Xbox 360-maskinvarufel

Uppslagssökning för felkod

Sökning av Xbox-felkod/-statuskod

Om du vill lära dig vad en Xbox-felkod eller statuskod betyder använder du det här verktyget för att söka upp koden och hur du åtgärdar den.

Anslutningsfel

Felkod 0000-000B, 0000-000b, 0000-0001 eller 0000-0008 visas när du försöker ansluta till Xbox Live

Lär dig vad du gör om felkod 0000-000B visas när du försöker ansluta till Xbox Live.

Felkod 20A8-4840 visas när du försöker ansluta till Xbox Live

Lär dig vad du gör om felkod 20A8-4840 visas när du försöker ansluta till Xbox Live.

Felkod 8007274C visas när du startar Xbox-konsolen

Lär dig vad du gör om felkod 8007274C visas när du startar Xbox-konsolen.

Felkod D0000033 visas när du försöker ansluta till Xbox Live

Läs om felkod D0000033 och vad du gör om den visas när du försöker ansluta till Xbox Live.

Problem med skivenheten

Felkod 03-57-00 visas när du använder Xbox 360

Lär dig vad du gör om felkod 03-57-00 visas när du använder Xbox 360-konsolen.

Fel 03-80-00 visas när du försöker spela en skiva på din Xbox 360-konsol

Lär dig vad du gör om felkod 03-80-00 visas när du försöker spela upp en skiva på Xbox 360-konsolen.

Felet 06-2e-00 visas när du försöker spela ett spel eller installera en uppdatering från en skiva

Lär dig vad du gör om felkod 06-2e-00 visas när du försöker spela ett spel eller installera en uppdatering från en skiva.

Nedladdningsfel

Felkod 307D visas när du försöker ladda ned en Xbox-uppdatering

Läs om vad du kan göra om felkod xxxx-307D-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx visas när du använder Xbox 360-konsolen.

Felkod xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx visas när du försöker ladda ned en Xbox-uppdatering

Läs om vad du kan göra om felkod xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx visas när du använder Xbox 360-konsolen.

Felkod xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx visas när du försöker ladda ned en Xbox-uppdatering

Läs om vad du kan göra om felkod xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx visas när du använder Xbox 360-konsolen.

Felkod 3151-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx visas när du försöker ladda ned en Xbox-uppdatering

Läs om vad du kan göra om felkod 3151-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx visas när du använder Xbox 360-konsolen.

Fel 3CD6 inträffar när du laddar ned en uppdatering till Xbox 360-konsolen

Lär dig vad du gör om felkod 3CD6 visas när du försöker ladda ned en systemuppdatering till Xbox 360-konsolen.

Felmeddelandet ”Can't process the update” visas när du försöker ladda ned en programvaruuppdatering till Xbox 360-konsolen

Läs om vad du kan göra om felkod 8007-000F visas när du försöker ladda ned en uppdatering.

Felkod XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-8007-0070 visas när du försöker installera en uppdatering

Lär dig om felkod XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-8007-0070 och vad du gör om den visas när du försöker installera en uppdatering.

Felkod 8007-045D visas när du försöker ladda ned en uppdatering

Läs om vad du kan göra om felkod 8007-045D visas när du försöker ladda ned en uppdatering.

Felkod 8B05-0018 visas när du försöker ladda ned en uppdatering av konsolprogramvaran

Lär dig vad du gör om felkod 8B05-0018 visas när du försöker ladda ned en uppdatering till din Xbox 360-konsol

Felkod xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-000E visas när du försöker ladda ned en uppdatering till din Xbox 360-konsol

Läs mer om felkod xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-000E och vad du gör om den visas medan du försöker ladda ned en uppdatering till Xbox 360-konsolen.

Felkod xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0010 visas när du försöker ladda ned en uppdatering till din Xbox 360-konsol

Läs mer om felkod xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0010 och vad du gör om den visas medan du försöker ladda ned en uppdatering till Xbox 360-konsolen.

Felkod C000-0013 visas när du försöker installera en uppdatering från en skiva

Lär dig vad du gör om felkod C000-0013 visas och vad du behöver göra om du ser den när du installerar från skiva.

Felkod C000-0034 visas när du försöker installera en uppdatering från en lagringsenhet

Läs om vad du kan göra om felkod C000-0034 visas när du försöker installera en uppdatering från en lagringsenhet.

Felkod xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-003A visas när du försöker uppdatera Xbox 360-konsolen via en skiva

Läs mer om felkod xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-003A och vad du gör om den visas medan du försöker uppdatera Xbox 360 via en skiva.

Statuskod C000-007B visas när du laddar ned till Xbox 360-konsolen

Visas felkod C000-007B? Lär dig hur du åtgärdar statuskod C000-007B så att du kan ladda ned media till Xbox-konsolen.

