Så här konfigurerar du och använder en Xbox 360 trådlös mikrofon

Översikt

Lär dig hur du konfigurerar och använder en Xbox 360 trådlös mikrofon.

Xbox 360 trådlös mikrofon kan bara användas med Xbox 360-konsolen. Information om hur du använder Xbox 360 trådlös mikrofon med ett visst spel finns i handboken till spelet.

Xbox 360 trådlös mikrofon

Indikatorlampor och anslutningsknappens placering på Xbox 360 trådlös mikrofon

Så här konfigurerar du Xbox 360 trådlös mikrofon

Innan du kan använda Xbox 360 trådlös mikrofon med din Xbox 360-konsol måste du göra följande:

 • Sätt i batterierna. Mikrofonen använder bara alkaliska AA-batterier (LR6) eller fulladdade uppladdningsbara NiMH-batterier (nickelmetallhydrid).
 • Obs! Mikrofonen laddar inte uppladdningsbara batterier. Du måste ladda dessa batterier i en lämplig laddare.

 • Skapa en trådlös anslutning mellan mikrofonen och konsolen.

Du behöver en kabelansluten eller en trådlös handkontroll (levereras separat) ansluten till konsolen för att styra spelet.

Så här sätter du i batterier i Xbox 360 trådlös mikrofon

Följ de här stegen för att sätta i eller ta ur mikrofonens batterier:

 1. Vrid försiktigt mikrofonens vindskydd motsols (ett kvarts varv).
 2. Ta av vindskyddet från mikrofonen.
 3. Skjut upp batteriluckan.
 4. Ta bort de gamla batterierna från batterifacket om det finns några.
En bild visar hur du öppnar Xbox 360 trådlös mikrofon.
 1. Sätt i två nya alkaliska AA-batterier (LR6) eller fulladdade uppladdningsbara NiMH-batterier i batterifacket.
 2. Stäng batteriluckan. Sätt tillbaka mikrofonens vindskydd.
En bild visar hur du skruvar tillbaka toppen på mikrofonen motsols efter att du satt i batterier.

Så här ansluter du mikrofonen till konsolen

Du kan ansluta upp till fyra Xbox 360 trådlösa mikrofoner till en konsol samtidigt beroende på din konfiguration och spelsupport. Varje ansluten mikrofon tilldelas till en kvadrant på lamporna runt konsolens av/på-knapp på framsidan. Observera att kvadranten bara lyser om du också har en handkontroll ansluten till konsolen.

Anmärkningar

 • Kvadranten lyser bara om du också har en handkontroll ansluten till konsolen.
 • Om du har fyra mikrofoner anslutna till konsolen kan bara två personer sjunga. De andra två mikrofonerna kan du använda som slaginstrument.

Följ dessa steg för att ansluta din mikrofon till konsolen:

 1. Starta konsolen.
 2. Tryck på och håll ned av/på-knappen på mikrofonen tills lamporna börjar blinka. Detta bör ta cirka tre sekunder.
Ett finger sträcks ut för att trycka på av/på-knappen på undersidan av en Xbox 360 trådlös mikrofon.
 1. Tryck på och håll ned av/på-knappen på mikrofonen igen tills lamporna börjar blinka snabbt. Detta bör ta cirka tre sekunder. Nu kan du ansluta mikrofonen till konsolen.
 2. Tryck på och släpp sedan upp anslutningsknappen på konsolen.
Ett finger sträcks ut för att trycka på anslutningsknappen på framsidan av en Xbox 360 S-konsol. Ett finger sträcks ut för att trycka på anslutningsknappen på framsidan av en Xbox 360 E-konsol.
 1. På Xbox 360 S- och Xbox 360 E-konsolen: När lampan runt av/på-knappen på konsolen blinkar tre gånger och mikrofonens lampor slutat blinka är mikrofonen ansluten.

  På en Xbox 360-konsol i originalutförande: När lamporna runt av/på-knappen på konsolen snurrar och blinkar flera gånger och när mikrofonens lampor slutat blinka är mikrofonen ansluten.

