Felet 3F4A visas när du försöker ladda ned en uppdatering från Xbox Live

Problem

Följande felmeddelande visas när du försöker ladda ned en uppdatering från Xbox Live:

Update Failed

Can't download the update. To test your connection, open System Settings and select Network Settings, Test Xbox Live Connection.

If the problem persists, go to www.xbox.com/support.

Status Code 3F4A-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Obs! Siffrorna x varierar.

Lösningar

Lösning 1: Prova att installera uppdateringen igen

 1. Starta om konsolen.
 2. Tryck på Xbox Guide-knappen på handkontrollen (X-knappen i mitten av handkontrollen).
 3. Gå till Settings och välj System Settings.
 4. Välj Network Settings.
 5. Välj Wired Network eller namnet på ditt trådlösa nätverk (om du uppmanas att göra det).
 6. Välj Test Xbox Live Connection (Testa Xbox Live-anslutning).
 7. Välj Yes om du tillfrågas om att uppdatera konsolprogramvaran.

Om detta inte löser problemet försöker du med nästa lösning.

Lösning 2: Se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme

Den senaste uppdateringen av konsolprogramvaran kräver minst 190 MB lagringsutrymme (eller 256 MB om du bor i Japan). Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme måste du flytta eller ta bort några objekt. Se Kopiera, flytta eller ta bort sparade spel, profiler och avatarobjekt på Xbox.

Om detta inte löser problemet försöker du med nästa lösning.

Lösning 3: Rensa systemets cacheminne

Problemet kan eventuellt korrigeras om du tar bort de tillfälliga filerna på konsolen. Se Så här rensar du systemets cacheminne på Xbox 360.

Prova att uppdatera igen när du har rensat cacheminnet. Om detta inte löser problemet försöker du med nästa lösning.

Lösning 4: Sätt i lagringsenheten igen

 • Om du använder en Xbox 360-minnesenhet eller ett USB-flashminne i stället för en hårddisk, tar du bort och sätter tillbaka minnesenheten eller USB-flashminnet igen.
 • Om du har en hårddisk provar du att ta bort och sedan ansluta hårddisken igen.

Prova att uppdatera när du har anslutit lagringsenheten igen. Om detta inte löser problemet försöker du med nästa lösning.

Lösning 5: Kopiera uppdateringen till ett USB-flashminne eller en CD/DVD

Kopiera konsoluppdateringen från datorn till ett USB-flashminne eller CD/DVD och installera sedan uppdateringen på konsolen därifrån. Så här gör du:

Kopiera till ett USB-flashminne

Obs! USB-flashminnet måste använda filsystemet FAT32.

 1. Sätt in USB-flashminnet i USB-porten på datorn.
 2. Ladda ned uppdateringsfilen
 3. Klicka på Save för att spara .zip-filen med konsoluppdateringen på datorn.
 4. Packa upp filen.
 5. Kopiera innehållet i .zip-filen till rotkatalogen på USB-flashminnet.
 6. Ta ut USB-flashminnet från USB-porten på datorn.
 7. Sätt in USB-flashminnet i en USB-port på Xbox 360-konsolen.
 8. Starta om konsolen.
 9. När konsolen startar om startas installationsprogrammet automatiskt. Välj Yes när du ombeds att uppdatera den nya konsolprogramvaran.

Bränna på CD eller DVD

Du kan också ladda ned uppdateringen till datorn, bränna uppdateringen på en CD eller DVD och sedan installera uppdateringen på konsolen. Så här gör du:

 1. Ladda ned uppdateringsfilen till datorn.
 2. Klicka på Save för att spara .zip-filen med konsoluppdateringen på datorn.
 3. Packa upp filen.
 4. Sätt in en tom, skrivbar cd eller dvd i datorn.
 5. Kopiera innehållet i ZIP-filen till rotkatalogen på CD:n eller DVD:n och välj sedan att skriva (bränna) filerna på skivan.
 6. När filerna har bränts på skivan tar du bort den från datorn och sätter in den i skivenheten på Xbox 360-konsolen.
 7. Starta om konsolen.
 8. När konsolen startar om startas installationsprogrammet automatiskt. Välj Yes när du ombeds att uppdatera den nya konsolprogramvaran.

Lösning 6: Återställ uppdateringar

 1. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen.
 2. Gå till Settings och välj System Settings.
 3. Välj Storage.
 4. Rulla ned till din minnesenhet eller hårddisk, så att den markeras.
 5. Tryck på Vänster kantknapp, Höger kantknapp och sedan X-knappen.
 6. Tryck på Vänster kantknapp, Höger kantknapp och sedan X-knappen.
 7. Välj Yes.
  Detta tar bort systemuppdateringar som finns på minnesenheten och sedan startas Xbox 360-konsolen om. Du uppmanas därefter att installera alla väntande uppdateringar. Installera dessa väntande uppdateringar.

Om problemet kvarstår kontaktar du Xbox-supporten genom att klicka på länken ”Kontakta oss” längst ned på den här sidan.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felet 3F4A visas när du försöker ladda ned en uppdatering från Xbox Live" som du läste om eller ett annat problem?