Felet C000-0032 visas när du försöker ladda ned en systemuppdatering till Xbox 360

Följande felkod och felmeddelande kan visas när du försöker ladda ned en Xbox 360-systemuppdatering:

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0032

Det gick inte att bearbeta uppdateringen. Om problemet kvarstår besöker du www.xbox.com/support.

Obs! Siffrorna ”x” varierar.

Detta betyder att du har problem med att ansluta eller bevara anslutningen till Xbox Live.

Obs! Om felkoden 3524-0000-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx också visas när du försöker ladda ned en systemuppdatering till Xbox 360 betyder det att nedladdningen misslyckades. Se Felkod 3524-0000-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx visas när du försöker ladda ned en Xbox-uppdatering för mer information.

Lösning

  1. Försök installera uppdateringen igen.
  2. Om du fortfarande har problem med att ansluta till eller att förbli ansluten till Xbox Live läser du Lösning på Xbox Live-anslutningsfel.

Obs! Du kan också uppdatera konsolprogramvaran genom att kopiera uppdateringen till ett USB-flashminne eller till en skiva. Se Så här får du en ny Xbox 360-uppdatering.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felet C000-0032 visas när du försöker ladda ned en systemuppdatering till Xbox 360" som du läste om eller ett annat problem?