Xbox 360-konsolen stängs av utan förvarning

Xbox 360-konsolen kan oväntat stängas av under följande omständigheter:

 • Inställningen Autoavstängning är aktiverad och konsolen har stått oanvänd i 6 timmar.
 • Konsolen är för varm.
 • Det har uppstått ett problem med strömförsörjningen.

Felsökning

Lösning 1: Kontrollera att inställningen Autoavstängning inte är aktiverad

 1. Starta Xbox 360-konsolen utan någon skiva i skivfacket.
 2. Gå till Inställningar och välj sedan System.
 3. Välj Konsolinställningar.
Skärmen Systeminställningar med
 1. Välj Startup and Shutdown.
Skärmen Konsolinställningar med
 1. Markera Autoavstängning. Titta på inställningarna till höger på skärmen.
Skärmen Start och avstängning med
 1. Gå vidare till steg 8 om Autoavstängning är inaktiverat.
 2. Välj Autoavstängning om Autoavstängning inte är valt. Välj sedan Inaktivera.
Skärmen Autoavstängning med
 1. Stäng av konsolen. Vänta ungefär tio minuter och slå sedan på konsolen igen.

Om problemet kvarstår noterar du hur länge konsolen var på innan den stängdes av. Därefter gör du något av följande:

Om du har en Xbox 360-konsol i originalutförande

Om du har en Xbox 360 S-konsol

Lösning 2: Låt konsolen svalna

Obs! Om du har en Xbox 360 S-konsol väntar du tills lampan slutat blinka rött innan du går vidare.

 1. Stäng av konsolen.
 2. Vänta minst en timme.
 3. Starta konsolen.

Viktigt Försäkra dig om att konsolen är placerad på en sval, välventilerad plats. Ta bort eventuella objekt som placerats på, under eller direkt bredvid konsolen.

Om problemet ändå kvarstår begär du en reparation.

Reparations- eller garantifrågor? Se Vanliga frågor om garanti och service.

Lösning 3: Kontrollera lampan på strömförsörjningen

Fast grönt eller fast orange ljus: Strömförsörjningen fungerar. Om konsolen inte startar försöker du med Lösning på strömlös Xbox 360.

En pil pekar på strömförsörjningslampan på en Xbox 360-strömförsörjning.

Blinkande orange, fast rött eller inget ljus: Din strömförsörjning kanske måste bytas ut. Försök med följande lösningar:

 1. Koppla in konsolens strömförsörjning i ett annat vägguttag. Använd inte något strömskydd.
 2. Om lampan på strömförsörjningen lyser med fast rött sken eller blinkar orange kopplar du bort strömförsörjningen och låter den svalna i 30 minuter. Koppla sedan in strömförsörjningen i vägguttaget igen.

Om strömförsörjningslampan fortfarande blinkar orange, lyser med fast rött sken eller är släckt måste strömförsörjningen bytas ut.

Du kan beställa en ny strömförsörjning till Xbox 360 från Xbox onlineservicecenter. Du måste registrera konsolen om du ska byta ut strömförsörjningen under garantitiden (garantin för strömförsörjningen är densamma som för konsolen).

Reparations- eller garantifrågor? Se Vanliga frågor om garanti och service.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Xbox 360-konsolen stängs av utan förvarning" som du läste om eller ett annat problem?