Vanliga frågor om video- och ljuduppspelning på Xbox 360

Obs! Tjänsten Zune är avstängd från och med 15 november 2015. Detta kan orsaka fel om du försöker strömma eller ladda ned innehåll eller uppdatera tjänsten.

Översikt

Denna artikel ger svar på vanliga frågor om videouppspelning och ljud-/videostreamning på Xbox 360-konsolen.

Lösningar

Vanliga frågor

F1: Vilka uppgifter finns för Xbox 360 Audio Video Interleaved (AVI)-support?

S1: Här följer alla Xbox 360 AVI-supportuppgifter:

 • Filnamnstillägg: .avi, .divx
 • Behållare: AVI
 • Videoprofiler: MPEG-4 Part 2 (Simple Profile och Advanced Simple Profile)
 • Filmens bithastighet: 5 megabit per sekund (Mb/s) med en resolution på 1 280×720 med 30 ramar per sekund (br/s)
 • Ljudprofiler: Dolby Digital 2 kanaler och 5.1 kanaler, MP3
 • Maximal bithastighet för ljud: Inga begränsningar
  Obs! Se fråga 11 för mer information.

F2: Kan du beskriva Xbox 360-support för H.264 standard?

S2: Xbox 360 hjälper till med följande H.264 support:

 • Filnamnstillägg: .mp4, .m4v, mp4v, .mov
 • Behållare: MPEG-4, QuickTime
 • Videoprofiler: Baseline-, main- och high-profiler (upp till nivå 4.1)
 • Filmens bithastighet: 10 Mbit/s med upplösning på 1 920×1 080 vid 30 br/s
 • Ljudprofiler: AAC Low Complexity (LC) med 2 kanaler
 • Maximal bithastighet för ljud: Inga begränsningar
  Obs! Se fråga 11 för mer information.

F3: Vad stöder Xbox 360 för MPEG-4 Part 2?

S3: Här följer Xbox 360-supportuppgifterna för MPEG-4:

 • Filnamnstillägg: .mp4, .m4v, mp4v, .mov
 • Behållare: MPEG-4, QuickTime
 • Videoprofiler: Simple Profile och Advanced Simple Profile
 • Filmens bithastighet: 5 Mbit/s med upplösning på 1 280×720 vid 30 br/s
 • Ljudprofiler: AAC Low Complexity (LC) med 2 kanaler
 • Maximal bithastighet för ljud: Inga begränsningar
  Obs! Se fråga 11 för mer information.

F4: Vad stöder Xbox 360 exakt för WMV (VC-1)?

S4: Här följer Xbox 360-supportuppgifterna för WMV:

 • Filnamnstillägg: .wmv
 • Behållare: asf
 • Videoprofiler: WMV7 (WMV1), WMV8 (WMV2), WMV9 (WMV3), VC-1 (WVC1 eller WMVA) i simple, main och advanced upp till nivå 3
 • Filmens bithastighet: 15 Mbit/s med upplösning på 1 920×1 080 vid 30 br/s
 • Ljudprofiler: WMA7/8, WMA 9 Pro (stereo och 5.1), WMA lossless
 • Maximal bithastighet för ljud: Inga begränsningar
  Obs! Se fråga 11 för mer information.

S5: Kan jag blanda olika video- och ljudcodecs förutom de som beskrivs i frågorna 1 till 4 ovan?

S5: Nej. Xbox stöder bara varje ljud- och videocodec i de bestämda behållare som beskrivs i frågorna 1 till 4.

F6: Hur kan jag avgöra om en videofil som jag försöker spela överensstämmer med de specifikationer som beskrivs i frågorna 1 till 4?

S6: Du kan använda ett verktyg från tredje part för att analysera dina videofiler och avgöra vilken ljud- och videocodec som används. Ett vanligt tredjepartsverktyg för att analysera videofiler hittar du på http://www.headbands.com/gspot/.

F7: Hur skapar jag WMV-, AVI-, H.264- och MPEG-4-innehåll? Vilka omkodare stöder Xbox 360?

S7: Du kan skapa innehållet genom att använda en av de många tredjepartsapplikationer som finns tillgängliga. Xbox 360 stöder många populära omkodare. Mer specifikt kan du använda Microsoft Expression Encoder eller Windows Media Encoder för omkodning till WMV.

