Konfigurera och använda Xbox 360 trådlöst Bluetooth-headset med en Bluetooth-enhet

Översikt

Ritad bild på Xbox 360 trådlöst Bluetooth-headset

Du kan ansluta Xbox 360 trådlöst headset med Bluetooth till Bluetooth-anpassade enheter som mobiltelefoner och datorer. Detta headset:

 • Ger upp till åtta timmars taltid på en enda laddning
 • Enkelt att växla från Xbox till Bluetooth-läge för att besvara samtal

Obs! Bluetooth-läge fungerar endast med Bluetooth-enheter. Xbox 360-konsolen stödjer inte Bluetooth-teknik.

Bluetooth-läge

Konfigurera ditt headset i Bluetooth-läge

Innan du kan använda det trådlösa headsetet med en Bluetooth-enhet måste du trådlöst ansluta (kallas också parning) headsetet med Bluetooth-enheten.

Hur du ansluter ditt trådlösa headset till en Bluetooth-enhet:

 1. Kontrollera att laddningskabeln inte är ansluten till headsetet.
 2. Tryck på av/på-knappen på headsetet under två sekunder.
 3. Slå på den Bluetooth-enhet som du vill ansluta till ditt headset.
 4. På headsetet drar du lägeskontakten till Bluetooth. När headsetet är i Bluetooth-läge är lampan på headsetet blå.
Ritad bild på Xbox 360 trådlöst Bluetooth-headset med en pil som visar hur lägesomkopplaren ställs i Bluetooth-läge
 1. Tryck på och håll headsetets anslutningsknapp intryckt i två sekunder. Lamporna blinkar blått medurs när headsetet är i Bluetooth-identifieringsläge.
Ritad bild på Xbox 360 trådlöst Bluetooth-headset med anslutningsknappen framhävd
 1. Följ parningsinstruktionerna som medföljer din Bluetooth-anpassade enhet. Om enheten kräver en PIN-kod för att hopparning med ditt trådlösa headset knappar du in ”0000” (fyra nollor).

När headsetet är anslutet blinkar lampan blått tre gånger.

Om du vill para ihop headsetet med ytterligare en Bluetooth-anpassad enhet upprepar du stegen 1–4. Du kan para ihop headsetet med upp till åtta Bluetooth-anpassade enheter.

När du slår på headsetet i Bluetooth-läge eller växlar från Xbox- till Bluetooth-läge försöker headsetet automatiskt att ansluta till den senast anslutna Bluetooth-enheten. Ditt headset stödjer Bluetooth Multipoint-teknik. Det innebär att headsetet samtidigt kan ansluta till två Bluetooth-enheter.

Använda ditt trådlösa headset i Bluetooth-läge

När du har slutfört konfigureringen kan du använda headsetet med en Bluetooth-enhet. Om du har en Bluetooth-enhet som stödjer telefonsamtal använder du Åtgärds-knappen på det trådlösa headsetet för att ringa, ta emot eller avböja samtal.

Ritade bilder på fram- och baksidan av Xbox 360 trådlöst Bluetooth-headset med huvudfunktionerna numrerade 1 till 7, vilket motsvarar siffrorna i texten nedanför bilden
 1. Åtgärd/Stäng av ljud (Avstängt ljud i Xbox-läge och Åtgärd i Bluetooth-läge)
 2. Volym +
 3. Volym -
 4. Ström
 5. Ansluta
 6. Nätingång
 7. Xbox (grönt)/Bluetooth-läge (blått)
Hur du svarar på ett samtal
När du får ett inkommande samtal spelar headsetet upp ljudet för inkommande samtal och headsetets lampa blinkar blått tills du besvarar, avböjer eller ignorerar samtalet.

Hur du svarar på ett samtal:

 • Tryck på och släpp upp åtgärdsknappen.
 • Om headsetet är i Xbox-läge besvaras det inkommande samtalat automatiskt när du växlar till Bluetooth-läge (utan att trycka på åtgärdsknappen).
 • Om headsetet är avstängt besvaras det inkommande samtalat automatiskt när du slår på det (utan att trycka på åtgärdsknappen).

