Felet 807b01f7 visas då du köper något på Xbox 360

Följande felkod och meddelande visas när du försöker göra ett inköp via Xbox Live på din Xbox 360-konsol.

Visst Xbox Live-innehåll är inte tillgängligt just nu. Du kan fortfarande komma åt din profil, kommunicera med andra spelare och spela spel online.

Innehållet visas automatiskt när det är tillgängligt.

Statuskod: 807b01f7

Det kan innebära att Xbox Live-tjänsten har stött på problem och inte är tillgänglig för tillfället. Det kan också vara ett problem med anslutningen till Xbox Live.

Lösningar

Försök åtgärda problemet med följande lösningar:

Lösning 1: Kontrollera Xbox Live-tjänstens status

Om meddelanden visas här väntar du tills tjänsten åter är igång och sedan försöker du igen:

Kärntjänster för Xbox Live: körs
2020-02-21T13:33:57.4921952+00:00

Lösning 2: Testa Xbox Live-anslutningen

 1. Tryck på Guide-knappen  på handkontrollen.
 2. Välj Inställningar, Systeminställningar och sedan Nätverksinställningar.
 3. Välj namnet på ditt trådlösa nätverk eller välj Trådburet nätverk för en kabelanslutning.
 4. Välj Testa anslutning till Xbox Live.

Obs! Om du tillfrågas om att uppdatera konsolprogramvaran väljer du Ja.

Om testet lyckades ska din konsol gå att ansluta till Xbox Live. Försök ansluta till Xbox Live igen.

Om testet inte lyckas fortsätter du felsökningen med hjälp av lösningen för problem med Xbox 360-anslutningen.

Lösning 3: Ta bort och ladda ned din Xbox-profil igen

Om du byter ut eller åtgärdar en för gammal eller skadad profil på konsolen kan det åtgärda problemet. Så här gör du:

Steg 1: Ta bort din Xbox-profil

  1. Öppna Inställningar och välj System.
  2. Välj Lagring.
  3. Om du inte har några externa lagringsenheter anslutna till konsolen väljer du Hårddisk. Välj Alla enheter i stället om du har en extern lagringsenhet.
  4. Välj Profiler.
 1. Välj den profil du vill ta bort.
 2. Välj Delete.
 1. Välj något av följande:
 • Ta bara bort profilen. Då tas profilen bort, men sparade spel och achievements finns kvar. 
 • Ta bort profil och objekt. Profilen och sparade spel och achievements som finns kopplade till profilen tas då bort.

Steg 2: Rensa systemets cacheminne

 1. Tryck på Guide-knappen  på handkontrollen.
 2. Gå till Inställningar och välj Systeminställningar.
 3. Välj Storage eller Memory.
 4. Markera en lagringsenhet och tryck på Y-knappen  på handkontrollen. (Det spelar ingen roll vilken lagringsenhet du väljer, cacheminnet rensas för alla lagringsenheter om du gör detta.)
 5. Välj Rensa systemcache.
 6. Välj Ja när du ombeds bekräfta underhåll av lagringsenheten.
 7. Starta om konsolen.

Steg 3: Ladda ned din Xbox-profil igen

 1. Tryck på Guide-knappen  på handkontrollen.
 2. Välj Ladda ned profil.

Obs! Visas inte Ladda ned profil? Detta innebär att du är inloggad med en annan profil. Tryck på X-knappen för att logga ut, bekräfta och välj sedan Ladda ned profil.

 1. Välj Ladda ned profil längst ned på skärmen Ladda ned profil.
 1. Ange e-postadressen för det Microsoft-konto som hör till din Xbox-profil.

  Obs! Om ditt konto är ett Xbox Live-barnkonto måste du ange en förälders Microsoft-kontoinformation för att det ska gå att ladda ned profilen. (Om du inte har inloggningsuppgifterna läser du lösningen för förlorat konto eller lösningen för förlorat lösenord.)

 2. Ange Microsoft-kontots lösenord.
 3. Om du har kopplat in en extern lagringsenhet till konsolen måste du välja på vilken lagringsenhet du vill spara profilen. Profilen laddas ned omedelbart om du inte använder någon extern lagringsenhet.

Du bör nu kunna logga in med hjälp av din Xbox-profil på konsolen.
Viktigt Om du laddade ned din profil till en annan konsol och markerar alternativet Remember Password kan du ta bort lösenordet på distans så att ingen kommer åt din profil på den andra konsolen. Om du vill veta hur du gör detta läser du Hantera dina inloggningsinställningar på Xbox 360-konsolen.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felet 807b01f7 visas då du köper något på Xbox 360" som du läste om eller ett annat problem?