F8: Vilka specifika funktioner hos MPEG-4 Advanced Simple Profile stöder Xbox 360?

S8: Xbox 360 stöder Bidirectional Frames (BVOPs), Interlaced Frames, Quarter Pixel Motion Compensation, Global Motion Compensation och MPEG Quantization.

F9: På vilka olika sätt kan man spela videoinnehåll på Xbox 360?

S9: Du kan spela upp video från en flyttbar USB 2.0 FAT32-enhet, från optisk media, och genom att streama från Zune, Windows Media Player 11 eller Windows Home Server.

F10: Vilka är de olika videocodecs som stöds av alla sätt man kan spela upp videoinnehåll på Xbox 360?

S10: Se tabellen nedan:

Scenario

Codecs som stöds

Från USB-lagringsenheten till Xbox 360 Dashboard-videospelaren

WMV (oskyddat),
MPEG4
H.264
AVI

Från Windows Media Player 11 till Xbox 360 Dashboard-videospelaren

WMV (skyddat)
WMV (oskyddat)
MPEG4*
*H.264*
AVI

Från Zune-programvaran till Xbox 360 Dashboard-videospelaren

WMV (oskyddat)
MPEG4
H.264

Från Windows Home Server till Xbox 360 Dashboard-videospelaren

WMV (skyddat)
WMV (oskyddat)
AVI

Från Windows Media Center till en Xbox Media Center-extender

WMV (skyddat)
WMV (oskyddat)
MPEG2

*Se fråga 32 för information om hur man konfigurerar Windows Media Player för att dela filtyperna till Xbox 360.

F11: Vilken är den ”verkliga” maximal bithastighet, upplösning och bildrutor per sekund som Xbox 360 stöder för alla de olika formaten?

S11: Xbox 360-konsolen hindrar inte videor från att spelas upp baserat på maximal bithastighet, upplösning eller bildrutor per sekund. De övre gränser som listades tidigare för varje codec är resultaten från tester för olika videouppspelningskällor. Högklassificerat innehåll blockeras inte, men uppspelningskvaliteten kan vara lägre än optimal. Använd högre bithastigheter på egen risk.

F12: Vilken USB-lagringsenhetsstorlek stöder Xbox 360?

S12: Xbox 360 stöder så stor lagringsenhet som går att formatera med FAT32. Dessvärre är du begränsad till en maximal FAT32-storlek på 2 TB när du formaterar en enhet i Windows Vista eller Windows XP. Du kan kringgå begränsningen genom att använda ett tredjepartstillbehör eller ett alternativt operativsystem som inte har samma begränsning. Observera att den maximala storleken för en enskild fil på FAT32 är 4 GB.

F13: Vilken är den maximala videofilsstorleken som stöds?

S13: Den maximala filstorleken för en AVI-, MPEG-4 Part 2- eller H.264-fil som kan spelas är 4 GB. 4 GB är också den maximala storleken för enskilda filer som du kan spara på en FAT32 USB-hårddisk. Med Windows Media Player 11 och Zune går det emellertid att streama WMV-filer som är större än 4 GB.

F14: Stöds 5.1-kanals ACC?

S14: Nej. Det är bara 2-kanals ACC som stöds. Om du vill spela en 5.1-kanals video på din konsol måste du koda den till WMV med WMAPro 5.1-ljud eller använda en AVI-behållare med Dolby Digital 5.1-ljud.

F15: Vilka typer av AVI-filer stöds?

S15: Xbox 360 stöder filer som kodats med hjälp av en MPEG-4 Part 2-, Simple- och Advanced Simple-profil. Dessa filer kallas ofta för ”Xvid”- eller ”DivX”-videofiler. Många vanliga DVD-redigeringsverktyg, kameror och videokameror kan koda filer genom att använda MPEG-4. Observera att vissa filer som skapats för DivX-enheter också kan innehålla ytterligare funktioner, som t.ex. menyer, textning, flera ljudspår och så vidare. Xbox 360 kommer att försöka spela dessa filer men stöder inte någon av de ytterligare funktionerna och kommer i vissa fall inte kunna spela filen.

F16: Varför går det inte att spela vissa av mina äldre DivX-filer?

S16: Eftersom Xbox 360 bara stöder MPEG-4-kompatibla codec-implementeringar kan den inte spela videofiler som är äldre än DivX 5.0.

