Ställa in föräldrakontroller för Xbox 360

Översikt

Du kan anpassa och hantera familjens åtkomst till spel, filmer och TV-material på Xbox 360-konsolen. Föräldrakontrollerna för Xbox 360 kan användas för att styra såväl själva konsolen som åtkomsten till innehållet på Xbox Live, till exempel:

 • vilka spel som kan spelas.
 • vilka filmer och TV-program som är tillgängliga
 • hur länge varje familjemedlem kan använda konsolen per dag eller vecka.
 • Huruvida en familjemedlem ska kunna ansluta till Xbox Live eller inte.

Anmärkningar

På den här sidan

Hur aktiverar jag föräldrakontrollen på min Xbox 360-konsol?

Föräldrakontrollerna för Xbox 360 kan antingen ställas in på själva konsolen eller på Xbox Live via din dator.

Mer information om föräldrakontroller finns i följande video.

Titta på videon ”Hur aktiverar jag föräldrakontroller.

Föräldrakontrollerna är indelade i två grupper: konsolkontroller och onlinesäkerhet och -sekretess. Konsolkontrollerna finns i Trygghetsinställningarna eller i Familjecentret på konsolen (beroende på vad du har för slags Xbox Live-medlemskap).

Ställa in föräldrakontrollerna på din Xbox 360-konsol

 1. Gå till Settings på konsolen och välj sedan Family.
Panelen Familj är markerad på Xbox huvudskärm för inställningar.
 1. Välj den gamertag som hör till det barn vars inställningar du vill ändra.
 2. Under Privacy & Online Settings väljer du Change Settings.
 3. Uppdatera inställningarna och stäng skärmen för att spara dem.

Ställa in föräldrakontrollerna via din dator

 1. Logga in på ditt Xbox-konto.
 2. Tryck eller klicka på My account.
 3. Tryck eller klicka på Security, family & forums.
 4. Tryck eller klicka på Xbox 360 Online Safety och välj sedan det konto du vill ändra. (Ditt barns avatar kommer att visas bredvid din egen.)
 5. Välj Allowed eller Blocked bredvid de områden du vill begränsa eller tillåta åtkomsten till och tryck eller klicka sedan på Save.

Vad kan jag styra från konsolen?

Du kan kontrollera följande på din Xbox 360-konsol:

 • Klassificering och innehåll: Med de här inställningarna kan du begränsa spel- och videoinnehåll baserat på innehållets klassificering. Du kan även ställa in om oklassificerat eller stötande innehåll kan spelas upp på konsolen eller inte.
  Tips! Du kan ställa in undantag för enskilda spel som inte passar in i de klassificeringsbegränsningar som du har ställt in.
 • Trygghetstimer: Med trygghetstimern kan du begränsa hur länge konsolen får användas varje dag eller varje vecka.
 • Tillgång till Xbox Live: Med den här inställningen kan du bestämma om familjen ska kunna ansluta till Xbox Live från den här konsolen.
 • Skapa medlemskap på Xbox Live: Med den här inställningen kan du kontrollera om det går att skapa nya Xbox Live-medlemskap från konsolen eller inte.
 • Byt lösenordskod: Med den här inställningen kan du ändra din lösenordskod.
 • Återställ till standardinställningar: Med den här inställningen kan du återställa inställningarna till de ursprungliga fabriksinställningarna.

Hur ändrar jag min lösenordskod på konsolen?

Så här ändrar du din lösenordskod:

 1. Gå till Settings på konsolen och välj sedan Family.
 2. Ange din 4-knappars lösenordskod.
 3. Välj Change Pass Code.
 4. Välj Change Pass Code igen.
 5. Ange en ny 4-knappars lösenkod två gånger.
 6. Välj Done.
 7. Välj Save and Exit.

Vad kan jag göra om jag har glömt den lösenordskod jag har ställt in för föräldrakontrollerna.

Om du har glömt lösenordskoden kan du återställa den genom att svara på den fråga du angav när du ställde in föräldrakontrollerna. Gör så här:

 1. Gå till Settings på konsolen och välj sedan Family.
 2. Välj en inställning för innehållskontroll som du vill ändra.
 3. Ange vad som helst (det gör inget om det är fel) som lösenordskod.
 4. När du får meddelandet att lösenordskoden är fel väljer du Återställ lösenordskod.
 5. När din fråga för lösenordskoden visas besvarar du den med hjälp av din handkontroll eller chatpad. Välj sedan Done.

Om du inte kommer ihåg svaret på frågan måste du kontakta Xbox-supporten för att få hjälp.

Hur ställer jag in familjetimern på konsolen?

Mer information om trygghetstimern finns i följande video.

Titta på videon “Konfigurera trygghetstimern för att begränsa tid vid skärmen.

Med trygghetstimern kan du begränsa hur länge familjen kan använda konsolen varje dag eller varje vecka. Familjemedlemmarna kan se hur mycket tid som återstår genom att trycka på Guide-knappen på Xbox-handkontrollen. När tiden går ut stängs konsolen av och går inte att använda igen förrän trygghetstimern automatiskt återställs nästa dag eller vecka.

Så här ställer du in trygghetstimern

 1. Gå till Settings på konsolen och välj sedan Family.
 2. Välj On om du vill aktivera konsolsäkerhet.
 3. Ange en 4-knappars lösenordskod med handkontrollen.
 4. Välj Family Timer.
 5. Välj om du vill ställa in timern på Daily (per dag) eller Weekly (per vecka).
 6. Flytta ned till tidsperioden och använd vänster styrspak för att öka eller minska tidsperioden och välj sedan Continue.
 7. Välj Save and Exit.

När familjetimern är aktiverad visas meddelanden 1 timme, 30 minuter, 15 minuter och 5 minuter innan tiden tar slut. Det gör att spelarna förvarnas i tid så att de kan spara spelen. När meddelandena visas kan du lägga till tid eller helt inaktivera timern genom att ange din lösenordskod.

Så här lägger du till tid eller stänger av trygghetstimern

 1. När ett timermeddelande visas på skärmen trycker du på Guide-knappen för att visa alternativen för familjetimern.
 2. Ange lösenordskoden med handkontrollen.
 3. Välj om du vill lägga till mer tid, stänga av timern eller stänga av konsolen.

Obs! Mer information om hur du kontrollerar Xbox Live-upplevelsen finns i Onlinesäkerhet och sekretessinställningar på Xbox 360.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Ställa in föräldrakontroller för Xbox 360 " som du läste om eller ett annat problem?