Xbox 360 universell fjärrkontroll, översikt

Översikt

En bild på Xbox 360 universell fjärrkontroll

Med Xbox 360 universell fjärrkontroll kan du styra din TV, samt dvd- och cd-uppspelning på Xbox 360, Windows Media Center och Xbox Dashboard.

Konfigurera Xbox 360 universell fjärrkontroll

Sätt i batterierna

Följ de här stegen för att sätta i batterierna i Xbox 360 universell fjärrkontroll:

 1. Avlägsna batteriluckan.
 2. Sätt i två nya AA-batterier enligt bilden på undersidan av batterifacket. För bästa prestanda rekommenderar vi att du inte använder uppladdningsbara AA-batterier.
 3. Sätt tillbaka batteriluckan.

Programmera din Xbox 360 universell fjärrkontroll för en TV

Innan du kan använda Xbox 360 universell fjärrkontroll med en TV måste du programmera den för användning med det specifika TV-märke du använder. Du kan ange TV-koden manuellt eller genom avsökning för att hitta TV-koden.

Handboken för Xbox 360 universell fjärrkontroll innefattar en kodlista som täcker in många populära TV-apparater. Den senaste listan över TV-bibliotekskoder hittar du på sidan Xbox 360-fjärrkontrollen (ny).

Obs! När du programmerar din Xbox 360 universell fjärrkontroll kommer fjärrkontrollen att försvinna från skärmen efter 30 sekunders inaktivitet. Tryck på valfri knapp förutom 0 till 9, CH+ eller CH– för att fjärrkontrollen ska återgå till originalinställningarna.

Följ de här stegen om du vill ange en TV-kod manuellt:

 1. Slå på TV:n och rikta sedan fjärrkontrollen mot TV:n.
 2. Tryck på och håll ned TV-knappen och OK-knappen samtidigt under två sekunder. Alla knapparna på fjärrkontrollen blinkar i två sekunder. Sedan ska endast de numeriska TV-knapparna (1–12) vara tända.
 3. Ange koden för TV:n.
 4. Tryck på TV-knappen igen för att spara koden och avsluta.

Alla knapparna på fjärrkontrollen blinkar tre gånger för att bekräfta ditt val.

Följ de här anvisningarna för att söka efter en TV-kod:

 1. Slå på TV:n och rikta sedan fjärrkontrollen mot TV:n.
 2. Tryck på och håll ned TV-knappen och OK-knappen samtidigt under två sekunder. Alla knapparna på fjärrkontrollen blinkar i två sekunder. Sedan ska endast de numeriska TV-knapparna (1–12) vara tända.
 3. Tryck på CH+- eller CH--knappen för att skicka en rad kommandon till TV:n. Fortsätt trycka på CH+-knappen eller CH--knappen tills TV:n stängs av.
  Obs! Ge TV:n tid att svara på kommandot efter att du tryckt på varje knapp. En del TV-apparater tar mer tid på sig att reagera på kommandon än andra.
 4. Tryck på TV-knappen för att spara koden och avsluta.

Alla knapparna på fjärrkontrollen blinkar tre gånger för att bekräfta koden.

Obs! Om du, efter att ha angett en TV-kod, upptäcker att fjärrkontrollen inte fungerar som den ska testar du en annan kod från samma TV-tillverkare eller söker efter en annan kod.

Du kan endast använda Xbox 360 universell fjärrkontroll med Xbox 360-konsolen, TV-apparater eller en dator med Windows XP Media Center. Du kan inte använda Xbox 360 universell fjärrkontroll med videobandspelare, digitala videoinspelare, dvd-spelare eller annan ljudutrustning.

Du hittar en kod som gör att Xbox 360 universell fjärrkontroll fungerar med din TV på sidan Xbox 360-fjärrkontrollen (ny).

Ange en TV-kod

Du kan leta upp din kod på vår webbplats och sedan ange koden med din fjärrkontroll.

 1. Slå på din TV och rikta fjärrkontrollen mot den.
 2. Tryck på och håll ned TV- och OK-knapparna samtidigt i två sekunder. Alla knappar på fjärrkontrollen kommer då att tändas under två sekunder. Sedan fortsätter endast de numeriska TV-knapparna att lysa.
 3. Ange koden för din TV.
 4. Tryck på TV-knappen igen för att spara koden och avsluta. Alla knapparna på fjärrkontrollen blinkar tre gånger för att bekräfta ditt val.

Sök efter en TV-kod

Du kan skicka kodsekvenser från fjärrkontrollen till din TV för att hitta rätt kod för din TV om du inte känner till den.

 1. Slå på din TV och rikta fjärrkontrollen mot den.
 2. Tryck på och håll ned TV- och OK-knapparna samtidigt i två sekunder. Alla knappar på fjärrkontrollen kommer då att tändas under två sekunder. Sedan fortsätter endast de numeriska TV-knapparna att lysa.
 3. Tryck på Channel Up/Down-knapparna för att skicka en serie kommandon till din TV att stänga av. Upprepa tills TV:n stängs av.
  Obs! Ge TV:n tillräckligt med tid att svara på kommandot och stängas av efter att du har tryckt på Channel Up/Down-knappen. En del TV-apparater tar mer tid på sig att reagera på kommandot än andra.
 4. Tryck på TV-knappen för att spara koden och avsluta. Alla knapparna på fjärrkontrollen blinkar tre gånger för att bekräfta koden.

Noteringar

 • Om du anger en TV-kod men upptäcker att fjärrkontrollen inte fungerar som den ska anger du eller letar upp en annan kod för din TV-tillverkare. Om du letar efter en annan kod efter att TV:n stängts av i steg 3 slår du på TV:n och fortsätter sedan att trycka på Channel Up/Down för andra koder innan du fortsätter till steg 4.
 • Den universella fjärrkontrollen fungerar endast med TV-apparater och Xbox 360-konsolen. Den kan inte styra videobandspelare, digitala videoinspelare, dvd-spelare eller ljudutrustning.

Använda den universella fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen fungerar som vilken TV-fjärrkontroll som helst. Den har också kontroller för din Xbox 360-konsol och en knapp som ger dig omedelbar åtkomst till en ansluten dator med Windows Media Center.

Knappar på handkontrollen

Xbox Guide-knappen på fjärrkontrollen tar dig till Xbox 360. Använd den och knapparna A , B , X , Y och OK för att flytta runt och styra Xbox Guide och Xbox Dashboard på din Xbox 360-konsol, precis som du kan göra med din handkontroll.

START-knapp för Windows Media Center

Med START-knappen för Windows Media Center får du åtkomst till en ansluten Windows Media Center-baserad PC via din Xbox 360-konsol. Om din Xbox 360-konsol är inställd för användning av Windows Media Center startas Windows Media Center när du trycker på knappen. Om din Xbox 360-konsol ännu inte är inställd för användning av Windows Media Center startas installationsguiden för Windows Media Center när du trycker på knappen.

Knappen för Windows Media Center slår också på konsolen om den är avstängd.

TV-läge

Om du vill använda den universella fjärrkontrollen med din TV trycker du på TV-knappen innan du trycker på de andra knapparna för TV-styrning. I TV-läget lyser inte fjärrkontrollens knappar förrän du trycker på dem.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Xbox 360 universell fjärrkontroll, översikt" som du läste om eller ett annat problem?