Felet xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-0461 uppträder då du försöker uppdatera Xbox 360-konsolen

Följande felkod och meddelande visas när du försöker ladda ned en uppdatering till Xbox 360-konsolen:

Status code: xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-0461

Cannot process update.

Obs! Siffrorna ”x” varierar.

Detta kan innebära att uppdateringen inte gick att ladda ned.

Lösningar

Försök åtgärda problemet med följande lösningar:

Lösning 1: Ladda ned uppdateringen igen

 1. Starta om konsolen.
 2. Tryck på knappen Guide (X-knappen i mitten) på handkontrollen.
 3. Gå till Settings och välj sedan System Settings.
 4. Välj Network Settings.
 5. Välj Wired Network eller namnet på ditt trådlösa nätverk (om du ombeds göra det).
 6. Välj Test Xbox Live Connection.
 7. Välj Yes om du tillfrågas om att uppdatera konsolprogramvaran.

Lösning 2: Kontrollera Xbox Live-anslutningen

Se Felsöka Xbox Live-anslutningen om du har problem med att ansluta eller förbli ansluten till Xbox Live.

Pröva nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning 3: Se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme

Den senaste uppdateringen av konsolprogramvaran kräver minst 190 MB lagringsutrymme (eller 256 MB om du bor i Japan). Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme måste du flytta eller ta bort några objekt. Se Kopiera, flytta eller ta bort sparade Xbox-spel, profiler och ikonobjekt.

Pröva nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning 4: Töm systemets cacheminne

Problemet kan eventuellt försvinna om du tar bort de tillfälliga filerna på konsolen. Följ anvisningarna i Töm systemets cacheminne på Xbox 360 och försöka sedan ladda ned uppdateringen igen.

Pröva nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning 5: Sätt i lagringsenheten igen

 • Om du använder en Xbox 360-minnesenhet eller ett USB-flashminne i stället för en hårddisk, tar du bort och sätter tillbaka minnesenheten eller USB-flashminnet igen.
 • Om du har en hårddisk provar du att ta bort och sedan ansluta hårddisken igen.

Prova att ladda ned uppdateringen igen när du har anslutit lagringsenheten.

Pröva nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning 6: Kopiera uppdateringen till en USB-flashenhet, cd- eller dvd-skiva

Om ingen av åtgärderna ovan löste problemet kan du kopiera konsoluppdateringen från datorn till ett USB-flashminne, en cd- eller dvd-skiva och sedan installera uppdateringen på konsolen. Gör så här:

Kopiera till ett USB-flashminne

Obs! USB-flashminnet måste använda filsystemet FAT32.

 1. Sätt in USB-flashminnet i USB-porten på datorn.
 2. Ladda ned uppdateringsfilen.
 3. Klicka på Spara för att spara .zip-filen med konsoluppdateringen på datorn.
 4. Packa upp filen.
 5. Kopiera innehållet i .zip-filen till rotkatalogen på USB-flashminnet.
 6. Ta ut USB-flashminnet från USB-porten på datorn.
 7. Sätt in USB-flashminnet i en USB-port på Xbox 360-konsolen.
 8. Starta om konsolen.
 9. När konsolen startar om startas installationsprogrammet automatiskt. Välj Yes när du ombeds att uppdatera konsolprogramvaran.

Bränna på cd- eller dvd-skiva

Du kan även ladda ned uppdateringen till datorn, bränna uppdateringen på en cd- eller dvd-skiva och sedan installera uppdateringen på konsolen. Gör så här:

 1. Ladda ned uppdateringsfilen till datorn.
 2. Klicka på Spara för att spara .zip-filen med konsoluppdateringen på datorn.
 3. Packa upp filen.
 4. Sätt in en tom, skrivbar cd- eller dvd-skiva i datorn.
 5. Kopiera innehållet i zip-filen till rotkatalogen på cd- eller dvd-skivan och välj att skriva (bränna) filerna på skivan.
 6. När filerna har bränts på skivan tar du bort den från datorn och sätter in den i skivenheten på Xbox 360-konsolen.
 7. Starta om konsolen.
 8. När konsolen startar om startas installationsprogrammet automatiskt. Välj Yes när du ombeds att uppdatera konsolprogramvaran.

Kontakta Xbox-supporten om du får ett felmeddelande som C000-0001 när du har kopierat uppdateringen till en flashenhet, en cd- eller dvd-skiva och sedan försöker installera uppdateringen på konsolen.

Kontakta Xbox-supporten om problemet kvarstår.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felet xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-0461 uppträder då du försöker uppdatera Xbox 360-konsolen" som du läste om eller ett annat problem?