Hur du avböjer ett inkommande samtal: Tryck på och håll Åtgärds-knappen intryckt i minst två sekunder.

Hur du avslutar ett samtal: Tryck på och släpp upp Åtgärds-knappen. Ett samtal avslutas inte när du växlar till Xbox-läge.

Ritad bild på Xbox 360 trådlöst Bluetooth-headset med åtgärdsknappen framhävd

Om du får ett inkommande samtal under ett samtal: Tryck på Åtgärds-knappen för att svara på det inkommande samtalet och sätt det första i vänteläge. Funktionen måste stödjas av din Bluetooth-enhet och mobiloperatör.

Medan ett samtal är i vänteläge:

 1. Tryck på och släpp upp Åtgärds-knappen för att avsluta det aktiva samtalet.
 2. Tryck på och håll Åtgärds-knappen intryckt i två sekunder för att byta samtal.

Hur du ringer ett samtal:

 1. Slå på det trådlösa headsetet.
 2. Om headsetet anslutet till en Bluetooth-enhet (och inget samtal pågår) trycker du på åtgärdsknappen i två sekunder.
 3. Nu kan du använda Bluetooth-röstkommandon för att ringa samtalet. Mer information om hur du använder Bluetooth-röstkommandon finns i Bluetooth-enhetens instruktioner (till exempel i telefondokumentationen).

Obs! Ljudavstängningsknappen på det trådlösa headsetet fungerar bara i Xbox-läge. Om du använder headsetet med en mobiltelefon kan du dock använda ljudavstängningsfunktionen på telefonen.

Växla driftslägen
Du kan när som helst växla driftsläge på headsetet. Om du har en Bluetooth-enhet som stödjer samtal växlar du från Xbox- till Bluetooth-läge för att besvara ett inkommande samtal (förutsatt att du tidigare konfigurerat Bluetooth-enheten med headsetet). Om du växlar från Bluetooth tillbaka till Xbox-läge använder headsetet de inställningar du hade när du senast använde Xbox-läge.

Felsökning

Mobilenhetsanslutningar varierar beroende på tillverkare. Om du har problem med Bluetooth-anslutning till en mobilenhet och behöver felsökningshjälp kan du läsa produkthandboken eller gå till tillverkarens webbplats.

Om du behöver hjälp med att ansluta ditt headset till en Windows Phone läser du Para ihop min telefon med ett Bluetooth-tillbehör.

Andra kan inte höra dig
Om någon inte kan höra dig när du använder headsetet i Bluetooth-läge:
 • Slutför konfigureringsstegen för att ansluta ditt headset till Bluetooth-enheten.
 • Se till att lägeskontakten på headsetet är i Bluetooth-läge.
 • Se till att mikrofonen är riktad framåt.
 • Se till att Bluetooth-läget på din Bluetooth-enhet (t.ex. en telefon) är på.
Hur du rensar listan med Bluetooth-enheter från headsetet
Headsetet lagrar parningsinformation för de åtta senaste Bluetooth-enheterna det var anslutet till. Om du vill rensa listan gör du följande:
 1. Slå på headsetet.
 2. Drar lägeskontakten till Bluetooth (lampan på headsetet kommer att blinka blått).
 3. Tryck på och håll ned anslutningsknappen i tio sekunder.
 4. Till en början blinkar lamporna blått medurs och efter 10 sekunder blinkar sedan alla fyra lamporna tillsammans. Headsetet kommer också att ge ifrån sig två låga ljud.
 5. Stäng av headsetet.
 6. Om du vill para headsetet igen följer du anvisningarna för ”Konfigurera ditt headset i Bluetooth-läge” ovan.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Konfigurera och använda Xbox 360 trådlöst Bluetooth-headset med en Bluetooth-enhet" som du läste om eller ett annat problem?