Xbox 360-strömförsörjning

Artikeln beskriver strömförsörjningsenheten (SFE) och strömförsörjningssladdarna för Xbox 360-konsolen.

På den här sidan

Om Xbox 360-konsolens strömförsörjningsenhet

Din Xbox 360-konsol har en extern fläktutrustad strömförsörjningsenhet (SFE). Enheten har samma grundläggande konstruktion i alla länder. Maxdimensionerna för enheten är följande:

 • Strömförsörjningen för 220–240 V har ungefär måtten 21,9 x 7,7 x 5,4 cm.
 • Strömförsörjningen för 110–127 V har ungefär måtten 21,4 × 7,7 × 5,4 cm.

Vissa strömförsörjningsenheter är kortare men har samma kapacitet. Enheterna är till exempel något mindre i länder som har nätspänningen 110 V.

 • Xbox 360 E-konsol: Använder en 120 W-enhet
 • Xbox 360 S-konsol: Använder en 135 W-enhet
 • Xbox 360-konsol i originalutförande: Det finns flera olika strömförsörjningsenheter för Xbox 360-konsolen i originalutförande. Beroende på konsolens effektkrav kan en strömförsörjningsenhet på 203 W, 175 W eller 150 W ha inkluderats.

Obs!

 • Viktigt Microsoft licensierar inga tillbehör som kan kopplas in i eluttaget för Xbox-konsolen. Alla sådana kommer från Microsoft. Om du använder andra tillbehör än Xbox 360:s strömförsörjning i standardutförande kan det skada konsolen och göra garantin för konsolen ogiltig.
 • Strömförsörjningsenheter är avsedda att användas enbart i de länder eller regioner där de säljs, eftersom olika regioner har olika elbestämmelser. Om du använder strömförsörjningen i ett annat land kan den eller Xbox 360-konsolen skadas, och garantin kan upphävas.
 • Använd inte olicensierade tillbehör som ersättningsenheter som inte kommer från Microsoft eller tillbehör som kan anslutas mellan Xbox 360-konsolen och strömförsörjningen.
 • Strömförsörjningen för Xbox 360 innehåller en inbyggd säkring som hjälper till att skydda konsolen från alltför hög spänning och strömsprång. Strömförsörjningen är emellertid en förseglad enhet, och därför går den interna säkringen inte att byta ut. Strömförsörjningen har den kontinuerliga märkeffekten 245 W och den maximala märkeffekten 280 W.
 • Enheterna på 120 och 135 W är utbytbara mot varandra, och du kan använda bägge med Xbox 360 S- och Xbox 360 E-konsolerna.

Xbox 360-strömsladdar

Strömförsörjningsenheten har en fast strömsladd för likström (DC) som ansluts till konsolen och en strömsladd för växelström (AC) som kopplas till vägguttaget.

Likströmssladdar

 • Likströmssladden sitter fast permanent på strömförsörjningsenheten och ansluts till Xbox 360-konsolen. Likströmssladden kan ha två grå knappar som måste tryckas ned för att kontakten ska släppa från Xbox 360-konsolen.
 • Likströmssladden är cirka 1,1 meter lång.
 • En fast elkontakt sitter i änden av likströmssladden. Denna elkontakt är särskilt utformad för Xbox 360-konsolens eluttag.

Strömkontakter för Xbox 360-konsol i originalutförande:

Strömkontakter för Xbox 360-konsol i originalutförande.
1 - 203 W anslutning
2- 175 W anslutning
3 - 150 W anslutning

Anslutningen i änden av din strömförsörjningsenhet är att utformad för att passa i den Xbox 360-konsol som strömförsörjningsenheten är kompatibel med. Om det inte går att koppla in strömsladden i Xbox 360-konsolen kontrollerar du att strömförsörjningsenheten är kompatibel med konsolen.

Växelströmssladdar

Växelströmssladden är cirka 1,8 meter lång och kan kopplas bort från strömförsörjningsenheten.

Änden på strömsladden som kopplas till strömförsörjningsenheten har två eller tre hål. Antalet hål överensstämmer till antalet stift på strömförsörjningsenheten. Du kan bara använda en strömförsörjningsenhet med två stift med en sladd som har två hål och en strömförsörjningsenhet med tre stift kan bara användas med en sladd som har tre hål. Om du använder en annan strömsladd än den som utformats för din strömförsörjningsenhet kan du skada strömförsörjningsenheten eller Xbox 360-konsolen.

