Fel 8007274C visas när du laddar ned en uppdatering till Xbox 360-konsolen

Problem

Följande felmeddelande visas tillsammans med felkod 8007274C när du försöker ladda ned en uppdatering till din Xbox 360-konsol:

 • Cannot process update.
  Status Code: 8007274C
 • Some Xbox Live content is temporarily unavailable. You can still access your profile, communicate with other players, and play games online. The content will automatically appear when it's available.
  Status Code: 8007274C

Om denna felkod och ett av följande meddelanden visas innebär det att nedladdningen av uppdateringen till konsolen misslyckades. Även om du inte uppdaterar din Xbox 360-konsol kan följande meddelanden visas när du loggar in, ansluter till Xbox Live eller startar eller avslutar ett spel:

 • Some Xbox Live content is temporarily unavailable. Please try again later.
  Status Code: 8007274C

Om detta meddelande och denna felkod visas innebär det ett anslutningsfel.

Obs! Felkoden 8007274C kan föregås av fyra, fyrsiffriga uppsättningar av tecken som varierar (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-8007-274C).

Lösningar

Obs! Om du laddar ned en uppdatering provar du den första lösningen. I annat fall provar du den andra lösningen.

Lösning 1: Ladda ned uppdateringen igen

 1. Starta om konsolen.
 2. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen (den större ”X”-knappen i mitten).
 3. Gå till Settings och välj sedan System Settings.
 4. Välj Network Settings.
 5. Välj Wired Network eller namnet på ditt trådlösa nätverk (om du ombeds göra det).
 6. Välj Test Xbox Live Connection.
 7. Välj Yes om du tillfrågas om att uppdatera konsolprogramvaran.

Om problemet kvarstår försöker du med nästa lösning.

Lösning 2: Kontrollera Xbox Live-anslutningen

Om du har problem med att ansluta eller bevara anslutningen till Xbox Live läser du Xbox Live: Anslut till Xbox Live.

Om problemet kvarstår försöker du med nästa lösning.

Lösning 3: Se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme

Den senaste uppdateringen av konsolprogramvaran kräver minst 190 MB lagringsutrymme (eller 256 MB om du bor i Japan). Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme måste du flytta eller ta bort några objekt. Se Kopiera, flytta eller ta bort Xbox 360-innehåll.

Om problemet kvarstår försöker du med nästa lösning.

Lösning 4: Töm systemets cacheminne

Problemet kan eventuellt korrigeras om du tar bort de tillfälliga filerna på konsolen. Följ instruktionerna för att Rensa systemets cacheminne på Xbox 360 och försök sedan ladda ned uppdateringen igen.

Om problemet kvarstår försöker du med nästa lösning.

Lösning 5: Sätt i lagringsenheten igen

 • Om du använder en Xbox 360-minnesenhet eller ett USB-flashminne: Ta bort och sätt tillbaka minnesenheten eller USB-flashminnet.
 • Om du har en hårddisk: Ta bort och lägg till hårddisken igen.

Prova att ladda ned uppdateringen igen när du har anslutit lagringsenheten.

Om problemet kvarstår försöker du med nästa lösning.

Lösning 6: Konfigurera anslutningen igen

 • Trådlös anslutning:
  1. Koppla från alla trådlösa headset från tredje part.
  2. Flytta Xbox 360-konsolen närmare den trådlösa routern.
  3. Felsöka din Xbox Live-anslutning.
 • Kabelanslutning:
 • Varning! Följande steg sänker säkerhetsnivån och gör ditt nätverk mer sårbart för attacker från illvilliga användare eller skadlig programvara. Vi rekommenderar inte att du utför den här åtgärden. Vi tillhandahåller dock anvisningarna så att du kan använda dem på egen risk. Följ de här stegen på egen risk.

  1. Stäng tillfälligt av modemets eller routerns brandvägg och prova om du kan ansluta till Xbox Live.
  2. Om du kan ansluta aktiverar du brandväggen igen och ser till att rätt nätverksportar är öppna på modemet eller routern. Du hittar listan över nätverksportar i avsnittet Nätverksportar som används av Xbox Live.

Om problemet kvarstår försöker du med nästa lösning.

Lösning 7: Kopiera uppdateringen till ett USB-flashminne, en CD eller DVD och installera därefter uppdateringen på din konsol.

Om ingen av åtgärderna ovan löste problemet kan du kopiera konsoluppdateringen från datorn till ett USB-flashminne, en cd- eller dvd-skiva och sedan installera uppdateringen på konsolen. Gör så här:

 • Kopiera till ett USB-flashminne
 • Obs! USB-flashminnet måste använda filsystemet FAT32.

  1. Sätt in USB-flashminnet i USB-porten på datorn.
  2. Ladda ned uppdateringsfilen.
  3. Klicka på Save för att spara ZIP-filen med konsoluppdateringen på datorn.
  4. Packa upp filen.
  5. Kopiera innehållet i ZIP-filen till rotkatalogen på USB-flashminnet.
  6. Ta ut USB-flashminnet från USB-porten på datorn.
  7. Sätt in USB-flashminnet i en USB-port på Xbox 360-konsolen.
  8. Starta om konsolen.
  9. När konsolen startar om startas installationsprogrammet automatiskt. Välj Yes när du ombeds att uppdatera den nya konsolprogramvaran.
 • Bränna på CD eller DVD
 • Du kan även ladda ned uppdateringen till datorn, bränna uppdateringen på en cd- eller dvd-skiva och sedan installera uppdateringen på konsolen. Gör så här:

  1. Ladda ned uppdateringsfilen till datorn.
  2. Klicka på Spara för att spara .zip-filen med konsoluppdateringen på datorn.
  3. Packa upp filen.
  4. Sätt in en tom, skrivbar cd eller dvd i datorn.
  5. Kopiera innehållet i ZIP-filen till rotkatalogen på CD:n eller DVD:n och välj att skriva (bränna) filerna på skivan.
  6. När filerna har bränts på skivan tar du bort den från datorn och sätter in den i skivenheten på Xbox 360-konsolen.
  7. Starta om konsolen.
  8. När konsolen startar om startas installationsprogrammet automatiskt. Välj Yes när du ombeds att uppdatera den nya konsolprogramvaran.

Om problemet kvarstår, kontakta Xbox-supporten.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Fel 8007274C visas när du laddar ned en uppdatering till Xbox 360-konsolen" som du läste om eller ett annat problem?