Felet xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx visas när du försöker uppdatera din Xbox 360

Följande felkod och meddelande visas när du försöker ladda ned en Xbox Dashboard-uppdatering till din Xbox 360-konsol:

System update not downloadable.
Status code: xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Obs! Siffrorna “xxxx” varierar i sekvensen.

Detta kan innebära att konsolen inte hittar en tidigare version av uppdateringen.

Lösningar

Försök åtgärda problemet med följande lösningar:

Lösning 1: Ladda ned uppdateringen till ett USB-flashminne

För att lösa problemet laddar du ned uppdateringen till ett USB-flashminne. Installera sedan uppdateringen från USB-flashminnet. Så här gör du:

 1. Skaffa ett USB-flashminne med minst 90 MB ledigt utrymme.
 2. Sätt in USB-flashminnet i en USB-port på datorn.
  Obs! USB-flashminnet måste använda filsystemet FAT32 (Windows).
 3. Ladda ned systemuppdateringen för din felkod:
  xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
 4. Klicka på Save för att spara ZIP-filen med konsoluppdateringen på datorn.
 5. Packa upp filen. Om du använder Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 packar du upp ZIP-filen genom att dubbelklicka på den.
 6. Kopiera innehållet i ZIP-filen till rotkatalogen på USB-flashminnet.
 7. Ta ut USB-flashminnet från USB-porten på datorn.
 8. Om det finns en skiva i konsolen tar du ut den.
 9. Stäng av konsolen.
 10. Ta bort alla konsolens lagringsenheter, inklusive USB-flashminnen, externa hårddiskar eller den interna hårddisken på Xbox 360 E- eller Xbox 360 S-konsolen.
  • Ta bort hårddisken från en Xbox 360 E-konsol:
   1. Stäng av konsolen.
   2. Placera konsolen vågrätt.
   3. På höger sida av konsolen letar du reda på hårddiskluckans frigöringsknapp som finns nära konsolens baksida.
   4. Skjut frigöringsknappen diagonalt (nedåt och mot konsolens framsida) samtidigt som du drar i luckan så att den öppnas.
   1. Ta ut hårddisken genom att dra i fliken.
 1. Sätt tillbaka hårddisken innan du slår på konsolen igen.
 • Ta bort hårddisken från en Xbox 360 S-konsol:
  1. Stäng av konsolen.
  2. Placera konsolen vågrätt.
  3. På höger sida av konsolen letar du reda på hårddiskluckans frigöringsknapp som finns nära konsolens baksida.
  4. Skjut frigöringsknappen mot konsolens framsida samtidigt som du drar i luckan så att den öppnas.
 1. Ta ut hårddisken genom att dra i fliken.
 1. Sätt tillbaka hårddiskluckan innan du slår på konsolen igen.
 • Ta bort hårddisken från en Xbox 360-konsol i originalutförande:
  1. Stäng av konsolen.
  2. Leta reda på hårddisken på konsolens ovansida (eller på vänster sida, beroende på hur konsolen är placerad).
   Obs! Alla Xbox 360-konsoler har inte hårddisk.
 1. Tryck på frigöringsknappen på hårddisken.
   1. Lyft bort hårddisken från konsolen.
 1. Sätt in USB-flashminnet med uppdateringen i en USB-port på konsolen.
 2. Starta konsolen. När konsolen startar bör uppdateringsprocessen startas automatiskt.

Lösning 2: Förenkla nätverkskonfigurationen

Ibland blockerar brandväggen i en router nedladdningen av uppdateringar. Om du har en router med en sådan brandvägg behöver du tillfälligt förenkla nätverkskonfigurationen. Så här gör du.

 1. Stäng av konsolen.
 2. Koppla ur modemet från routern. Anslut konsolen direkt till ditt modem med en Ethernetkabel (standardkabel). Detta gör att uppdateringen kan kringgå routerns brandvägg. (Det ska inte vara några andra enheter anslutna till ditt modem.)
 3. Starta konsolen.
 4. Försök ladda ned systemuppdateringen igen.
 5. Koppla bort din konsol från modemet. Anslut modemet till routern och sedan konsolen till routern igen.

Lösning 3: Begär en reparation

Om lösningarna ovan inte löste problemet måste konsolen repareras. Se Få Xbox-konsolen eller Kinect-sensorn reparerad.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felet xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx visas när du försöker uppdatera din Xbox 360" som du läste om eller ett annat problem?