Felkod xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-274C visas när du försöker ladda ned en uppdatering till din Xbox 360-konsol

Problem

Om följande felkod och -meddelande visas när du försöker ladda ned en uppdatering av konsolprogramvaran till Xbox 360-konsolen innebär det att nedladdningen av uppdateringen misslyckades.

Cannot process update.

Status code: xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-274C

Obs! Tecknen “x” i statuskoden varierar.

Lösningar

Lösning 1: Ladda ned uppdateringen igen

 1. Starta om konsolen.
 2. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen.
 3. Gå till Settings och välj System Settings.
 4. Välj Network Settings.
 5. Välj Wired Network eller namnet på ditt trådlösa nätverk (om du ombeds göra det).
 6. Välj Test Xbox Live Connection.
 7. Välj Yes om du tillfrågas om att uppdatera konsolprogramvaran.

Om problemet kvarstår försöker du med nästa lösning.

Lösning 2: Kontrollera Xbox Live-anslutningen

Om du har problem med att ansluta eller bevara anslutningen till Xbox Live läser du Xbox Live: Anslut till Xbox Live.

Om problemet kvarstår försöker du med nästa lösning.

Lösning 3: Se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme

Den senaste uppdateringen av konsolprogramvaran kräver minst 190 MB lagringsutrymme (eller 256 MB om du bor i Japan). Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme måste du flytta eller ta bort några objekt. Se Kopiera, flytta eller ta bort sparade spel, profiler och avatarobjekt på Xbox.

Om problemet kvarstår försöker du med nästa lösning.

Lösning 4: Rensa systemets cacheminne

Problemet kan eventuellt korrigeras om du tar bort de tillfälliga filerna på konsolen. Följ instruktionerna på Rensa systemets cacheminne på Xbox 360 och försök sedan att ladda ned uppdateringen igen.

Om problemet kvarstår försöker du med nästa lösning.

Lösning 5: Sätt i lagringsenheten igen

 • Om du använder en Xbox 360-minnesenhet eller ett USB-flashminne i stället för en hårddisk prövar du att ta bort och sätta tillbaka minnesenheten eller USB-flashminnet.
 • Om du har en hårddisk prövar du att ta bort och sedan ansluta hårddisken igen.

Prova att ladda ned uppdateringen igen när du har anslutit lagringsenheten.

Om problemet kvarstår försöker du med nästa lösning.

Lösning 6: Använd ett USB-flashminne eller en skiva för att installera uppdateringen

Om ingen av åtgärderna ovan löste problemet kan du kopiera konsoluppdateringen från datorn till ett USB-flashminne, till en cd eller en dvd. Installera sedan uppdateringen på konsolen. Så här gör du:

Kopiera till ett USB-flashminne

  Obs! USB-flashminnet måste vara formaterat med filsystemet FAT32.

 1. Sätt in USB-flashminnet i en USB-port på datorn.
 2. Ladda ned uppdateringsfilen.
 3. Klicka på Save för att spara .zip-filen med konsoluppdateringen på datorn.
 4. Packa upp filen genom att dubbelklicka på .zip-filen. Kopiera innehållet i .zip-filen till rotkatalogen på USB-flashminnet.
 5. Ta ut USB-flashminnet från USB-porten på datorn.
 6. Sätt in USB-flashminnet i en USB-port på Xbox 360-konsolen.
 7. Starta om konsolen.
 8. När konsolen startar om startas installationsprogrammet automatiskt. Välj Yes när du ombeds att uppdatera den nya konsolprogramvaran.

Bränna på CD eller DVD

  Du kan också ladda ned uppdateringen till datorn, bränna uppdateringen på en CD eller DVD och sedan installera uppdateringen på konsolen. Så här gör du:

 1. Ladda ned uppdateringsfilen till datorn.
 2. Klicka på Save för att spara .zip-filen med konsoluppdateringen på datorn.
 3. Packa upp filen genom att dubbelklicka på .zip-filen.
 4. Sätt in en tom, skrivbar cd eller dvd i datorn.
 5. Kopiera innehållet i .zip-filen till rotkatalogen på cd:n eller dvd:n och välj sedan att skriva (bränna) filerna på skivan.
 6. När filerna har bränts på skivan tar du bort den från datorn och sätter in den i skivenheten på Xbox 360-konsolen.
 7. Starta om konsolen.
 8. När konsolen startar om startas installationsprogrammet automatiskt. Välj Yes när du ombeds att uppdatera den nya konsolprogramvaran.

Om du får en felkod av typen xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0001 (“x”-siffrorna varierar) efter att du uppdaterat till ett flashminne eller en skiva och sedan installerat uppdateringen på konsolen, kontaktar du Xbox-supporten genom att klicka på länken “Kontakta oss” längst ned på den här sidan.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felkod xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-274C visas när du försöker ladda ned en uppdatering till din Xbox 360-konsol" som du läste om eller ett annat problem?