Förbättra bildkvaliteten för en Xbox 360-konsol

Lösningar

När du ansluter konsolen till en TV eller bildskärm, använder konsolen standardinställningar utifrån TV:n och kabeltypen. I vissa fall kan du förbättra bildkvaliteten genom att ändra dessa inställningar. Om du använder en HDMI-kabel väljs de bästa inställningarna automatiskt.

Ändra inställningar

Välj din TV eller bildskärm

Högupplöst (HDTV)

Följande inställningar gäller för en HDTV eller HD-bildskärm som är ansluten med en HDMI-kabel. Stegen kan vara andra om du använder en annan kabel.

Ändra bildskärmsupplösningen

 1. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen, gå till Settings (Inställningar) och välj sedan System Settings (Systeminställningar).
 2. Välj Console Settings (Konsolinställningar).
 3. Välj Display (Bildskärm).
 4. Välj HDTV Settings (HDTV-inställningar).
 5. Välj lämplig bildskärmsupplösning för TV:n eller bildskärmen.
Förbättra färgkvaliteten

Många HDTV-apparater visar färgen bättre ju mer färginformation som anges. Xbox 360-konsolen kan skicka mer färgdata till HDTV:n så att bilden optimeras.

Obs! Alla HDTV-apparater kan inte ta emot ytterligare färginformation. 

 1. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen, gå till Settings (Inställningar) och välj sedan System Settings (Systeminställningar).
 2. Välj Console Settings (Konsolinställningar).
 3. Välj Display (Bildskärm).
 4. Välj Reference Levels (Referensnivåer).
 5. Välj det alternativ som fungerar bäst för din TV eller bildskärm.

Reference Levels (Referensnivåer)

Standard: Detta är standardreferensnivån. Den bör fungera för alla bildskärmar. Välj det här alternativet om Intermediate (Medel) och Expanded (Utökad) ger en sämre färgkvalitet.

Intermediate: Välj det här alternativet om Expanded (Utökad) ger en sämre färgkvalitet.

Expanded: Välj det här alternativet för HDTV. Det här alternativet fungerar inte för de flesta VGA-skärmar och äldre HDTV-bildskärmar.

Förbättra färgens mättnad och toning

 1. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen, gå till Settings (Inställningar) och välj sedan System Settings (Systeminställningar).
 2. Välj Console Settings (Konsolinställningar).
 3. Välj Display (Bildskärm).
 4. Välj HDMI Color Space (HDMI-färgområde).
 5. Välj det alternativ som fungerar bäst för din TV eller bildskärm.
HDMI Color Space settings (HDMI-färgområdesinställningar)

Auto: Anger automatiskt RGB eller YCbCr för upplösning och innehåll baserat på HDMI-rekommendationer.

Source: Anger automatiskt RGB eller YCbCr baserat på spel- eller videokälla.

RGB: Anges för HDMI-kompatibla bildskärmar. Visar spel och filmer i RGB-format.

YCbCr709: Används vanligtvis för HD-filmer.

YCbCr601: Används vanligtvis för filmer med standardupplösning.

Standard TV

Om bilden på TV:n eller bildskärmen är komprimerad eller utsträckt försöker du med att ändra skärmformatet. Följande steg gäller för en vanlig TV eller bildskärm som är ansluten med en komponent-AV-kabel. Stegen kan vara andra om du använder en annan kabel.

Så här ändrar du skärmformatet

 1. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen, gå till Settings (Inställningar) och välj sedan System Settings (Systeminställningar).
 2. Välj Console Settings (Konsolinställningar).
 3. Välj Display (Bildskärm).
 4. Välj Screen Format (Bildskärmsformat).
 5. Välj Normal eller Widescreen beroende på vilket format TV:n har. Om du inte vet vilket format TV:n har läser du bruksanvisningen till TV:n.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Förbättra bildkvaliteten för en Xbox 360-konsol" som du läste om eller ett annat problem?