USB-enheten fungerar inte när den ansluts till en Xbox 360-konsol

Obs! Mer information om hur du använder ett USB-flashminne som minnesmodul på din Xbox 360-konsol finns i Använda USB-flashminne med Xbox 360. Om du vill felsöka problem med USB-flashminnen kan du läsa Xbox 360-lagring.

En USB-enhet som är ansluten till din Xbox 360-konsol fungerar kanske inte som väntat på grund av dessa skäl:

 • Enheten är inte kompatibel med Xbox 360.
 • USB-kabeln är inte korrekt ansluten eller trasig.
 • Xbox 360-konsolen identifierade inte enheten när den startade.
 • USB-enheten kräver extern strömförsörjning eller är trasig.
 • Överströmsskyddet har tillfälligt avaktiverat Xbox 360-konsolens USB-port.
 • USB-porten på Xbox 360-konsolen är trasig.

USB-portar på Xbox 360

Det finns två USB-portar på Xbox 360-konsolens baksida (se bilden) och en på framsidan:

Ritad bild på en del av Xbox 360-konsolens baksida som visar portarna Component, HDMI, Ethernet och USB

Så här tar du bort en USB-lagringsenhet från USB-porten på framsidan av en Xbox 360-konsol:

En bild på en Xbox 360-konsol med en USB-lagringsenhet som kopplas bort från framsidan

Lösningar

Lös problem med USB-enheter genom att försöka med följande lösningar.

Obs! Testa USB-enheten efter varje lösning och se om den fungerar. Försök med nästa lösning om en inte leder någon vart.

Lösning 1: Kontrollera att enheten är kompatibel med Xbox 360

De följande enheterna är kompatibla med Xbox 360-konsolen:

 • Officiella Xbox 360-tillbehör
 • De flesta USB-tangentbord
 • De flesta digitalkameror
 • De flesta bärbara mediespelare
 • Flertalet masslagringsenheter

Kontrollera med tillverkaren om enheten är kompatibel med Xbox 360.

Lösning 2: Felsöka USB-enheten

Felsök USB-anslutningen om USB-enheten är kompatibel med Xbox 360:

 1. Starta om Xbox 360-konsolen.
 2. Koppla bort enheten från USB-porten och stäng sedan av konsolen. Starta konsolen igen efter 5–10 sekunder. Efter att du startat om konsolen ansluter du enheten till USB-porten igen.
 3. Stäng av konsolen, ta bort strömsladden från vägguttaget, sätt i strömsladden igen och starta sedan konsolen igen.
 4. Koppla bort alla onödiga enheter från konsolen.
 5. Ta reda på om USB-enheten kräver separat strömförsörjning. Om den gör det kopplar du in strömförsörjningen.
 6. Anslut USB-enheten till en annan USB-port på konsolen. Om enheten fungerar i en annan USB-port kanske Xbox 360-konsolen behöver service.

Om problemet ändå kvarstår kontaktar du Xbox-supporten.

Mer information

USB-portar på Xbox 360 skyddas av ett överströmsskydd för att minska risken för skada. Strömmen kan öka plötsligt om den USB-enhet som är ansluten till konsolen försöker dra för mycket ström från USB-porten. Om detta händer stängs USB-porten tillfälligt av för att undvika att skador uppstår. Den återställs sedan när enheten har kopplats bort.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "USB-enheten fungerar inte när den ansluts till en Xbox 360-konsol" som du läste om eller ett annat problem?