Så här loggar du in på Xbox Console Companion-appen på Windows 10

Det går snabbt och enkelt att logga in på Xbox Console Companion-appen, men om du är helt ny på Xbox eller om du har flera Microsoft-konton har vi skapat en enkel och smidig process för dig.

Xbox Console Companion-appen är fastsatt på förhand på Start-menyn i Windows 10. Välj Xbox Console Companion-appen för första gången för att starta inloggningsprocessen. Appen börjar öppnas och du ser en liten ruta ovanpå appen med flera avatarer på. Om du har loggat in på Windows 10 med ett Microsoft-konto kan det se något annorlunda ut.

På den här sidan

Du loggade in på Windows 10 med ett Microsoft-konto

Om du loggade in på Windows 10 med ditt Microsoft-konto kommer det kontot att länkas till det användarkonto som är inloggat på datorn. Det här gör det mycket enklare att logga in på alla Microsoft-appar (Skype, OneDrive, Office 365, Xbox, Groove Musik, Film och TV med flera).

Välj Xbox Console Companion-appen för första gången för att starta inloggningsprocessen. Appen börjar öppnas och du ser en liten ruta ovanpå appen med flera avatarer på.

Xbox Console Companion-appen tar inloggningsuppgifterna för det Microsoft-konto du använde för att logga in på Windows 10 och kontrollerar om det finns en gamertag associerad med det kontot.

Scenario 1: Du har ett befintligt Xbox Live-konto associerat med ditt Microsoft-konto

Scenario 2: Du ser inte din aktuella Xbox Live-profil

Scenario 3: Du har inget Xbox Live-konto associerat med ditt Microsoft-konto

Scenario 1: Du har ett befintligt Xbox Live-konto associerat med ditt Microsoft-konto

Om det finns ett Xbox Live-konto associerat med ditt Microsoft-konto ser du en skärm med texten Välkommen tillbaka och ditt namn och din spelarbild. Xbox Console Companion-appen visar sedan en skärm med texten Så här ser du ut på Xbox Live.

Om det här är du och det konto du använder för att spela på Xbox väljer du Nu spelar vi. Du loggas nu in och appen fortsätter att öppna din personanpassade Xbox-upplevelse.

Scenario 2: Du ser inte din aktuella Xbox Live-profil

Om det konto som visas är ett gammalt konto, någon annans konto eller inte det konto du numera spelar med väljer du Logga in med ett annat konto. Då visas en skärm med kontoväljaren. Kontoväljaren är en ny funktion där du lätt kan hoppa mellan Microsoft-konton utan att behöva ange lösenord eller verifiera dina inloggningsuppgifter igen.

Så här lägger du till ett nytt Microsoft-konto i kontoväljaren:

 1. Välj Microsoft-konto.
 2. I de inloggningsrutor som visas för Microsoft-kontot anger du:
  • Den e-postadress som hör till ditt Microsoft-konto.
  • Det lösenord som hör till ditt Microsoft-konto. Om du har glömt lösenordet finns en knapp du kan använda för att hämta det precis under textrutan.

  • Obs! Om du har glömt bort vilken e-postadress du använder för att logga in kan du använda lösningen för förlorade konton.
  • Slutför resten av inloggningsprocessen när du validerar ditt konto. När du är klar kommer du tillbaka till skärmen med texten Välkommen tillbaka och ditt namn och din spelarbild. Xbox Console Companion-appen kommer sedan att visa skärmen Så här ser du ut på Xbox Live, där du kan välja Nu spelar vi för att komma in i appen.
 1. När inloggningen är klar behöver du inte logga in på Xbox Console Companion-appen, Xbox-spel eller avatar-appen igen, såvida du inte loggar ut ur Xbox Console Companion-appen på menyn Inställningar inifrån Xbox Console Companion-appen.

