Felet 3F4A-0000 visas när du försöker ladda ned en uppdatering från Xbox Live

Problem

Följande felmeddelande och felkod visas när du försöker ladda ned en uppdatering från Xbox Live:

Update Failed

Can't download the update. To test your connection, open System Settings and select Network Settings, Test Xbox Live Connection.

If the problem persists, go to www.xbox.com/support.

Status Code 3F4A-0000-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Obs! Siffrorna “x” varierar i felkoden.

Lösningar

Lösning 1: Prova att installera uppdateringen igen

 1. Starta om konsolen.
 2. Tryck på Xbox Guide-knappen på handkontrollen (X-knappen i mitten av handkontrollen).
 3. Gå till Settings och välj System Settings.
 4. Välj Network Settings.
 5. Välj Wired Network eller namnet på ditt trådlösa nätverk (om du uppmanas att göra det).
 6. Välj Test Xbox Live Connection.
 7. Välj Yes om du tillfrågas om att uppdatera konsolprogramvaran.

Om detta inte löste problemet försöker du med nästa lösning.

Lösning 2: Se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme

Den senaste uppdateringen av konsolprogramvaran kräver minst 190 MB lagringsutrymme (eller 256 MB om du bor i Japan). Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme måste du flytta eller ta bort några objekt. Se Kopiera, flytta eller ta bort sparade spel, profiler och avatarobjekt på Xbox.

Om detta inte löste problemet försöker du med nästa lösning.

Lösning 3: Rensa systemets cacheminne

Problemet kan eventuellt korrigeras om du tar bort de tillfälliga filerna på konsolen. Du gör det genom att läsa Rensa systemets cacheminne på Xbox 360.

Prova att uppdatera igen när du har rensat cacheminnet. Om detta inte löste problemet försöker du med nästa lösning.

Lösning 4: Sätt i lagringsenheten igen

 • Om du använder en Xbox 360-minnesenhet eller ett USB-flashminne i stället för en hårddisk, tar du bort och sätter tillbaka minnesenheten eller USB-flashminnet igen.
 • Om du har en hårddisk provar du att ta bort och sedan ansluta hårddisken igen.

Prova att uppdatera när du har anslutit lagringsenheten igen. Om detta inte löste problemet försöker du med nästa lösning.

Lösning 5: Installera uppdateringen från ett USB-flashminne eller en skiva

Kopiera konsoluppdateringen från datorn till ett USB-flashminne eller en CD eller en DVD och installera sedan uppdateringen på konsolen. Så här gör du:

Kopiera till ett USB-flashminne

Obs! USB-flashminnet måste använda filsystemet FAT32.

 1. Sätt in USB-flashminnet i USB-porten på datorn.
 2. Ladda ned uppdateringsfilen.
 3. Klicka på Save för att spara .zip-filen med uppdateringen på datorn.
 4. Packa upp filen genom att dubbelklicka på den.
 5. Kopiera innehållet i .zip-filen till rotkatalogen på USB-flashminnet.
 6. Ta ut USB-flashminnet från USB-porten på datorn.
 7. Sätt in USB-flashminnet i en USB-port på Xbox 360-konsolen.
 8. Starta om konsolen.
 9. När konsolen startar om startas installationsprogrammet automatiskt. Välj Yes när du ombeds att uppdatera konsolprogramvaran.

Bränna på CD eller DVD

Du kan också ladda ned uppdateringen till datorn, bränna uppdateringen på en CD eller DVD och sedan installera uppdateringen på konsolen. Så här gör du:

 1. Ladda ned uppdateringsfilen till datorn.
 2. Klicka på Save för att spara .zip-filen med konsoluppdateringen på datorn.
 3. Packa upp filen genom att dubbelklicka på den.
 4. Sätt in en tom, skrivbar cd eller dvd i datorn.
 5. Kopiera innehållet i ZIP-filen till rotkatalogen på CD:n eller DVD:n och välj att skriva (bränna) filerna på skivan.
 6. När filerna har bränts på skivan tar du ut skivan ur datorn och sätter in den i skivenheten på Xbox 360-konsolen.
 7. Starta om konsolen.
 8. När konsolen startar om startas installationsprogrammet automatiskt. Välj Yes när du ombeds att uppdatera konsolprogramvaran.

Lösning 6: Återställ uppdateringar

 1. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen.
 2. Gå till Settings och välj System Settings.
 3. Välj Storage.
 4. Rulla ned och markera din minnesenhet eller hårddisk.
 5. Tryck på Left bumper, Right bumper och sedan X-knappen.
 6. Tryck på Left bumper, Right bumper och sedan X-knappen.
 7. Välj Yes.

Detta tar bort systemuppdateringar som sparats till minnet och sedan startas Xbox 360-konsolen om. Du uppmanas därefter att installera alla väntande uppdateringar. Installera dessa väntande uppdateringar.

Om problemet kvarstår kontaktar du Xbox-supporten genom att klicka på länken ”Kontakta oss” längst ned på den här sidan.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felet 3F4A-0000 visas när du försöker ladda ned en uppdatering från Xbox Live" som du läste om eller ett annat problem?