F17: Stöder Xbox 360 video-omslag när jag söker i min samling från Windows Media Player 11 eller Zune-programvaran?

S17: Xbox 360 kommer att visa det video-omslag som visas för varje videofil i Windows Media Player 11 eller Zune-programvaran.

F18: Stöder Xbox 360 video-omslag när jag söker i min samling från en flyttbar USB 2.0 FAT32-enhet eller optisk media?

S18: Xbox 360 kommer att söka efter en motsvarande .jpg-fil och använda den filen som omslag. Det gäller alla videotyper. Som ett exempel skulle video1.avi visa omslaget i video1.jpg om den existerar. Om filen inte finns, för mp4-behållaren, kommer Xbox att söka för att avgöra om videofilen har ett inbäddat albumomslag och sedan visa det omslaget istället. Var uppmärksam på att du inte kan använda denna metod när du streamar från Windows Media Player 11 eller Zune-programvaran. Se fråga 21 för mer information.

F19: Vilken är den maximala albumomslagsstorleken som stöds av Xbox 360?

S19: Det bör inte överstiga 512 KB för alla scenarier. Detta omfattar inbäddade omslag i mp4-behållaren, lagring av omslag vid sidan av filen i en separat .jpg-behållare eller direkuppspelning från Windows Media Player 11 eller Zune-programvaran.

F20: Hur fungerar ”Sortera efter typ”- och ”Sortera efter titel”-alternativen när jag söker bland det videoinnehåll som jag själv skapat?

S20: Alternativet ”Sortera efter typ” är den vanligaste Windows Explorer-vyn som datorn använder för att visa dina filer. Först kommer mapparna att sorteras i alfabetisk ordning och därefter kommer dina filer att sorteras i alfabetisk ordning. Alternativet ”Sortera efter titel” gör det möjligt för dig att sortera alla mappar och filer bredvid varandra. Både sorteringsalternativet är bestående och kopplade till din profil så du behöver inte ange dem varje gång. Se fråga 21 för mer information.

F21: Kan ni ge exempel på ett sätt att organisera min videohieraki så att jag kan använda omslag och mappstruktur på Xbox 360 på bästa sätt för min personliga video-samling?

S21: Följande exempel använder ”Sortera efter titel”-alternativet på en USB-hårddisk som är kopplad till Xbox 360-konsolen:

 • Genre 1 (mapp)
 • Genre 2 (mapp)
  • Video 1.avi (fil)
  • Video 1.jpg (fil) (omslag)
  • Video 2.mp4 (fil) (omslag inbäddat i fil)
  • Video 3 (mapp)
   • Video 3-1.wmv (fil)
   • Video 3-2.mp4 (fil)
   • Video 3-2.jpg (fil) (omslag)
   • Video 3-3.wmv (fil)
   • Video 3-3.jpg (fil) (omslag)
 • Genre 3 (mapp)

F22: Hur fungerar visningslägen?

S22: Det finns fem visningslägen: auto, letterbox, helskärm, utsträckt och ursprungligt. Du får tillgång till dessa lägen när du tittar på en video genom att trycka på Display på din fjärrkontroll eller A på handkontrollen.

 • Den automatiska inställningen försöker automatiskt att bestämma den bästa vyn för din video. Om det är en video med låg upplösning kommer videon förstoras tillräckligt mycket för att kunna visas på skärmen medan storleken begränsas för optimal visning. Om det är en högupplöst video kommer den förstoras så att den passar TV:n. I både fallen kommer den att behålla originalvideons visningsformat, som till exempel 4×3 eller 16×9.
 • Letterbox-läget visar bilden i helskärm medan originalvideons visningsformat behålls. Använd det här läget om du vill åsidosätta auto-funktionen och anpassa innehållet efter TV:n.
 • Helskärms-läget visar bilden i helskärm med antagandet att videon med bildformatet 16×9 är formaterad för en skärm med bildformatet 4×3. Detta kan vara användbart för äldre innehåll som har bildformatet 4×3 med svarta fält inlagda i videon. I det här läget kan du ”zooma förbi” de svarta fälten och se videon som bredbild.
 • Utsträckt läge visar bilden i helskärm och sträcker ut innehåll med bildformatet 4×3 vågrätt så att det fyller en TV-skärm som är 16×9. Detta kan vara till hjälp för dem som alltid vill fylla TV-skärmen oavsett innehållets bildformat. Detta gör att innehåll med bildformatet 4×3 upplevs utsträckt.
 • Ursprungligt läge visar innehållet med den ursprungliga upplösningen. Använd detta läge om du vill visa innehåll som har extremt låg upplösning eller mycket låg bithastighet.