Felkod xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-007F visas när du försöker ladda ned en uppdatering till din Xbox 360-konsol

Läs mer om felkod xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-007F och vad du gör om den visas medan du försöker ladda ned en uppdatering till Xbox 360-konsolen.

Felkod xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-016B visas när du använder Xbox 360

Läs mer om felkod C000-016B och vad du gör om den visas medan du använder Xbox 360.

Felet C800-8001 visas när du försöker ladda ned en uppdatering

Läs mer om felkod xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C800-8001 och vad du gör om den visas när du försöker ladda ned en uppdatering.

Felkod C810-1001 visas när du försöker ladda ned en uppdatering

Läs mer om felkod C810-1001 och vad du gör om den visas när du försöker ladda ned en uppdatering.

Felkod d0000034 visas när du laddar ned en uppdatering för en programvara för Xbox 360-konsol

Läs mer om felkod d0000034 och vad du gör om den visas medan du laddar ned en uppdatering för en programvara för Xbox 360-konsol.

Felkod D000-0185 visas när du försöker ladda ned en uppdatering

Läs om felkod D000-0185 och vad du gör om den visas när du försöker ladda ned en uppdatering.

Allmänna problem

Felkod 5829 visas när du använder Xbox 360-konsolen

Lär dig vad du gör om felkod 5829 visas när du använder Xbox 360-konsolen.

Felkod C000-003F visas när du använder en Xbox 360-konsol

Läs mer om felkod C000-003F och vad du gör om den visas medan du använder Xbox 360-konsolen.

Felkod xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C005-3002 visas när du använder Xbox 360

Läs mer om felkod xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C005-3002 och vad du gör om den visas medan du använder Xbox 360-konsolen.

Felkod FFFFFFFF0000006C visas när du försöker göra ett inköp från Xbox Live

Lär dig vad du gör om felkod FFFFFFFF0000006C visas och vad du ska göra om den visas när du försöker göra ett inköp från Xbox Live.

Felkod X:5829.0 B:1884.0 visas när du försöker spela ett spel avsett för Xbox i originalutförande

Lär dig mer om felkod X:5829.0 B:1884.0 och vad du gör om den visas när du försöker spela ett spel avsett för Xbox i originalutförande.

Systemfel

Felkod E07 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E07? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E07 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E08 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E08? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E08 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E09 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E09? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E09 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E10 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E10? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E10 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E11 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E11? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E11 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E12 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E12? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E12 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E13 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E13? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E13 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E14 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E14? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E14 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E15 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E15? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E15 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E16 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E16? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E16 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E17 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E17? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E17 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E18 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E18? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E18 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E19 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E19? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E19 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E20 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E20? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E20 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E22 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E22? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E22 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E23 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E23? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E23 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E24 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E24? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E24 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E25 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E25? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E25 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E26 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E26? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E26 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E27 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E27? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E27 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E28 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E28? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E28 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E29 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E29? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E29 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E30 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E30? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E30 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E31 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E31? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E31 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E32 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E32? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E32 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E33 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E33? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E33 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E34 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E34? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E34 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E35 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E35? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E35 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E36 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E36? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E36 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E37 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E37? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E37 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E38 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E38? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E38 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E39 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E39? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E39 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E40 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E40? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E40 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E41 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E41? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E41 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E42 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E42? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E42 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E43 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E43? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E43 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E44 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E44? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E44 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E45 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E45? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E45 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E46 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E46? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E46 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E47 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E47? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E47 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E48 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E48? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E48 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E49 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E49? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E49 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E50 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E50? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E50 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E51 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E51? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E51 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E52 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E52? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E52 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E53 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E53? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E53 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E54 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E54? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E54 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E55 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E55? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E55 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E56 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E56? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E56 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E57 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E57? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E57 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E58 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E58? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E58 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E59 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E59? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E59 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E60 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E60? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E60 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E61 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E61? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E61 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E62 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E62? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E62 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E63 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Visas felkod E63? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E63 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E68 visas och ett rött ljus blinkar när du använder Xbox 360-konsolen

Läs mer om felkod E68 och vad du gör om den visas medan du använder en Xbox 360-konsol.

Felkod E71 visas och ett rött ljus blinkar när du använder Xbox 360-konsolen

Visas felkod E71 och en lampa blinkar rött på Xbox 360-konsolen? Ta reda på hur du åtgärdar felkod E71 så att du återigen kan använda Xbox 360-konsolen.

Felkod E74 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Läs mer om felkod E74 och vad du gör om den visas medan du använder en Xbox 360-konsol.

Felkod E75 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Läs mer om felkod E75 och vad du gör om den visas medan du använder en Xbox 360-konsol.

Felkod E96 visas när du använder din Xbox 360-konsol

Ta reda på hur du åtgärdar felkod E96 så att du kan använda Xbox 360-konsolen.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Xbox 360-maskinvarufel" som du läste om eller ett annat problem?