Kontakten i änden av strömsladden som ansluter till ditt eluttag kan vara en av flera typer. Kontakttypen bestäms utifrån det land och den region där du köpte konsolen. Se följande tabell för mer information om de lika kontakttyperna.

Land eller region Spänning Obs!
Kanada 120 V @ 60 Hz I den amerikanska regionen kan du använda tvåstifts strömförsörjningsenhet med en strömsladd som har två hål eller en trestifts strömförsörjningsenhet med en strömsladd som har tre hål. Den del av strömsladden som ansluts till eluttaget ser likadan ut för Kanada, Columbia, Mexiko och USA. Men i Chile ser den annorlunda ut.
Chile 220 V @ 50 Hz
Colombia 120 V @ 60 Hz
Mexiko 127 V @ 60 Hz
USA 120 V @ 60 Hz
Europa (Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Nederländerna, Portugal, Spanien) 230 V @ 50 Hz I Europa och Sydamerika kan du använda en tvåstifts strömförsörjningsenhet med en strömsladd som har två hål eller en trestifts strömförsörjningsenhet med en strömsladd som har tre hål. Det finns fem olika typer av kontakter för den ände av strömsladden som ansluts till eluttaget.
Italien
Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark)
Schweiz
Sydafrika 230 V @ 50 Hz, med en 15 A säkring
Storbritannien och Irland 230 V @ 50 Hz, med en 10 A säkring
Japan 100 V @ 50 Hz (E)
100 V @ 60 Hz (W)
I Japan finns det bara en elkontaktsmodell för Xbox 360-konsolen.
Australien 240 V @ 50 Hz I Asien, Stillahavsområdet och Indien kan du använda en tvåstifts strömförsörjningsenhet med en strömsladd som har två hål eller en trestifts strömförsörjningsenhet med en strömsladd som har tre hål. Det finns fyra olika typer av kontakter för den ände av strömsladden som ansluts till eluttaget.
Hongkong 220 V @ 50 Hz, med en 10 A säkring
Indien 230 V @ 50 Hz, med en 15 A säkring
Sydkorea 220 V @ 60 Hz
Nya Zeeland 230 V @ 50 Hz
Singapore 230 V @ 50 Hz, med en 10 A säkring
Taiwan 110 V @ 60 Hz

Strömförsörjningsplacering, temperatur och brus

Den externa strömförsörjningen för Xbox 360 har en inbyggd fläkt som blåser luft genom strömförsörjningsenheten för att ge tillräcklig kylning. Strömförsörjningsenhetens fläkt startar när du trycker på av/på-knappen som startar din Xbox 360-konsol. Vanligtvis ger strömförsörjningsenhetens fläkt ifrån sig ett ”surrande” ljud. När Xbox 360-konsolen är i vänteläge eller när konsolen är bortkopplad från strömförsörjningsenheten snurrar inte fläkten. Fläktens hastighet ökar eller minskar när strömförsörjningsenhetens temperatur ändras. Om fläkhastigheten ändras kommer även det ”surrande” ljudet att öka eller minska.

För att strömförsörjningen ska fungera effektivt och säkert följer du dessa försiktighetsåtgärder:

 • Placera strömförsörjningen så att inget sitter för ventilerna.
 • Placera inte strömförsörjningen på en säng, soffa eller annan mjuk yta som kan blockera ventilerna.
 • Placera inte strömförsörjningen i ett trångt utrymme som en bokhylla eller ett stereoskåp om inte det utrymmet är välventilerat.
 • Placera inte nätadaptern i närheten av några värmekällor, som element, varmluftsventiler, kaminer eller stereoförstärkare.
 • Stapla inte andra elektroniska enheter ovanpå nätadaptern.
 • Se till att nätadaptern är placerad horisontellt och ligger plant på basens fyra gummidynor.
En strömförsörjningsenhet för Xbox 360 som ligger horisontellt och vilar på dess fyra gummidynor.

Om strömförsörjningen ger ifrån sig oljud kan det bero på att ett grenuttag eller ett överspänningsskydd är överbelastat. Koppla in nätadaptern direkt i ett vägguttag och se om problemet kvarstår.

Elsäkerhet för strömförsörjning

Så här ansluter du strömförsörjningsenheten till Xbox 360-konsolen:

 1. Sätt i strömsladden ordentligt i Xbox 360-konsolen.
 2. Koppla in växelströmssladden ordentligt i strömförsörjningsenheten tills kontakten är helt intryckt.
 3. Koppla växelströmssladdens andra ände till vägguttaget.

