Felsöka problem med Xbox Live-chatt på Xbox 360

Symptom

Om du inte kan höra någon när du använder spelchatt eller privat chatt på din Xbox 360-konsol försöker du med följande lösningar.

Lösningar

Lösning 1: Testa anslutningen

Du kanske har ett NAT-problem (Network Address Translation). Testa anslutningen för att ta reda på det.
Så här gör du:

 1. Gå till Settings från Xbox Dashboard och välj sedan System.
 2. Välj Nätverksinställningar.
 3. Välj Wired Network eller Wireless Network.
 4. Välj Testa anslutning till Xbox Live.
Skärmen Nätverksinställningar med alternativet

En NAT-varning visas som ett gult utropstecken längst ned på skärmen med testresultat. Om du får en NAT-varning läser du Lösning på Xbox Live NAT-fel.

Obs! NAT påverkar bara möjligheten att ansluta och kommunicera med andra spelare. Om problemet gäller fördröjning eller hastighet läser du Lösning på att Xbox Live är långsamt.

Om det inte är ett NAT-problem försöker du med nästa lösning.

Lösning 2: Be dina kompisar testa sina anslutningar

Be dina kompisar (sådana du chattar med) att testa sina Xbox Live-anslutningar enligt anvisningarna ovan.

Om dina kompisar inte får någon NAT-varning försöker du med nästa lösning.

Lösning 3: Kontrollera sekretessinställningarna

Kontrollera att konsolinställningarna inte blockerar röstchatt.
Så här gör du:

 1. Gå till Settings från Xbox Dashboard och välj sedan Privacy.
 2. Välj Change Settings.
 3. Välj Customize.
 4. Välj Voice and Text och välj sedan antingen Everyone eller Friends Only.

Om du använder en barnprofil ombeds du ange föräldrakontots Microsoft-konto.

Om du fortfarande inte kan chatta med kompisar provar du nästa lösning.

Lösning 4: Ändra röstinställningarna

 1. Tryck på Guide-knappen  på handkontrollen.
 2. Gå till Settings.
 3. Välj Preferences.
 4. Välj Voice (Röst).
 5. Höj volymen till 10.
 6. Gå till Voice Output (Ljudutgång) och välj Play Through Both (Spela upp genom båda).
 7. Kontrollera nu om du kan chatta med kompisarna.
 8. Om problemet inte löses väljer du Play Through Headset under Voice Output.
 9. Kontrollera nu om du kan chatta med kompisarna.

Om du fortfarande inte kan chatta med kompisar provar du nästa lösning.

Lösning 5: Kontrollera headsetets anslutning och volym

 • Kontrollera att headsetet är anslutet. Mer information om hur du gör detta finns i Ansluta ett headset till Xbox 360-konsolen.
 • Du kanske inte hör andra spelare om volymen i det trådlösa headsetet är för låg. Höj volymen med volymknappen (+).
 • Kontrollera också att mikrofonomkopplaren på kontakten till Xbox 360-headsetet inte är inställd på Mute (Ljud av).

Om du fortfarande inte kan chatta med kompisar provar du nästa lösning.

Lösning 6: Byt chattkanal

Om du inte kan höra dina kompisar kanske du måste välja en annan kanal för chatten.
Så här gör du:

 1. Tryck på Guide-knappen  på handkontrollen.
 2. Välj Chatt och snabbmeddelanden.
 3. Välj chattkanalen som du vill prata i.

Du kan växla fram och tillbaka mellan olika chattkanaler med dessa steg.

Om du fortfarande inte kan chatta med kompisar provar du nästa lösning.

Lösning 7: Kontrollera om du kan chatta utanför spel

Kontrollera om det bara är chattproblem i ett visst spel. Det gör du genom att starta en privat chatt utanför ett spel (se Lösning 6: Byt chattkanal för information).

Om problemet bara uppstår i ett visst spel, kontrollerar du i bruksanvisningen till spelet om du måste trycka på en viss knapp för att prata med andra spelare under spelet.

Lösning 8: Om du använder Kinect-sensorn för att chatta ska du kontrollera dess inställningar och kalibrering

Om du använder Kinect-sensorn som chattmikrofon kan du också försöka med följande lösningar:

Kontrollera Kinect-mikrofonens inställningar

Om du chattar med hjälp av mikrofonen i Kinect-sensorn ser du till att inget headset är anslutet till konsolen (varken kabelanslutet eller trådlöst). Se sedan till att chattmikrofonen på Kinect-sensorn är påslagen.

Så här aktiverar du Kinect-chattmikrofonen:

 1. Logga in på Xbox Live.
 2. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen.
 3. Välj Chatt och snabbmeddelanden.
 4. Se till att Kinect-mikrofonen är .

Om den här lösningen inte fungerar, försöker du med nästa.

Använd Kinect-ljudjusteringen

Kalibrera Kinect-sensorn för tal och ljud med hjälp av Kinect-ljudjustering. Be även din kompis på Xbox Live använda Kinect-ljudjusteringen.

Lösning 9: Sök efter din statuskod

Om en felkod eller statuskod visas när du försöker använda Xbox Live-chatten letar du upp koden på sidan Sökning av fel- och statuskod.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felsöka problem med Xbox Live-chatt på Xbox 360" som du läste om eller ett annat problem?