Felet C800-8001 visas när du försöker ladda ned en uppdatering

Problem

Följande felkod och felmeddelande kan visas när du försöker ladda ned en uppdatering:

 • Update Failed
 • Can't process the update. If the problem persists, go to www.xbox.com/support.
 • Error Code xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C800-8001
 • Obs! Siffrorna ”x” varierar.

Det innebär att nedladdningen misslyckades och uppdateringen installerades inte.

Lösningar

Försök åtgärda problemet med följande lösningar:

 • Ladda ned uppdateringen igen
  1. Starta om konsolen.
  2. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen.
  3. Gå till settings och sedan System Settings.
  4. Välj Network Settings.
  5. Välj Wired Network eller namnet på ditt trådlösa nätverk (om du ombeds göra det).
  6. Välj Test Xbox Live Connection.
  7. Välj Yes om du tillfrågas om att uppdatera konsolprogramvaran.

  Om problemet kvarstår försöker du med nästa lösning.

 • Kontrollera Xbox Live-anslutningen

  Om du har problem med att ansluta eller att bevara anslutningen till Xbox Live läser du Xbox Live: Ansluta till Xbox Live.

  Om problemet kvarstår försöker du med nästa lösning.

 • Se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme

  Den senaste uppdateringen av konsolprogramvaran kräver minst 190 MB lagringsutrymme (eller 256 MB om du bor i Japan). Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme måste du flytta eller ta bort några objekt. Se Kopiera, flytta eller ta bort sparade spel, profiler och avatarobjekt på Xbox.

  Om problemet kvarstår försöker du med nästa lösning.

 • Rensa systemets cacheminne

  Problemet kan eventuellt korrigeras om du tar bort de tillfälliga filerna på konsolen. Rensa systemets cacheminne på Xbox 360 och prova sedan att ladda ned uppdateringen igen.

  Om problemet kvarstår försöker du med nästa lösning.

 • Sätt i lagringsenheten igen
  • Om du använder en Xbox 360-minnesenhet eller ett USB-flashminne i stället för en hårddisk, tar du bort och sätter tillbaka minnesenheten eller USB-flashminnet igen.
  • Om du har en hårddisk provar du att ta bort och sedan ansluta hårddisken igen.

  Prova att ladda ned uppdateringen igen när du har anslutit lagringsenheten.

  Om problemet kvarstår försöker du med nästa lösning.

 • Använd uppdateringen från ett USB-flashminne eller en skiva

  Om ingen av åtgärderna ovan löste problemet kan du kopiera konsoluppdateringen från datorn till ett USB-flashminne, till en cd eller en dvd. Installera sedan uppdateringen på konsolen. Så här gör du:

  • Kopiera till ett USB-flashminne

   Obs! USB-flashminnet måste använda filsystemet FAT32.

   1. Sätt in USB-flashminnet i USB-porten på datorn.
   2. Ladda ned uppdateringsfilen.
   3. Klicka på Save för att spara .zip-filen med konsoluppdateringen på datorn.
   4. Packa upp filen genom att dubbelklicka på den.
   5. Kopiera innehållet i .zip-filen till rotkatalogen på USB-flashminnet.
   6. Ta ut USB-flashminnet från USB-porten på datorn.
   7. Sätt in USB-flashminnet i en USB-port på Xbox 360-konsolen.
   8. Starta om konsolen.
   9. När konsolen startar om startas installationsprogrammet automatiskt. Välj Yes när du ombeds att uppdatera den nya konsolprogramvaran.

  • Bränna på CD eller DVD

   Du kan också ladda ned uppdateringen till datorn, bränna uppdateringen på en CD eller DVD och sedan installera uppdateringen på konsolen. Så här gör du:

   1. Ladda ned uppdateringsfilen till datorn.
   2. Klicka på Save för att spara .zip-filen med konsoluppdateringen på datorn.
   3. Packa upp filen genom att dubbelklicka på den.
   4. Sätt in en tom, skrivbar cd eller dvd i datorn.
   5. Kopiera innehållet i .zip-filen till rotkatalogen på cd:n eller dvd:n och välj att skriva (bränna) filerna på skivan.
   6. När filerna har bränts på skivan tar du ur skivan ur datorn och sätter i den i skivenheten på Xbox 360-konsolen.
   7. Starta om konsolen.
   8. När konsolen startar om startas installationsprogrammet automatiskt. Välj Yes när du ombeds att uppdatera den nya konsolprogramvaran.

Om du får en felkod av typen xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0001 (“x-siffrorna” varierar) efter att du kopierat uppdateringen till ett flashminne eller en skiva och sedan installerat uppdateringen på konsolen, kontaktar du Xbox-supporten genom att klicka på länken “Kontakta oss” längst ned på den här sidan.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felet C800-8001 visas när du försöker ladda ned en uppdatering" som du läste om eller ett annat problem?