Felsöka ljud i grupper och problem med spel för flera spelare i Windows 10

Om du inte kan höra dina kompisar i en Xbox Live-grupp eller inte kan delta i eller stå värd för ett spel för flera spelare när du använder Xbox Live på Windows 10 provar du lösningarna på den här sidan.

På den här sidan

Lösning 1: Kontrollera Xbox Live-tjänstens status

Om felmeddelanden visas här väntar du tills tjänsten åter är igång och sedan försöker du igen:

Kärntjänster för Xbox Live: körs
2019-09-20T01:06:26.7315953+00:00

Lösning 2: Kontrollera din NAT-typ

Kontrollera din NAT-typ på fliken Xbox-nätverk i avsnittet Spel i Inställningar i Windows och läs om felsökning nedan.

Så här kontrollerar du din NAT-typ:

 1. Tryck på Windows-knappen på enheten eller tangentbordet eller välj Windows-ikonen i det nedre vänstra hörnet av huvudskärmen.
 2. Välj Inställningar > Spel och sedan Xbox-nätverk.
 3. Under Xbox Live-spel för fler spelare kontrollerar du NAT-typ.

Varför NAT är viktigt

Ett diagram visar om en Xbox kan spela spel med en annan Xbox, beroende på NAT-typ.
OPEN NAT MODERATE NAT STRICT NAT
Med en OPEN NAT-typ kan du spela och vara värd för spel för fler spelare oavsett vilken NAT-typ de andra har i sina nätverk. Med en MODERATE NAT-typ kan du chatta och spela spel för fler spelare med vissa personer, men du kanske inte kan höra eller spela med andra och du kan normalt sett inte väljas som värd för en match. Med en STRICT NAT-typ kan du bara chatta och spela spel för flera spelare med personer som har en OPEN NAT-typ. Du kan inte väljas som värd för en match.

 

Felsökning av NAT-typ

Din NAT-typ kan vara i ett av fyra lägen. Baserat på det du ser klickar du på lämplig länk nedan för att hitta felsökningsstegen som hjälper dig att lösa problemet.

Open Med NAT-typen Open är problemet troligen inte relaterat till ditt hemnätverk. Du bör kunna spela och vara värd för spel för fler spelare oavsett vilken NAT-typ de andra har i sina nätverk. Om problemet gäller att du inte kan höra eller bli hörd av andra i en Xbox Live-gruppchatt kontrollerar du att all din ljudmaskinvara (headset, mikrofon, högtalare) fungerar.

För felsökning av Xbox-headset läser du Tillbehör: headset.

Moderate eller Strict Om din NAT-typ är antingen Moderate eller Strict kan du prova antingen att skapa ett perimeternätverk (kallas även DMZ) eller vidarebefordran av portar. Du kan bara använda ett av dessa alternativ åt gången. Anvisningar för detta återfinns nedan.
Teredo kan inte kvalificera Om din NAT-typ visas som Teredo is unable to qualify läser du NAT-typ på Windows 10 visar "Teredo is unable to qualify" för felsökning.

 

Aktivera perimeternätverksfunktioner på din router

Perimeternätverksfunktioner på en router används för att ta bort begränsningar för internet. Man kan säga att din enhet flyttas till ett område utanför din nätverksbrandvägg. Du bör kunna ansluta till Xbox Live, delta i spel och vara värd för spel eller grupper om du aktiverar din routers perimeternätverksfunktion.

Obs! Det är viktigt att du använder en statisk IP-adress på datorn när du konfigurerar ett perimeternätverk. Använd din routers DHCP-reserveringsfunktion när det går för att konfigurera en statisk IP-adress. Om den inte är tillgänglig måste du först konfigurera IP-inställningar manuellt på din dator. Du kan bara placera en dator i perimeternätverket. Om du har flera datorer kan den här lösningen bara åtgärda problemet för en av dem.

Viktigt! Använd inte inställningar som kombinerar vidarebefordran av portar, UPnP och perimeternätverk. Om den här lösningen inte åtgärdar problemet måste du avaktivera perimeternätverket (DMZ) innan du fortsätter till nästa steg.

Om du vill ha information om hur du aktiverar och avaktiverar perimeternätverksinställningar för din router går du till våra forum för nätverksmaskinvara (du hittar den här informationen för din router under rubriken ”DMZ”). Om det inte finns något innehåll för just din router kollar du i router-dokumentationen. I instruktionerna nämns en Xbox-konsol, men du kan göra på samma sätt för en dator.

Obs! Om du klickar på den här länken öppnas ett andra webbläsarfönster så att platsen du besöker inte försvinner medan du letar upp information om hur du konfigurerar nätverksmaskinvaran.

