + eller -.

Varning Lång exponering för höga volymer kan leda till tillfälliga eller permanenta hörselskador.

Ansluta headsetet till en annan handkontroll

Ett finger pekar på anslutningsknappen på baksidan av det trådlösa headsetet.

Om du har mer än en handkontroll ansluten till din konsol kan du bestämma vilken handkontroll ditt trådlösa headset ska vara anslutet till. Om du vill göra det trycker du helt enkelt på anslutningsknappen på det trådlösa headsetet tills lampan överensstämmer med den upplysta delen av Guide-knappen  på handkontrollen.

Tips för spel med flera spelare

 • Du kan ansluta upp till fyra trådlösa headset till en konsol samtidigt.
 • Om du vill ansluta flera trådlösa handkontroller och trådlösa headset, ansluter du ett trådlöst headset först och sedan motsvarande handkontroll.
 • Ett kabelanslutet headset gäller framför ett trådlöst headset.
 • Ett trådlöst headset kan inte associeras med en handkontroll som redan har ett kabelanslutet headset.
 • Om du vill använda ett trådlöst headset i stället, kopplar du från det kabelanslutna headsetet och upprepar sedan anslutningsstegen för det trådlösa headsetet.

Felsökning

Nedan visas några vanlig problem och lösningarna på dessa.

Det går inte att ladda headsetet eller sätta igång det.

Försök med följande:

 1. Ladda batteriet till fullo.
  • Lamporna på mikrofonen blinkar flera gånger i ordningsföljd, 1-2-3-4, vid laddning. När headsetet är helt laddat blinkar alla fyra lampor samtidigt.
  • Ladda headsetet över natten eller i minst 6 timmar för att vara säker på att det är fulladdat.
  • Om du laddar med en strömadapter prövar du en annan strömadapter eller till ett annat vägguttag än det du för närvarande använder.
  • Om du laddar med USB-kabeln ansluter du till en annan USB-port än den du för närvarande använder eller prövar med en annan USB-kabel.
 2. Se till att headsetet har rumstemperatur. Om headsetet är för varmt eller för kallt när du försöker ladda det, blinkar de första två lamporna på mikrofonen flera gånger i ordningsföljden 1-1-2.
  1. Koppla bort det trådlösa headsetet från strömadaptern eller USB-kabeln så att laddningen avbryts.
  2. Vänta tills det trådlösa headsetet når rumstemperatur. Anslut det sedan till en strömadapter eller en USB-kabel och se om det börjar laddas.
Oönskat brus eller distorsion förekommer.

Sänk volymen på TV:n och headsetet.

Röstchatten fungerar inte.

Försök med följande:

 • Stäng av ljudavstängningsfunktionen. Tryck snabbt på av/på-knappen. Två signaler bekräftar att du har ändrat inställningen.
 • Kontrollera kommunikationsinställningarna. Se Xbox Live-chatt på Xbox 360-konsolen.
 • Anslut headsetet igen.

Det går inte att höra eller kommunicera med någon i ett onlinespel eller en grupp.

Se Felsöka problem med Xbox Live-chatt på Xbox 360.

Ditt trådlösa headset kopplar ofta från eller fungerar bara i närheten av konsolen.

Försök med följande:

 • Uppdatera konsolprogramvaran.
 • Flytta närmare konsolen.
 • Ladda batteriet till fullo.
 • Placera inte konsolen eller headsetet i närheten av stora metallobjekt.
 • Rensa bort prylar runt konsolen.
 • Rikta konsolen så att den står med framsidan mot det trådlösa headsetet.
 • Ta bort trådlösa 2,4 GHz-enheter i närheten för att kontrollera om de orsakar störningen.
 • Anslut headsetet igen.
Det går inte att ansluta headsetet till en viss handkontroll

Försök med följande:

 1. Koppla bort alla kabelanslutna headset från konsolen.
 2. Tryck på anslutningsknappen på det trådlösa headsetet. Lampor på det trådlösa headsetet och på handkontrollen tänds när enheterna ansluts. Om headsetet ansluter till fel position på handkontrollen trycker du på anslutningsknappen igen för att växla till nästa lediga position.

Om headsetet fortfarande inte ansluts kan du prova det här:

 1. Koppla bort alla andra tillbehör från konsolen.
 2. Stäng av alla trådlösa handkontroller:
  1. Tryck på och håll ned Guide-knappen  på handkontrollen i 3 sekunder.
  2. Bekräfta att du vill stänga av enbart handkontrollen.
 3. Tryck på av/på-knappen på det trådlösa headsetet.
 4. Tryck på anslutningsknappen på konsolen.
 5. Tryck på anslutningsknappen på det trådlösa headsetet. Lamporna runt konsolens strömknapp kommer att snurra och blinka en gång. Placeringen som förblir tänd är det trådlösa headsetets position.
 6. Om du vill testa att det trådlösa headsetet kan ansluta till andra positioner trycker du på anslutningsknappen igen. Det trådlösa headsetet ansluter till nästa position.

Om det trådlösa headsetet inte kan ansluta till konsolen kanske headsetet är trasigt. Du kan beställa ett nytt headset från Enhetssupport (logga in med ditt Microsoft-konto). Produktregistrering kan krävas.

Testa handkontrollerna

Om ett trådlöst headset kan ansluta till konsolen när inga handkontroller är anslutna till konsolen, är det problem med en av handkontrollerna. Ta reda på vilken handkontroll som orsakar problemet genom att följa de här stegen:

 1. Om du använder en trådlös handkontroll trycker du på Guide-knappen  för att starta handkontrollen. Om du använder en kabelansluten handkontroll ansluter du handkontrollen till den första positionen på konsolen.

  Obs! Om du använder en kabelansluten handkontroll ansluter du handkontrollen till den första positionen på konsolen.

 2. Tryck på anslutningsknappen på handkontrollen.
 3. Tryck på anslutningsknappen på det trådlösa headsetet tills området som lyser på handkontrollens Guide-knapp  matchar numret som lyser på det trådlösa headsetet. Om detta lyckas går du vidare till nästa steg. Om inte, kanske handkontrollen är trasig. Försök med en annan handkontroll.
 4. Anslut en andra handkontroll till den andra positionen på konsolen. Låt den första handkontrollen vara ansluten till den första positionen på konsolen.
 5. Tryck på anslutningsknappen på det trådlösa headsetet tills lampnumret på det trådlösa headsetet motsvarar lamppositionen på den andra handkontrollens Guide-knapp .

Om detta lyckas upprepar du dessa steg för var och en av resten av handkontrollerna. Du kan ansluta upp till fyra handkontroller.

Om du tror att en handkontroll är trasig beställer du en ny handkontroll från Enhetssupport (logga in med ditt Microsoft-konto). Produktregistrering kan krävas.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Konfigurera och använda ditt Xbox 360 trådlöst headset" som du läste om eller ett annat problem?