Scenario 3: Du har inget Xbox Live-konto associerat med ditt Microsoft-konto

Om du inte har något Xbox Live-konto associerat med det Microsoft-konto du använde för att logga in på Windows 10 kommer systemet att autogenerera en ny gamertag åt dig. Efter godkännande tilldelas din e-postadress automatiskt en Xbox-profil, inklusive gamertag. Du kan ändra din gamertag gratis inom de första 30 dagarna. Efter det tillkommer en liten avgift. Information om hur du ändrar din gamertag finns i Så här ändrar du din Xbox Live-gamertag.

Obs! Om du kommer till skärmen Låt oss ge dig ett alter-ego för Xbox Live (vi kallar det en gamertag) och du inser att du har loggat in med ett Microsoft-konto som inte har något Xbox Live-konto kan du välja Logga in med ett annat konto. Då visas kontoväljaren och du kan lägga till det Microsoft-konto du använder för att logga in på Xbox Live.

Du loggade in på Windows 10 med ett lokalt konto

Ett lokalt konto är inloggningsuppgifter för ett konto som inte är ett Microsoft-konto. Ett lokalt konto är vanligt hos användare som uppgraderat från Windows 7.

När du startar en Microsoft-app, inklusive Store, ombeds du att logga in eller skapa ett Microsoft-konto. Det första Microsoft-konto du använder för inloggning blir det standardkonto din enhet kommer att använda för att logga in dig på alla Microsoft-tjänster.

Obs! Använd bara ett Microsoft-konto för alla Microsoft-produkter och -tjänster för bästa upplevelse. Du kan logga in på och ut från alla Microsoft-tjänster och du kan ändra standardkonto, men du kan inte slå samman två konton, så var försiktig när du skapar nya konton.

Välj Xbox Console Companion-appen för första gången för att starta inloggningsprocessen. Appen börjar öppnas och du ser en liten ruta ovanpå appen med flera avatarer på.

 1. I inloggningsrutorna för Microsoft-kontot på skärmen Lägg till ditt Microsoft-konto anger du:
  • Den e-postadress som hör till ditt Microsoft-konto.
  • Det lösenord som hör till ditt Microsoft-konto. Om du har glömt lösenordet finns en knapp du kan använda för att hämta det precis under textrutan.
 1. På skärmen Gör det till ditt kan du välja om du vill att det här Microsoft-kontot ska vara ditt primära konto. Eftersom du använder det här kontot för andra Microsoft-tjänster bör du utnyttja det här alternativet så att inloggning, inställningar och synkronisering sker automatiskt för alla övriga Microsoft-tjänster. Slutför det här steget genom att ange ditt lösenord och välja Nästa.
 1. Eftersom inget annat Xbox Live-konto associerats med det här Microsoft-kontot kommer systemet att auto-generera en ny gamertag åt dig. Om du inte gillar den gamertag vi skapar åt dig kan du ändra den en gång utan kostnad. Läs Så här ändrar du din Xbox Live-gamertag om du behöver hjälp.
 1. Välj Nu spelar vi. Du loggas nu in och appen fortsätter att öppna din personanpassade Xbox-upplevelse.
 2. 6. När inloggningen är klar behöver du inte logga in på Xbox Console Companion-appen, Xbox-spel eller avatar-appen igen, såvida du inte loggar ut ur Xbox Console Companion-appen på menyn Inställningar i Xbox Console Companion-appen.

Scenario 2: Du har ett Microsoft-konto som du använder för ditt Xbox Live-konto, men du använder ingen annan Microsoft-tjänst ännu

