Ta hand om konsolen och spelskivorna

Översikt

Håll konsolen och spelskivorna rena och hantera dem försiktigt, så håller de längre.

VARNING Risker med reparationer: om du öppnar och/eller reparerar enheten kan det orsaka elektriska stötar, skador på enheten, brand, risk för personskada och andra faror. Microsoft rekommenderar att du anlitar någon yrkeskunnig för reparation av enheten och att du är försiktig om du själv reparerar den.

 • Om Xbox 360-konsolen behöver service eller reparation kontaktar du Xbox Support för att beställa Microsoft-service av Xbox 360-konsolen.

Skötselråd för konsolen

 • Koppla ur konsolen innan du rengör den.
 • Håll ytan under Xbox 360-konsolen ren genom att med jämna mellanrum torka av den med en torr trasa.
 • Se till att inga föremål åker in i ventilationsöppningarna.
 • Rengör bara ytan på Xbox 360-konsolen. Använd en TORR, mjuk trasa. Använd INTE någon typ av rengöringsmedel. Följ de här riktlinjerna om du rengör Xbox 360-konsolen:
  • Koppla bort Xbox 360-konsolen från vägguttaget.
  • Rengör bara ytan på Xbox 360-konsolen. Se till att inga föremål sätts in i ventilationsöppningarna.
  • Använd endast en torr trasa. Använd inte slipdynor, rengöringsmedel, avfettningsmedel, lösningsmedel eller andra vätske- eller aerosolmedel. (Lösningsmedel kan innehålla alkohol, bensin, thinner eller bensen.)

  Obs! Använd inte laserlinsrengöringsmedel eller liknande produkter. Microsoft har inte fastställt effekten av dessa produkter på Xbox 360-konsolen. Vi rekommenderar att du inte använder någon typ av rengöringsmedel när du rengör Xbox 360-konsolen.

Skötselråd för spelskivor

Så här förhindrar du att en skiva skadas

Om en spelskiva blir smutsig eller repad, kanske den inte går att spela i konsolen. Du förhindrar att skivan skadas genom att följa tipsen nedan:

Du förhindrar att en skiva repas genom att alltid ta ur skivan från konsolen innan du flyttar den. Flytta inte konsolen medan du spelar, tittar på en DVD eller när en skiva snurrar.
Använd bara godkända CD-märkpennor för att skriva på spelskivor. Använd inte tejp eller klistermärken.
Så här rengör du en skiva
 1. Håll skivan i kanterna utan att röra vid över- eller undersidan.
 2. Med en mjuk, ren, lätt fuktad trasa torkar du försiktigt från skivans mitt och utåt.

Obs! Använd BARA vatten när du rengör skivan.

Försiktighetsåtgärder för frontplåt

Xbox 360-konsolen i originalutförande har en löstagbar frontplåt. Här följer några tips på hur du tar bort frontplåten.

Av/på-knappen

Se upp när du tar bort frontplåten så att du inte trycker in av/på-knappen för långt. Om knappen trycks in för långt kan det hända att den inte kan återgå till sin originalposition. Var försiktig när du tar bort frontplåten och när du hanterar konsolen utan frontplåt. Följ anvisningarna nedan om du vill ta bort frontplåten:

 1. Koppla bort strömsladden och A/V-kablar från baksidan av konsolen.
 1. Placera konsolen vågrätt, så som du placerar en DVD-spelare.
 2. Håll stadigt i konsolen och skjut frontplåten bort från konsolen med tummarna.

Obs! Du måste ta i lite för att kunna ta bort frontplåten.

Luckan till USB-porten

I vissa fall kan serienummeretiketten i USB-uttaget fastna på luckan till USB-porten. Om det här problemet uppstår tar du bort frontplåten och trycker ned etiketten för att se till att den är jämns med konsolen.

Skadad eller trasig frontplåt

In vissa fall kan delar av frontplåten vara trasig. Problemet kan uppstå om konsolen hanteras på fel sätt eller om frontplåten är skadad. Luckan för minnesenheten och klämmorna på konsolens baksida kan vara extra känsliga för skador. Var försiktig när du tar bort eller sätter tillbaka frontplåten.

Om du misstänker att frontplåten på din Xbox 360-konsol är skadad kontaktar du Xbox Support.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Ta hand om konsolen och spelskivorna" som du läste om eller ett annat problem?