Felet 80072EE2 visas när du laddar ned innehåll på Xbox Live

Problem

Följande felkod och felmeddelande visas när du försöker ladda ned innehåll från Xbox Live:

Visst Xbox Live-innehåll är inte tillgängligt just nu. Du kan ändå komma åt din profil, kommunicera med andra spelare och spela spel online.

Statuskod: 80072EE2

Detta kan innebära att internetanslutningen mellan din Xbox-konsol och Xbox Live-servrarna är långsam.

Lösningar

Lösning 1: Ladda ned innehållet igen

Försök ladda ned innehållet igen för att se om anslutningsproblemet var tillfälligt.

Om du fortfarande inte kan ladda ned innehållet provar du nästa lösning.

Lösning 2: Förenkla konfigurationen

I vissa fall finns det en brandvägg i routern eller modemet som blockerar nedladdningen. I så fall kan det snabbaste sättet ladda ned till konsolen vara att förenkla nätverkskonfigurationen. Du gör det genom att följa de här stegen och upprätta en direktanslutning mellan konsolen och modemet via en Ethernetkabel.

Obs! Anslut inte några andra enheter till ditt modem.

Bild på en Xbox 360-konsol som är ansluten med en Ethernet-kabel till en router
  1. Ta bort Xbox Ethernetkabeln från din router på modemet.
  2. Koppla in Ethernetkabeln från Xbox till modemet.
  3. Stäng av din Xbox.
  4. Koppla från strömsladden på baksidan av modemet.
  5. Efter 1 minut kopplar du in modemet först och väntar sedan tills alla lampor återgår till sina normallägen.
  6. Slå på din Xbox.
  7. Testa Xbox Live-anslutningen. Du gör det genom att gå till Inställningar och sedan Systeminställningar. Välj Nätverksinställningar, Trådburet nätverk och sedan Testa anslutning till Xbox Live.

    Obs! Om du kan ansluta till Xbox Live direkt med modemet fungerar konsolen och modemet som de ska. Du kan behöva ändra en inställning på routern för att ansluta till Xbox Live via routern. Mer information om hur du konfigurerar din router hittar du i Xbox-forumen.

  8. Logga in på Xbox Live och försök sedan ladda ned din profil igen.

När du har förenklat konfigurationen testar du att ladda ned innehållet igen. Om samma problem uppstår försöker du med nästa lösning.

Lösning 3: Håll nedladdningsskärmen öppen

Använd inte Xbox 360-konsolen för att spela spel eller andra aktiviteter under en pågående nedladdning. Om du använder konsolen under en pågående nedladdning kan nedladdningen pausas, stoppas eller avbrytas på grund av att den tar för lång tid.

Om problemet kvarstår trots att du låter nedladdningsskärmen vara öppen provar du nästa lösning.

Lösning 4: Kontrollera problem med nätverksanslutningen eller internetleverantören

En nedladdning kan misslyckas om internetleverantören har begränsat bandbredden eller anslutningstiden. Kontakta internetleverantören och fråga om det finns några begränsningar som kan orsaka att anslutningen avbryts.

Lösning 5: Åtgärda problem med långsam anslutning

Försök åtgärda problemet med Lösning för låga prestanda i Xbox Live.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felet 80072EE2 visas när du laddar ned innehåll på Xbox Live" som du läste om eller ett annat problem?