 2. Upprepa stegen 1 till 5 om du vill ansluta ytterligare, upp till fyra, trådlösa mikrofoner till konsolen.

Anmärkningar

 • Mikrofonen går in i viloläge efter 15 minuters inaktivitet. Den aktiveras automatiskt när du börjar använda den igen.
 • Du slår av mikrofonen genom att trycka på och släppa av/på-knappen.
 • Mikrofonen kommer fortfarande att vara ansluten nästa gång du startar konsolen.
 • Mikrofonen kan bara anslutas till en konsol i taget. Du kan när som helst ansluta den till en ny konsol men anslutningen till den tidigare anslutna konsolen försvinner då.
 • Mikrofonen fungerar endast inom tio meter från konsolen. Andra enheter som avger radiofrekvenser kan minska räckvidden, liksom föremål mellan mikrofonen och konsolen.
 • När mikrofonen är utanför den trådlösa räckvidden blinkar lamporna grönt en gång per sekund tills du flyttar tillbaka mikrofonen.

Så här använder du Xbox 360 trådlös mikrofon

Hålla mikrofonen

 • Bäst resultat får du om du håller mikrofonen 1 till 8 cm från munnen när du sjunger eller pratar.
 • Undvik att blåsa i mikrofonen eller slå direkt på vindskyddet.

Använda mikrofonen med andra handkontroller

 • Du kan använda upp till två kabelanslutna eller trådlösa kontroller tillsammans med en mikrofon.
 • Xbox 360 trådlös mikrofon fungerar inte om ett trådlöst headset är anslutet till konsolen.
 • Förutom för det kabelanslutna headsetet stör inte Xbox 360 trådlös mikrofon befintliga kabelanslutna eller trådlösa Xbox 360-tillbehör.

Mikrofonens indikatorlampor

 • När du slår på mikrofonen visar de inbyggda lamporna mikrofonens status enligt följande:
  • Påslagen: lamporna blinkar grönt en gång per sekund
  • Ansluter: lamporna blinkar grönt fyra gånger per sekund
  • Anslutning klar: lamporna blinkar blått och slutar sedan blinka
 • När batterinivån är låg visar de inbyggda lamporna batteriernas laddningsstatus enligt följande:
  • Svag: Lamporna blinkar gult en gång var tredje sekund
  • Kritisk: Lamporna blinkar gult en gång per sekund
 • När mikrofonen flyttas utanför konsolens trådlösa räckvidd blinkar lamporna grönt en gång per sekund. Lamporna kan också ändra färg tillsammans med vissa speltitlar som stöds.

Rengöra Xbox 360 trådlös mikrofon

 • Ta alltid bort batterierna innan du rengör mikrofonen.
 • Använd bara en torr eller lätt fuktad trasa för att rengöra Xbox 360 trådlös mikrofon. Om du använder rengöringsmedel eller försöker rengöra kontakterna kan mikrofonen skadas.
 • Du kan ta bort vindskyddet och dess skumplast och handtvätta det separat i en mild tvållösning. Använd inte rengöringsmedel eller -artiklar med slipverkan.
 • Endast vindskyddet och dess skumplast får handtvättas. Doppa inte någon annan del av mikrofonen i vatten. Se till att vindskyddet och skumplasten är helt torra innan du monterar ihop mikrofonen.

Felsöka Xbox 360 trådlös mikrofon

Xbox 360 trådlös mikrofon är avaktiverad när du spelar upp en DVD-film

När du startar en DVD-film kan din trådlösa mikrofon vara inaktiverad medan filmen spelas.

Oftast används inte en trådlös mikrofon under dvd-uppspelning och om du chattar i ett Xbox Live Party kanske inte den trådlösa mikrofonen fungerar när en dvd spelas upp. Om du vill fortsätta chatta i partyt måste du stoppa DVD-uppspelningen och gå tillbaka till Dashboard.

Behöver du mer hjälp?

Om du vill ha mer hjälp med att använda eller underhålla Xbox 360 trådlös mikrofon kontaktar du Xbox Support.

VARNING Risker med reparationer: om du öppnar och/eller reparerar enheten kan det orsaka elektriska stötar, skador på enheten, brand, risk för personskada och andra faror. Microsoft rekommenderar att du anlitar någon yrkeskunnig för reparation av enheten och att du är försiktig om du själv reparerar den.

 • Läs mikrofonens handbok och handboken för Xbox 360-konsolen för viktig säkerhets- och hälsoinformation innan du använder mikrofonen. Spara alla handböcker för framtida bruk. Om du behöver nya handböcker kontaktar du Xbox Support.
 • Information om nya handböcker och den begränsade garantin som den här produkten omfattas av finns på webbplatsen för Xbox Support.

  Du hittar också en kopia av garantin in garantihandboken för Xbox 360 (volym 2).

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Så här konfigurerar du och använder en Xbox 360 trådlös mikrofon" som du läste om eller ett annat problem?