Viktigt! Microsoft friskriver sig från allt ansvar för det som kan inträffa när du använder program, lösningar, tjänster och utbildning från tredje part. Alla program, lösningar, tjänster och utbildningar tillhandahålls ”i befintligt skick” och utan garanti såvida inte tredjepartsföretaget anger annat.

När du har återställt routern kontrollerar du din NAT-information igen för att se om problemet löstes:

 1. Tryck på Windows-knappen på enheten eller tangentbordet eller välj Windows-ikonen i det nedre vänstra hörnet av huvudskärmen.
 2. Välj Inställningar > Spel och sedan Xbox-nätverk.
 3. Under Xbox Live-spel för fler spelare väljer du Kontrollera igen.
  • Om din NAT-typ är Open borde detta lösa ditt problem med spel för fler spelare.
  • Om din NAT-typ är Moderate är det bra, men du kan fortfarande ha problem med att kommunicera eller spela med andra som har Moderate eller Strict.
  • Om din NAT-typ är Strict är detta det läge som har mest problem med att kommunicera eller spela med andra.
 4. Om du fortfarande har problem kan du prova lösningen med vidarebefordran av portar. Se till att återställa din dator till de föregående inställningarna först.

  Se Öppna nätverksportar via vidarebefordran av portar om du vill veta hur du gör det.

Öppna nätverksportar via vidarebefordran av portar

Maskinvaran eller brandväggen kanske blockerar kommunikationen med Xbox Live-servrarna.

Om du är ansluten till ett nätverk via din arbetsplats eller skola, ber du nätverksadministratören att öppna följande portar:

 • Port 88 (UDP)
 • Port 3074 (UDP och TCP)
 • Port 53 (UDP och TCP)
 • Port 80 (TCP)
 • Port 500 (UDP)
 • Port 3544 (UDP)
 • Port UDP 4500 (UDP)

Om du är ansluten till ett hemnätverk måste du kanske själv öppna portarna på nätverksmaskinvaran via vidarebefordran av portar.

Del 1: Ange en statisk IP-adress eller växla till manuella IP-inställningar

Använd din routers DHCP-reserveringsfunktion när det går för att konfigurera en statisk IP-adress. Om den inte är tillgänglig måste du konfigurera IP-inställningar manuellt på din dator.

Så här konfigurerar du en DHCP-reservation inom din router

Om du vill reservera en statisk IP-adress för din dator inom din nätverksmaskinvara går du till avsnitten för DHCP eller LAN för din routers gränssnitt och lägger till MAC-adressen för datorn i avsnittet Reserverad.

Vi har samlat in information om hur du aktiverar DHCP för flera modeller av routrar och gateways. Om du vill ha mer information går du till våra forum för nätverksmaskinvara och lär dig hur du konfigurerar och uppdaterar din specifika nätverksmaskinvara.

Obs! Om du använder länken ovan öppnas ett andra webbläsarfönster så att platsen du besöker inte försvinner medan du letar upp information om hur du konfigurerar din nätverksmaskinvara.

Om DHCP-reservationsfunktionen inte finns på din router måste du konfigurera IP-inställningar manuellt på din Xbox.

Hämta datorns IP-inställningar

Innan du öppnar portar på nätverksmaskinvaran och konfigurerar datorns statiska IP-adress måste du hämta de aktuella IP-inställningarna från din dator.

 1. Klicka på Start-ikonen, skriv cmd och tryck sedan på Retur.
 2. Vid prompten skriver du ipconfig/all och trycker på Retur.
 3. Hitta nätverksanslutningen (leta till exempel efter ”Ethernet Adapter Local Area Connection” eller ”Wireless Network Adapter Local Area Connection”). Skriv ned numren för följande objekt:
  • IPv4-adress (eller IP-adress)
  • Nätmask
  • Standardgateway
  • DNS-servrar
 4. Skapa en unik IP-adress för din dator och skriv ned den. Ett enkelt sätt att göra detta på är att öka det sista numret i datorns IP-adress med 10. Om datorns adress är 192.168.1.2 använder du 192.168.1.12 som datorns unika IP-adress.  

  Obs! Varje IP-adress i nätverket måste vara unik.

Nu måste du ange datorns IP-inställningar.