F23: Hur sparas inställningar för visningslägen?

S23: Varje gång du tittar på en ny video är standardläget auto. Om du ändrar visningsläget blir detta standardvärdet nästa gång du tittar på samma video.

F24: Vad innebär informationsfältet?

S24: Informationsfältet på bildskärmen visar exakt vart du befinner dig i videon och vart kapitlen finns i filen. Om du laddar ned innehåll visas dessutom hur mycket av videon som laddats ned.

F25: Hur delas kapitel upp?

S25: Varje video är indelad i tio kapitel så att du snabbt kan flytta runt video-innehållet. Använd skip för att gå till nästa eller föregående kapitel. Varje kapitel visas som en bockmarkering i informationsfältet.

F26: Kan jag spola framåt, spola bakåt eller hoppa framåt eller bakåt medan jag tittar på innehåll som laddas ned från Xbox Live?

S26: Du kan flytta runt i en video så länge som nedladdningen slutförts. Om du hoppar framåt eller försöker titta på en del som ännu inte laddats ned måste du vänta tills att det buffrat tillräckligt för att starta normal uppspelning igen.

F27: Finns det en annan programvara från tredje part som jag kan använda för att streama från datorn till Xbox 360-konsolen?

S27: Xbox 360-teamet gör omfattande tester för att säkerställa att Xbox fungerar på rätt sätt med programvarorna Windows Media Player 11 och Zune. Om du bestämmer dig för att använda tredjepartsprogramvara kontaktar du tillverkaren av den programvaran för support.

F28: Hur kan jag streama från min Mac?

S28: För att dela innehåll från en Macintosh-dator måste du använda en streaminglösning från en tredje part. Var uppmärksam om att Microsoft inte stöder streaming från tredje part, vilket innebär att du måste kontakta tillverkaren för support.

F29: Efter uppdateringen i maj 2007 fungerar inte streaming via min tredjepartsprogramvara som den ska. Varför?

S29: Videonavigeringen ändrades vid uppdateringen i maj 2007. Programvara från tredje part som inte stöder mappar via nätverksdelning fungerar inte. Kontakta programvaruutvecklaren för support.

F30: Hur gör jag för att konfigurera Windows Media Player 11 eller Zune-programvaran så att media delas till konsolen?

S30: Mer information om hur du ställer in delning finns i artikeln Windows Media Center-support.

F31: Kan jag fortsätta att använda Windows Media Connect (WMC) för att streama videor på min Xbox 360?

S31: Windows Media Connect kan användas men stöds inte längre utanför Windows Home Server. Vi rekommenderar att du uppgraderar till Windows Media Player 11 eller använder Zune-programvaran för att kunna hantera och streama innehåll på Xbox 360 på bästa sätt.

F32: Hur gör jag för att Windows Media Player 11 ska streama MPEG-4 Part 2 och H.264 till konsolen?

S32: Som standard stöds inte MPEG-4 Part 2 och H.264 av Windows Media Player 11. Första alternativet är att installera en MP4 DirectShow-avkodare från en tredje part för att importera MPEG-4 Part 2- och H.264-filer till biblioteket. När filerna finns i biblioteket kan de streamas till konsolen och spelas från Windows Media Player 11 på datorn. Ett alternativ är att byta namn på alla dina mp4-filer så att de får filnamnstillägget ”.avi”. Detta gör det möjligt för Windows Media Player 11 att importera dem till biblioteket och att de kan spelas på Xbox 360-konsolen. För att filerna ska kunna spelas upp på datorn måste du installera en passande avkodare på datorn.

F33: Jag kan inte se mina videofiler från Zune-programvaran på min konsol. Vad beror det på?

S33: Kontrollera att mapparna med videofilerna som du vill dela med konsolen finns med i Zune-programvarans lista över bevakade mappar.

