Ändra Xbox 360-inställningar

Översikt

Du kan ange eller ändra datum, tid, språk och andra inställningar för Xbox 360-konsolen från Xbox Dashboard.

Konsolinställningar

Xbox Guide och Xbox Dashboard

En pil pekar på Guide-knappen mitt på en Xbox 360-handkontroll.

Med Xbox 360 Guide får du tillgång till de funktioner du använder ofta, oavsett om du spelar spel, tittar på en DVD-film eller använder Xbox Dashboard.

 1. För att komma åt Xbox Guide trycker du på Guide-knappen på handkontrollen.
Xbox Guide-menyn
 1. Tryck nu på Y-knappen på handkontrollen för att gå till Xbox Dashboard. Om din Dashboard-skärm inte ser ut så här läser du Så här laddar du ned en ny Xbox 360-uppdatering.

Obs! Spelet kan avbrytas om du öppnar Dashboard under ett spel. När du har öppnat Dashboard kan du använda styrknappen eller vänster styrspak om du vill flytta genom menyalternativen som finns.

Startinställningar för Xbox 360

Ange språk för konsolen

När du startar Xbox 360-konsolen för första gången ombeds du välja språk.

Så här anger du standardspråk

 1. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen, gå till Inställningar och välj sedan Systeminställningar.
 2. Välj Console Settings.
 3. Välj Language and Locale (Språk och nationella inställningar).
 4. Välj Language och sedan det språk du vill använda.

Ange nationella inställningar för konsolen

Så här anger du nationella inställningar

 1. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen, gå till Inställningar och välj sedan Systeminställningar.
 2. Välj Console Settings.
 3. Välj Language and Locale.
 4. Välj Locale och sedan den plats där du bor.

Ange tid och datum

 1. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen, gå till Inställningar och välj sedan Systeminställningar.
 2. Välj Console Settings.
 3. Välj Clock.
 4. Ändra klockinställningarna.

  Obs! Du kan inte ändra klockinställningarna när du är ansluten till Xbox Live.

  • Datum och tid: Ange datum och tid.
  • Tidsformat: Välj 12- eller 24-timmarsklocka.
  • Tidszon: Ange din tidszon.
  • Sommartid: Välj On (På) om du vill att konsolens klocka ska justeras automatiskt efter sommartid.

Personanpassa Xbox 360-konsolen

Byta tema

 1. Logga in med din profil på konsolen.
 2. Gå till Social och välj sedan din avatar.
 3. Välj Change Theme.
 4. Välj ett tema.

Obs! Du kan köpa fler teman på Xbox Live. På konsolen går du till Games, väljer Browse Games, Extras och sedan Themes.

Välja vad som startar vid systemstart

Så här väljer du vad som ska startas när du startar konsolen

 1. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen, gå till Inställningar och välj sedan Systeminställningar.
 2. Välj Console Settings.
 3. Välj Startup and Shutdown.
 4. Välj Startup (Uppstart).
 5. Välj mellan följande startalternativ:

  • Skiva
   Välj Disc om du vill att skivan i konsolen ska spelas automatiskt när du startar konsolen.
  • Xbox Dashboard
   Välj Xbox Dashboard om du vill att Dashboard ska visas när du startar konsolen.
  • Windows Media Center
   Välj Windows Media Center om du vill att Windows Media Center ska startas när du startar konsolen.

Aktivera och inaktivera konsolens skärmsläckare

När du aktiverar skärmsläckaren blir skärmbilden mörkare efter tio minuters inaktivitet.

Så här aktiverar och inaktiverar du skärmsläckaren

 1. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen, gå till Inställningar och välj sedan Systeminställningar.
 2. Välj Console Settings.
 3. Välj Display.
 4. Välj Screen Saver.
 5. Välj Enable eller Disable.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Ändra Xbox 360-inställningar" som du läste om eller ett annat problem?