Felet xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-xxxx visas när du försöker ladda ned en uppdatering till din Xbox 360-konsol.

Följande felmeddelande och kod visas när du försöker ladda ned en uppdatering av konsolens programvara:

Cannot process update.

Status code: xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-xxxx

Obs! Siffrorna x varierar.

Detta felmeddelande innebär att nedladdningen av uppdateringen till Xbox 360-konsolen misslyckades.

Lösningar

Försök åtgärda problemet med följande lösningar:

Lösning 1: Ladda ned uppdateringen igen

 1. Starta om konsolen.
 2. Tryck på knappen Guide (den stora X-knappen i mitten) på handkontrollen.
 3. Gå till Settings och välj sedan System Settings.
 4. Välj Network Settings.
 5. Välj Wired Network eller namnet på ditt trådlösa nätverk (om du ombeds göra det).
 6. Välj Test Xbox Live Connection.
 7. Välj Yes om du tillfrågas om att uppdatera konsolprogramvaran.

Pröva nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning 2: Kontrollera Xbox Live-anslutningen

Se Felsöka Xbox Live-anslutningsproblem om du har problem med att ansluta eller förbli ansluten till Xbox Live.

Pröva nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning 3: Se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme

Den senaste uppdateringen av konsolprogramvaran kräver minst 190 MB lagringsutrymme (eller 256 MB om du bor i Japan). Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme måste du flytta eller ta bort några objekt. Se Kopiera, flytta eller ta bort Xbox 360-innehåll.

Pröva nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning 4: Töm systemets cacheminne

Problemet kan eventuellt försvinna om du tar bort de tillfälliga filerna på konsolen. Följ instruktionerna på Töm systemets cacheminne på Xbox 360 och prova sedan att ladda ned uppdateringen igen.

Pröva nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning 5: Sätt i lagringsenheten igen

 • Om du använder en Xbox 360-minnesenhet eller ett USB-flashminne i stället för en hårddisk, tar du bort och sätter tillbaka minnesenheten eller USB-flashminnet igen.
 • Om du har en hårddisk provar du att ta bort och sedan ansluta hårddisken igen.

Prova att ladda ned uppdateringen igen när du har anslutit lagringsenheten.

Pröva nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning 6: Kopiera uppdateringen till ett USB-flashminne, till en CD eller en DVD

Om ingen av åtgärderna ovan löste problemet kan du kopiera konsoluppdateringen från datorn till ett USB-flashminne, en CD eller en DVD och sedan installera uppdateringen på konsolen. Gör så här:

Kopiera till ett USB-flashminne

Obs! USB-flashminnet måste använda filsystemet FAT32.

 1. Sätt in USB-flashminnet i USB-porten på datorn.
 2. Ladda ned uppdateringsfilen.
 3. Klicka på Spara för att spara zip-filen med konsoluppdateringen på datorn.
 4. Packa upp filen:
  • Om du använder Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 packar du upp zip-filen genom att dubbelklicka på den.
  • Om du använder en tidigare version av Windows behöver du ett särskilt program för att packa upp filen (till exempel WinZip).
 5. Kopiera innehållet i zip-filen till rotkatalogen på USB-flashminnet.
 6. Ta ut USB-flashminnet från USB-porten på datorn.
 7. Sätt in USB-flashminnet i en USB-port på Xbox 360-konsolen.
 8. Starta om konsolen.
 9. När konsolen startar om startas installationsprogrammet automatiskt. Välj Yes när du ombeds att uppdatera den nya konsolprogramvaran.

Bränna på cd- eller dvd-skiva

Du kan även ladda ned uppdateringen till datorn, bränna uppdateringen på en cd- eller dvd-skiva och sedan installera uppdateringen på konsolen. Gör så här:

 1. Ladda ned uppdateringsfilen till datorn.
 2. Klicka på Spara för att spara zip-filen med konsoluppdateringen på datorn.
 3. Packa upp filen:
  • Om du använder Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 packar du upp zip-filen genom att dubbelklicka på den.
  • Om du använder en tidigare version av Windows behöver du ett särskilt program för att packa upp filen (till exempel WinZip).
 4. Sätt in en tom, skrivbar cd- eller dvd-skiva i datorn.
 5. Kopiera innehållet i zip-filen till rotkatalogen på CD:n eller DVD:n och välj att skriva (bränna) filerna på skivan.
 6. När filerna har bränts på skivan tar du bort den från datorn och sätter in den i skivenheten på Xbox 360-konsolen.
 7. Starta om konsolen.
 8. När konsolen startar om startas installationsprogrammet automatiskt. Välj Yes när du ombeds att uppdatera den nya konsolprogramvaran.

Kontakta Xbox-supporten om du får ett felmeddelande som xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0001 när du har kopierat uppdateringen till en flashenhet, en cd- eller dvd-skiva och sedan försöker installera uppdateringen på konsolen.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felet xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-xxxx visas när du försöker ladda ned en uppdatering till din Xbox 360-konsol." som du läste om eller ett annat problem?