 1. På skärmen Välj ett konto väljer du Microsoft-konto.
 1. I inloggningsrutorna för Microsoft-kontot på skärmen Lägg till ditt Microsoft-konto anger du:
  • Den e-postadress som är associerad med det Microsoft-konto du använde för att skapa ditt Xbox Live-konto.
  • Det lösenord som hör till ditt Microsoft-konto. Om du har glömt lösenordet finns en knapp du kan använda för att hämta det precis under textrutan.
   Obs! Om du har glömt bort vilken e-postadress du använder för att logga in kan du använda lösningen för förlorade konton.
 1. På skärmen Gör det till ditt kan du välja om du vill att det här Microsoft-kontot ska vara ditt primära konto. Om du väljer det här alternativet kommer inloggning, inställningar och synkronisering att ske automatiskt för alla övriga Microsoft-tjänster. Slutför det här steget genom att ange ditt lösenord och välja Nästa.
 1. Välj Nu spelar vi. Du loggas nu in och appen fortsätter att öppna din personanpassade Xbox-upplevelse.
 1. 5. När inloggningen är klar behöver du inte logga in på Xbox Console Companion-appen, Xbox-spel eller avatar-appen igen, såvida du inte loggar ut ur Xbox Console Companion-appen på menyn Inställningar i Xbox Console Companion-appen.

Scenario 3: Du har ett Microsoft-konto som du använder för ditt Xbox Live-konto, men du har också ett annat Microsoft-konto som du använder för andra Microsoft-tjänster

 1. På skärmen Välj ett konto väljer du Microsoft-konto.
 1. I inloggningsrutorna för Microsoft-kontot på skärmen Lägg till ditt Microsoft-konto anger du:
  • Den e-postadress som är associerad med det Microsoft-konto du använde för att skapa ditt Xbox Live-konto.
  • Det lösenord som hör till ditt Microsoft-konto. Om du har glömt lösenordet finns en knapp du kan använda för att hämta det precis under textrutan.
   Obs! Om du har glömt bort vilken e-postadress du använder för att logga in kan du använda lösningen för förlorade konton.
 1. På skärmen Gör det till ditt kan du välja om du vill att det här Microsoft-kontot ska vara ditt primära konto. Välj Jag ansluter till mitt Microsoft-konto senare så att det här Microsoft-kontot inte blir ditt primära konto.
 1. Välj Nu spelar vi. Du loggas nu in och appen öppnar din personanpassade Xbox-upplevelse.
 2. 5. När inloggningen är klar behöver du inte logga in på Xbox Console Companion-appen, Xbox-spel eller avatar-appen igen, såvida du inte loggar ut ur Xbox Console Companion-appen på menyn Inställningar i Xbox Console Companion-appen.

Scenario 4: Du har inget Microsoft-konto ännu, men du vill börja använda de Microsoft-tjänster som erbjuds via Windows 10

 1. På skärmen Välj ett konto väljer du Microsoft-konto.
 1. På skärmen Lägg till ditt Microsoft-konto hoppar du över inloggningsrutorna för Microsoft-kontot. I stället väljer du Skapa ett. Fyll i fälten för att skapa ditt nya Microsoft-konto.
 1. På skärmen Gör det till ditt kan du välja om du vill att det här Microsoft-kontot ska vara ditt primära konto. Använd det här alternativet så att inloggning, inställningar och synkronisering sker automatiskt för alla övriga Microsoft-tjänster. Slutför det här steget genom att ange ditt lösenord och välja Nästa.
 1. Systemet kommer att autogenerera en ny gamertag åt dig. En Xbox-profil, inklusive gamertag, kommer automatiskt att associeras med din e-postadress. Du kan ändra din gamertag gratis inom de första 30 dagarna. Efter det tillkommer en liten avgift. Information om hur du ändrar din gamertag finns i Så här ändrar du din Xbox Live-gamertag.
 1. Välj Nu spelar vi. Du loggas nu in och appen öppnar din personanpassade Xbox-upplevelse.
 2. 6. När inloggningen är klar behöver du inte logga in på Xbox Console Companion-appen, Xbox-spel eller avatar-appen igen, såvida du inte loggar ut ur Xbox Console Companion-appen på menyn Inställningar i Xbox Console Companion-appen.

Vanliga frågor och svar om hur du loggar in i Xbox Console Companion-appen

Hur loggar jag in med en annan gamertag? Vad gör jag om jag vill logga in på Xbox Console Companion-appen eller ett spel med ett annat Xbox-konto än det jag ursprungligen använde för att logga in?