F34: Jag fick ett meddelande om att en medieuppdatering krävs för att spela innehållet. When I download the update, I get the message ”The download could not be completed. Please try again later. Any points you used for this transaction have already been deducted from your balance and will not be deducted again” tillsammans med felkod 80070005. Vad innebär det?

S34: Detta meddelande visas om du laddat ned mediauppdateringen på en annan Xbox 360-konsol genom att använda samma profil. Du kan bara ladda ned uppdateringen på en konsol per profil. Du kan komma runt detta genom att skapa ett temporärt gratismedlemskap för att ladda ned uppdateringen. När uppdateringen laddats ned kan du använda uppdateringen med vilken profil du vill.

F35: Varför visas meddelandet ”Updating content. This may take a few minutes. Please wait.” när jag kommer in på videoavsnittet på Xbox 360?

S35: För att stödja gruppering av tv- och spelvideor måste du uppdatera metadatan för innehållet. När det har gjorts kommer nya inlägg i videoavsnittet att gå mycket snabbt. Ha tålamod under uppdateringen och se till att alla metadata för innehållet uppdateras helt.

F36: Vilka ändringar genomförts för valet av källa för videos, musik och bilder?

S36: Valet av källa är mappad till X-knappen för varje kategori. Xbox 360-konsolen kommer att minnas källan du använde senast och källan kommer anges som standard. Vi har också tagit bort datoranslutningen från System-avdelningen och istället visas nu en lista över alla datorer som du kan ansluta till direkt i Välj källa. Detta gör det möjligt att snabbt hoppa mellan Windows Media Player 11 och mediadelningar i Zune-programvaran.

F37: Hur gör jag för att spela musik från min iPhone eller iPod Touch?

S37: Tyvärr använder iPhone and iPod Touch en annan mekanism för att lagra musik än en ”traditionell” iPod. Xbox kan för tillfället inte spela musik från iPhone eller iPod Touch. Men du kan fortfarande bläddra bland bilderna som finns lagrade på dessa enheter via avsnittet för bilder i Xbox 360 Dashboard.

F38: Kan jag spela upp videor från min iPod?

S38: Xbox 360 stöder inte videouppspelning från en iPod.

F39: När jag försöker spela upp innehåll med 25 eller 50 bildramar per sekund får jag ingen video via VGA. Varför?

S39: Detta omfattar bara konsoler som skickar PAL-50 och PAL-60 till utgångarna. Det är ett känt fel att videofiler med 25 eller 50 br/s ibland inte kan visas via en VGA-anslutning om du tidigare anslutit din Xbox-konsol via komponentvideoutgången. För att undgå problemet följer du stegen nedan:

 1. Anslut din Xbox 360-konsol till en bildskärm med en komponentvideokabel.
 2. Välj Settings och välj sedan System.
 3. Välj Console Settings.
 4. Välj Display.
 5. Ändra den nuvarande upplösningsinställningen för bildskärmen. Om din nuvarande inställning är satt till 720p kan du till exempel ändra den till 480p.
 6. Ett reglage med följande meddelande ska då visas:
  ”Your display settings have changed. You can keep this setting or try another. Do you want to keep the new settings? If you keep the new settings, your TV will be tested to see if it also supports this setting at 50Hz.” Välj Yes, keep these settings.
 7. Därefter kommer din skärm att testas vid 50 Hz. Ett reglage med följande meddelande kommer visas: ”Now displaying at 50Hz. Does this display appear correctly?” Välj No.
  Obs! Välj No även om bilden visas som den ska.
 8. Anslut Xbox-konsolen via VGA igen. Videofilerna borde nu fungera som de ska.

Microsoft friskriver sig från allt ansvar för det som kan inträffa när du använder program, lösningar, tjänster och utbildning från tredje part. Alla program, lösningar, tjänster och utbildningar tillhandahålls ”i befintligt skick” och utan garanti såvida inte tredjepartsföretaget anger annat.

Microsoft tillhandahåller kontaktinformation till tredjepartsleverantörer om du behöver teknisk support. Kontaktinformationen kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte att kontaktinformationen till tredjepartsleverantörerna stämmer.

Mer support

För mer hjälp kontaktar du Xbox-supporten.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Vanliga frågor om video- och ljuduppspelning på Xbox 360" som du läste om eller ett annat problem?