Om du inte vidtar följande försiktighetsåtgärder ökar risken för att du ska drabbas av allvarliga skador eller dödsfall från elektriska stötar eller brand, eller så kan Xbox 360 videospel- och underhållningssystem skadas.

Välj rätt strömförsörjning för din Xbox 360-konsol:

 • Använd bara den strömförsörjningsenhet och den växelströmssladd som följde med konsolen eller som du har fått från ett auktoriserat reparationscenter. Om du är osäker på om du har rätt strömförsörjningsenhet jämför du numret för 12 V-uttaget på strömförsörjningsenheten med numret på 12 V-uttaget som finns angivet på konsolens eluttag. Numret som är angivet på strömförsörjningsenheten (16,5 A, 14 A eller 12,5 A) måste vara samma som eller högre än numret som står angivet på konsolen. Om du behöver en ny strömförsörjningsenhet eller strömsladd går du till Enhetssupport.
 • Kontrollera att nätuttaget har samma spänning (V) och frekvens (Hz) som finns angivet på strömförsörjningsenheten. Om du är osäker på vilken typ av ström som används hemma bör du fråga en elektriker.
 • Använd inte icke-standardiserad strömförsörjning, till exempel generatorer eller strömväxlare, även om spänningen och frekvensen verkar stämma. Använd bara den ström som kommer från vägguttaget.
 • Överbelasta inte vägguttaget, förlängningssladden, grenuttaget eller andra eluttag. Kontrollera att de kan hantera den totala strömmen (i ampere [A]) som behövs för Xbox 360-konsolen (anges på strömförsörjningsenheten) och andra enheter som kan finnas i samma krets.
 • Använd ett jordat nätuttag som passar för den jordade kontakten med tre stift. Ta inte bort jordstiftet. Om kontakten inte passar i uttaget låter du en elektriker byta ut det omoderna uttaget.

Så här undviker du att skada strömsladdarna och strömförsörjningsenheten:

 • Se till att ingen går på strömsladdarna.
 • Se till att sladdarna inte kläms eller viks, särskilt där de ansluter till vägguttaget, strömförsörjningsenheten och konsolen.
 • Du ska inte rycka i, knyta eller vika kabeln, eller på annat sätt missköta strömsladdarna.
 • Utsätt inte strömsladdarna för värmekällor.
 • Vira inte strömsladden runt strömförsörjningsenheten.
 • Håll strömsladdarna utom räckhåll för barn. De får inte bita eller tugga på sladdarna.
 • Dra i kontakten när du kopplar bort strömsladdarna. Dra inte i sladden.
 • Låt inte strömförsörjningsenheten hänga i någon av strömsladdarna.
 • Om en strömförsörjningssladd eller strömförsörjningsenhet skadas på något sätt ska du omedelbart sluta använda den. Gå till Enhetssupport om du vill beställa en ny.
 • Koppla bort Xbox 360-konsolen under åskväder eller om konsolen inte ska användas under en längre tid.

EU-energiförbrukning

Enheten uppfyller kraven i EU-kommissionens förordning nr 1275/2008 och Game Console Self-Regulatory Initiative.

Spelkonsoler är inställda för att stängas av efter 60 minuters inaktivitet. Automatisk avstängning bidrar till att spara energi genom att minska den tid spelkonsolen är påslagen utan att användas.

Modell Startsidemeny
[W]
DVD-uppspelning
[W]
Blu-ray-uppspelning
[W]
1080p-streaming
[W]
Aktivt spelande
[W]
Standardinställning för automatisk avstängning [minuter]
Xbox 360 1538 53 46 Ej tillämpligt 54 69 60
Kinect 59 50 Ej tillämpligt 59 74 60

Obs!

 1. Mätningarna är baserade på ett genomsnitt av tre utvalda spel och särskilt utvalt mediainnehåll.
 2. Om du vill kontrollera vilken modell du har finns modellnumret på konsolens produktetikett.
 3. Mediatestad (2016-02-19):
  • DVD: The Lord of the Rings – The Fellowship of the Ring
  • Streaming: House of Cards – Vol. 1, Episod 1 [Netflix]
  • Spel: Grand Theft Auto V, Kinect Adventures, Call of Duty: Black Ops III

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Xbox 360-strömförsörjning" som du läste om eller ett annat problem?