 • Du kan logga ut från ett spel eller Xbox Console Companion-appen när du vill och logga in igen med en annan gamertag.
 • Varje gång du loggar in med ett annat Xbox-konto sparas det nya kontot i kontoväljaren så att du vid kommande inloggningar bara behöver välja kontot i kontoväljaren för att snabbt logga in igen.
 • Y• Din inloggning följer med till alla Xbox-aktiverade appar, så om du loggar in på ett spel eller Xbox Console Companion-appen med ett nytt konto kommer det kontot därefter att loggas in på alla andra Xbox Console Companion-appar tills du loggar ut och loggar in igen med ett annat konto.

Om du vill logga ut går du till skärmen Inställningar i Xbox Console Companion-appen. Upptill på fliken Allmänt väljer du Logga ut.

För att logga in igen väljer du Logga in och på skärmen Så här ser du ut på Xbox Live väljer du Logga in med ett annat Microsoft-konto.

På skärmen med kontoväljaren väljer du ett tidigare använt konto och sedan Microsoft-konto för att logga in som ny användare. Det nya kontot läggs till i kontoväljaren för användning senare.

Varför får jag ett felmeddelande när jag loggar in?

Om ett felmeddelande visas eller om du inte kan logga in finns det några vanliga problem som kan orsaka det:

 1. Kontrollera att du är ansluten till ett nätverk och att du kan nå internet. Du kan testa anslutningen genom att gå till Bing.com i webbläsaren på din dator.
 2. Se om Xbox Live-tjänsten ligger nere på Xbox Live-status.
 3. Logga in på Xbox.com för att kontrollera att ditt konto är i god ordning.
 4. Kontrollera datorns klocka. Klockan måste stämma överens med Xbox Live-servrarna för att det ska gå att logga in. Datum- och tidsinställningarna för Ställ in tiden automatiskt måste vara .
 5. Som ett sista steg provar du att ta bort Microsoft-kontot genom att gå till Inställningar, välja Konton och sedan Ta bort bredvid kontot. Lägg sedan till kontot igen från kontoväljaren när du loggar in på Xbox Console Companion-appen.

Endast USA: Varför ombeds jag betala 50 cent för att skapa ett barnkonto?

Det är Microsofts kontopolicy för alla barnkonton som skapas i USA. Enligt policyn måste ett vuxenkonto anges som förälder och föräldern måste betala 50 cent med ett verifierat kreditkort för att bevisa att kontot är ett vuxenkonto. Den här policyn uppfyller COPPA (Children's Online Privacy Protection Act). Mer information finns i Vanliga frågor om Microsofts avgift för att skapa ett barnkonto.

Jag köpte ett spel när jag var inloggad med “Konto X” men nu vill jag spela det med “Konto Y”. Kan jag göra det?

Ja. Inuti spelet väljer du Växla konto (på startsidan eller där profilen finns). Om det inte finns någon knapp för att Växla konto i spelet väljer du Inställningar i Xbox Console Companion-appen och sedan Logga ut. Logga sedan in med det konto som du vill använda och starta spelet igen.

Du kan logga in med vilken Xbox-profil som helst, men tänk på att det kontot kommer att användas för alla Xbox-spel tills du växlar tillbaka.

Jag får ett felmeddelande som säger “Du är redan inloggad på det här spelet på en annan enhet”. Vad innebär det?

En del spel tillåter bara att du spelar dem med samma Xbox-konto på en enhet åt gången.

När felmeddelandet visas ges du möjlighet att logga ut från det kontot på den andra enheten och spela på den enhet du vill använda, eller så kan du växla till ett annat Xbox-konto.

Obs! Du kan vara inloggad på Xbox Console Companion-appen på så många enheter du vill, men du kan bara logga in på ett Xbox Live-aktiverat spel på en plats åt gången för att undvika kollisioner med dina sparade spel och achievements.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Så här loggar du in på Xbox Console Companion-appen på Windows 10" som du läste om eller ett annat problem?