Felkod 8B05-0018 visas när du försöker ladda ned en uppdatering av konsolprogramvaran

Följande felmeddelande visas när du försöker ladda ned en uppdatering till Xbox 360-konsolen:

 • System Update Failed
 • Can't update your console. Please visit www.xbox.com/support

Meddelandet följs av felkod xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-8B05-0018.

Obs! Siffrorna ”x” varierar.

Lösningar

Försök åtgärda problemet med följande lösningar.

Lösning 1: Försök installera uppdateringen igen

Så här gör du:

 1. Starta om konsolen.
 2. Tryck på Xbox Guide-knappen på handkontrollen (den stora X-knappen i mitten).
 3. Gå till Settings och välj System Settings.
 4. Välj Network Settings.
 5. Välj Wired Network eller namnet på ditt trådlösa nätverk (om du ombeds att göra det).
 6. Välj Testa anslutning till Xbox Live.
 7. Välj Yes om du tillfrågas om att uppdatera konsolprogramvaran.

Om problemet inte löstes försöker du med nästa lösning.

Lösning 2: Se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme

Den senaste uppdateringen av konsolprogramvaran kräver minst 190 MB lagringsutrymme (eller 256 MB om du bor i Japan). Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme måste du flytta eller ta bort några objekt. Se Kopiera, flytta eller ta bort sparade spel, profiler och avatarartiklar på Xbox.

Om problemet inte löstes försöker du med nästa lösning.

Lösning 3: Rensa systemets cacheminne

Problemet kan eventuellt korrigeras om du tar bort de tillfälliga filerna på konsolen. För att göra det läser du Så här rensar du cacheminnet på Xbox 360.

Pröva att uppdatera igen när du har rensat cacheminnet. Om problemet inte löstes försöker du med nästa lösning.

Lösning 4: Sätt i lagringsenheten igen

 • Om du använder en Xbox 360-minnesenhet eller ett USB-flashminne i stället för en hårddisk, tar du bort och sätter tillbaka minnesenheten eller USB-flashminnet igen.
 • Om du har en hårddisk provar du att ta bort och sedan ansluta hårddisken igen.

Prova att uppdatera när du har anslutit lagringsenheten igen. Om problemet inte löstes försöker du med nästa lösning.

Lösning 5: Kopiera uppdateringen till ett USB-flashminne eller en skiva och installera den därifrån

Så här gör du:

 • Kopiera till ett USB-flashminne
 • Obs! USB-flashminnet måste vara formaterat med filsystemet FAT32.

  1. Sätt in USB-flashminnet i en USB-port på datorn.
  2. Ladda ned uppdateringsfilen.
  3. Klicka på Save för att spara .zip-filen med konsoluppdateringen på datorn.
  4. Packa upp filen genom att dubbelklicka på den.
  5. Kopiera innehållet i .zip-filen till rotkatalogen på USB-flashminnet.
  6. Ta ut USB-flashminnet från USB-porten på datorn.
  7. Sätt in USB-flashminnet i en USB-port på Xbox 360-konsolen.
  8. Starta om konsolen.
  9. När konsolen startar om startas installationsprogrammet automatiskt. Välj Yes när du ombeds att uppdatera konsolprogramvaran.
 • Bränna på cd eller dvd
 • Du kan också ladda ned uppdateringen till datorn, bränna uppdateringen på en CD eller DVD och sedan installera uppdateringen på konsolen. Så här gör du:

  1. Ladda ned uppdateringsfilen till datorn.
  2. Klicka på Save för att spara .zip-filen med konsoluppdateringen på datorn.
  3. Packa upp filen genom att dubbelklicka på den.
  4. Sätt in en tom, skrivbar cd eller dvd i datorn.
  5. Kopiera innehållet i ZIP-filen till rotkatalogen på din CD eller DVD och välj att skriva (bränna) filerna på skivan.
  6. Flytta skivan från datorn och sätt in den i skivenheten på Xbox 360-konsolen.
  7. Starta om konsolen.
  8. När konsolen startar om startas installationsprogrammet automatiskt. Välj Yes när du ombeds att uppdatera konsolprogramvaran.

Lösning 6: Begär en reparation

Om föregående lösningar inte åtgärdade problemet måste din konsol repareras. Se Få Xbox-konsolen eller Kinect-sensorn reparerad.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felkod 8B05-0018 visas när du försöker ladda ned en uppdatering av konsolprogramvaran" som du läste om eller ett annat problem?