Ange datorns inställningar för statisk IP och DNS

 1. Klicka på Start-ikonen och öppna Inställningar.
 2. Välj Nätverk och Internet.
 3. Välj Nätverks- och delningscenter.
 4. Välj Ändra inställningar för nätverkskort.
 5. Högerklicka på den nätverksanslutning som du vill konfigurera och välj Egenskaper.
 6. Välj Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) och välj sedan Egenskaper. Dialogrutan Egenskaper för Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) öppnas.
 7. På fliken Allmänt väljer du Använd följande IP-adress. I IP-adress skriver du den IP-adress du skapade.
 8. Tryck på tabb för att placera markören i Delnätsmask. Ett standardvärde för delnätsmask fylls i automatiskt. Antingen accepterar du standardvärdet för delnätsmask eller så skriver du den delnätsmask du vill använda.
 9. I Standardgateway skriver du IP-adressen för din standardgateway.
 10. I Önskad DNS-server skriver du IP-adressen för din DNS-server. Om du planerar att använda den lokala datorn som önskad DNS-server skriver du IP-adressen för den lokala datorn.
 11. I Alternativ DNS-server skriver du IP-adressen för din alternativa DNS-server, om du har en. Om du planerar att använda den lokala datorn som alternativ DNS-server skriver du IP-adressen för den lokala datorn.
 12. Välj OK och sedan Stäng.

Del 2: Öppna portarna på din router eller gateway

Nu ska du öppna portarna på din router eller gateway så att nätverksmaskinvaran kan kommunicera med Xbox Live-servrarna.

Så här öppnar du portar:

 1. Öppna din webbläsare.
 2. Skriv standard-IP-adressen för din router eller gateway i adressfältet och tryck sedan på RETUR. Här är IP-adresserna till ett antal router- och gateway-tillverkare:
  Belkin: 192.168.2.1
  Linksys by Cisco: 192.168.1.1
  D-Link: 192.168.0.1
  NETGEAR: 192.168.0.1. or 192.168.1.1

  Vi har samlat ytterligare information om hur du aktiverar vidarebefordran av portar för flera modeller av routrar och gateways. Gå till våra forum för nätverksmaskinvara och lär dig hur du konfigurerar och uppdaterar din specifika nätverksmaskinvara. Om tillverkaren av din enhet inte finns med i listan ovan tittar du i dokumentationen eller på tillverkarens webbplats efter standard-IP-adressen.

 3. Ange ditt användarnamn och lösenord (för din router eller gateway) och välj OK.

  Obs! Om du inte känner till standardvärdena för användarnamn och lösenord tittar du i maskinvarutillverkarens dokumentation.

 4. När du har loggat in bör du se konfigurationssidan för din router eller gateway.
 5. Öppna följande portar:
  • Port 88 (UDP)
  • Port 3074 (UDP och TCP)
  • Port 53 (UDP och TCP)
  • Port 80 (TCP)
  • Port 500 (UDP)
  • Port 3544 (UDP)
  • Port UDP 4500 (UDP)
  • Välj ett portnummer mellan 49152 och 65535. Om du inte vill välja något använder du bara 60209. (Dokumentera det portnummer du väljer, det ska användas i del 3.)

Viktigt! Använd inte en kombination av vidarebefordran av portar, UPnP och perimeternätverk (kallas även DMZ). Om du tidigare har aktiverat perimeternätverksfunktionen för din router måste du avaktivera perimeternätverket innan du testar den här proceduren.

Viktigt! Microsoft friskriver sig från allt ansvar för det som kan inträffa när du använder program, lösningar, tjänster och utbildning från tredje part. Alla program, lösningar, tjänster och utbildningar tillhandahålls ”i befintligt skick” och utan garanti såvida inte tredjepartsföretaget anger annat.

Del 3: Ange en statisk Teredo-port

 1. Högerklicka på Start-ikonen och välj sedan Kommandotolken (Admin).
 2. Kör följande kommando från Admin-kommandotolken:

  netsh interface Teredo set state client clientport=[det nummer du valt/60209]

När du har öppnat de nödvändiga portarna på din router eller gateway och konfigurerat din Teredo-tunnel kontrollerar du din NAT-information igen för att se om problemet löstes:

 1. Tryck på Windows-knappen på enheten eller tangentbordet eller välj Windows-ikonen i det nedre vänstra hörnet av huvudskärmen.
 2. Välj Inställningar > Spel och sedan Xbox-nätverk.
 3. Under Xbox Live-spel för fler spelare väljer du Kontrollera igen.
  • Om din NAT-typ är Open borde detta lösa ditt problem med spel för fler spelare.
  • Om din NAT-typ är Moderate är det bra, men du kan fortfarande ha problem med att kommunicera eller spela med andra som har Moderate eller Strict.
  • Om din NAT-typ är Strict är detta det läge som har mest problem med att kommunicera eller spela med andra.

Om du fortfarande har problem kan du prova lösningen att aktivera perimeternätverket (kallas också DMZ). Se till att återställa din dator till de föregående inställningarna först. Se Aktivera perimeternätverksfunktioner (kallas även DMZ) på din router för att ta reda på hur du gör det.

Om du ändå inte lyckas lösa problemet kan du ge oss feedback via länken Har du fortfarande problem? Skicka oss lite feedback länk under Nätverk i Xbox Console Companion-appen.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felsöka ljud i grupper och problem med spel för flera spelare i Windows 10" som du läste om eller ett annat problem?