Felet xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx visas när du försöker ladda ned en Xbox 360-uppdatering

Problem

Följande felkod och felmeddelande kan visas när du försöker ladda ned en Xbox Dashboard-uppdatering på Xbox 360:

Can’t process the update. If the problem persists, go to www.xbox.com/support.

Status Code: xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.

Obs! Siffrorna ”x” varierar.

Om detta meddelande och denna felkod visas innebär det att din konsol letar efter, men kan inte hitta en tidigare version av uppdateringen som du försöker ladda ned.

Lösningar

Försök åtgärda problemet med följande lösningar:

Lösning 1: Ladda ned systemuppdateringen för din felkod.

Ladda ned systemuppdateringen som motsvarar felmeddelandet och felkoden som visades.

 1. Skaffa ett USB-flashminne med minst 90 MB ledigt utrymme.
 2. Sätt in USB-flashminnet i en USB-port på datorn.
  Obs! USB-flashminnet måste använda filsystemet FAT32 (Windows).
 3. Ladda ned följande systemuppdatering för din felkod:
  xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
 4. Klicka på Save för att spara ZIP-filen med konsoluppdateringen på datorn.
 5. Packa upp filen. Om du använder Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 packar du upp ZIP-filen genom att dubbelklicka på den.
 6. Kopiera innehållet i ZIP-filen till rotkatalogen på USB-flashminnet.
 7. Ta ut USB-flashminnet från USB-porten på datorn.
 8. Om det finns en skiva i konsolen tar du ut den.
 9. Stäng av konsolen.
 10. Ta bort alla konsolens lagringsenheter, inklusive USB-flashminnen, externa hårddiskar eller den interna hårddisken på Xbox 360 S-konsolen.

Ta ut hårddisken från en Xbox 360 S-konsol:

 1. Stäng av konsolen.
 2. Placera konsolen vågrätt.
 3. På höger sida av konsolen letar du reda på hårddiskluckans frigöringsknapp som finns nära konsolens baksida.
 4. Skjut frigöringsknappen mot konsolens framsida samtidigt som du drar i luckan så att den öppnas.
 1. Ta ut hårddisken genom att dra i fliken.
 2. Sätt tillbaka hårddiskluckan innan du slår på konsolen igen
  1. Sätt in USB-flashminnet med uppdateringen i en USB-port på konsolen.
  2. Starta konsolen. När konsolen startar bör installationsprogrammet startas automatiskt.

  Lösning 2: Förenkla nätverkskonfigurationen

  Ibland blockerar brandväggen i en router nedladdningen av uppdateringar. Om du har en router med en sådan brandvägg behöver du tillfälligt förenkla nätverkskonfigurationen. Gör så här:

  1. Stäng av konsolen.
  2. Koppla ur modemet från routern.
  3. Anslut konsolen direkt till ditt modem med en Ethernetkabel (standardkabel). Detta gör att uppdateringen kan kringgå routerns brandvägg.
   Det ska inte vara några andra enheter anslutna till ditt modem.
  1. Starta konsolen.
  2. Försök ladda ned systemuppdateringen igen.
  3. Koppla bort din konsol från modemet. Anslut modemet till routern och konsolen till routern igen.

  Löste detta ditt problem?

  Ja
  Nej

  Tack för din feedback

  Tack för din feedback!

  Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
  Få hjälp från communityn
  Ambassador chat image
  Ambassadörschatt
  Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

  Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

  255 tecken kvar.
  För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
  Få hjälp från communityn
  Ambassador chat image
  Ambassadörschatt
  Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

  Kontakta oss

  Vill du kontakta supporten angående problemet "Felet xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx visas när du försöker ladda ned en Xbox 360-uppdatering" som du läste om eller ett annat problem?