NAT-typen på Windows 10 visar "Teredo is unable to qualify"

Om du inte kan ansluta till eller vara värd för ett fleranvändarspel i Xbox Live eller ansluta till en gruppchatt trycker du på Start-knappen och väljer Inställningar > Spel > Xbox-nätverk och markerar NAT-typ.

Om det står Teredo is unable to qualify kan din dator inte erhålla en Teredo-IP-adress.

Teredo är ett nätverksprotokoll som används för att upprätta säker kommunikation mellan klienter och servrar och möjliggöra anslutning mellan enheter bakom routers som använder NAT (Network Address Translation).

Om en Teredo-IP-adress inte går att erhålla kan det bero på att det är ett problem med din Teredo-adapter, att en enhet i ditt nätverk blockerar Teredo-protokollet eller att det finns programvara installerad på din dator som avaktiverar Teredo-funktionen. Utan en Teredo-IP-adress kan du inte använda tjänsten gruppchatt eller spela spel för flera spelare på Xbox Live.

Obs! En Teredo-IP-adress behövs bara för Xbox Live-funktionerna gruppchatt och spel för flera spelare. Om ditt spel inte använder Xbox Live-tjänsten går du till spelets supportwebbplats för hjälp med chatt- och flerspelarproblem.

Nätverksinställningarna för Xbox visar anslutningsstatus, prestanda och information om Xbox Live för flera spelare, inklusive NAT-typ.

Lösningar

Försök med lösningarna i följande ordning. Gå inte till nästa lösning förrän du konstaterat att den föregående inte löste problemet.

Lösning 1: Kontrollera att du är ansluten till internet

 1. Tryck på Windows-knappen på enheten eller tangentbordet eller välj Windows-ikonen i det nedre vänstra hörnet av huvudskärmen.
 2. Välj Inställningar > Spel och sedan Xbox-nätverk.
 3. Under Anslutningsstatus kontrollerar du att Internetanslutning visar Ansluten.

Om du inte har någon internetanslutning måste du åtgärda det innan du går vidare med ytterligare felsökning.

Lösning 2: Tryck på Fix it-knappen i Xbox-nätverket

 1. Tryck på Windows-knappen på enheten eller tangentbordet eller välj Windows-ikonen i det nedre vänstra hörnet av huvudskärmen.
 2. Välj Inställningar > Spel och sedan Xbox-nätverk.
 3. Välj Fix it. Windows försöker identifiera och åtgärda kända problem med Teredo. Obs! Du kan behöva starta om datorn för att ändringarna ska börja gälla när du tryckt på Fix it-knappen.

Lösning 3: Kontrollera om Teredo är inaktiverat i registret av ett program eller genom ett manuellt konfigurerat registervärde

En del program kan ändra din dators nätverksinställningar i syfte att inaktivera IPv6-nätverkskomponenter (Internet Protocol version 6), vilket kan innefatta Teredo Tunneling Adapter. Du kan avgöra om Teredo har inaktiverats genom att köra följande kommandon.

Kontrollera registersökvägen för iphlpsvc:

 1. Högerklicka på Start-knappen och välj sedan Kommandotolken (Admin).
 2. Kör följande kommando från Admin-kommandotolken:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Teredo

  Om utdata innehåller följande rad har Teredo inaktiverats:

  Type REG_DWORD 0x4

 3. Du kan återaktivera Teredo genom att köra följande kommando från Admin-kommandotolken:

  netsh interface Teredo set state type=default

Kontrollera registersökvägen för TcpIp6:

 1. Högerklicka på Start-knappen och välj sedan Kommandotolken (Admin).
 2. Kör följande kommando från Admin-kommandotolken:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TcpIp6\Parameters

  Om följande rad finns bland det som visas och det visade värdet inte är 0x0 kan Teredo ha inaktiverats:

  DisabledComponents REG_DWORD 0x8e

 3. Du kan återaktivera Teredo genom att köra följande kommando från Admin-kommandotolken:

  reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

En del program ställer in dessa registervärden för att inaktivera Teredo när programmet installeras medan andra ställer in dem varje gång programmet startar. Om du har något av dessa program installerat på din dator ska du se till att du har den senaste versionen eller läsa deras supportdokumentation för att se hur du kan aktivera en Teredo-tunnel med deras programvara.

* Asus Game First Service: Uppdatera till senaste versionen eller kontakta deras support på http://asus.com/support.

Du kan även kringgå problemet genom att inaktivera tjänsten och återaktivera Teredo på följande sätt:

 1. Högerklicka på Start-knappen och välj sedan Kommandotolken (administratör).
 2. Kör följande kommandon från Admin-kommandotolken om du vill inaktivera AsusGameFirstService, stoppa AsusGameFirstService och återaktivera Teredo i registret:
  • sc config AsusGameFirstService start= disabled
  • sc stop AsusGameFirstService
  • reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Lösning 4: Kontrollera om IP Helper-tjänsten körs

För att Teredo ska fungera normalt måste IP Helper-tjänsten vara inställd på att starta automatiskt och vara igång. Kontrollera det så här:

 1. Tryck på Start-knappen och skriv sedan Tjänster i sökrutan.
 2. Välj Tjänster.
 3. Kontrollera Startmetod för följande tjänst för att säkerställa att den är inställd på standardvärdet:

  IP Helper, startmetod: Automatiskt

Om tjänsten har ändrats från standardstartmetoden kan du ändra tillbaka till standardvärdet:

 1. I programmet Tjänster dubbelklickar du på IP Helper.
 2. I fönstret Egenskaper markerar Automatisk i listrutan Starttyp.
 3. Under Tjänstens status klickar du på Start-knappen.
 4. Klicka på OK för att spara ändringarna.

En del av program konfigurerar om datorinställningarna för att försöka optimera prestanda och inaktiverar då Windows-tjänsterna, vilket kan påverka IP Helper-tjänsten. Om du använder något av dessa datoroptimeringsprogram ska du anteckna vilka konfigurationsändringar det gör för tjänsterna eftersom du kan behöva återställa dessa inställningar för att kunna använda Xbox Live-gruppchatt och spel för flera spelare.

Lösning 5: Kontrollera om Teredo-servernamnet har satts till ett ogiltigt värde eller blockerats av en post i hosts-filen

För att Teredo ska fungera normalt måste det använda ett giltigt Teredo-servernamn. Kontrollera det så här:

 1. Högerklicka på Start-knappen och välj sedan Kommandotolken (administratör).
 2. Kör följande kommando från Admin-kommandotolken:

  netsh interface Teredo show state

  Om följande text visas kanske du har ett ogiltigt Teredo-servernamn konfigurerat eller en hosts-filpost har konfigurerats för att blockera Teredo:

  failed to resolve server name

Börja med att återställa Teredo-servernamnet till standardvärdet genom att köra följande kommando i adminkommandotolken:

netsh interface Teredo set state servername=default

Om failed to resolve server name fortfarande visas efter att du än en gång kört kommandot netsh interface Teredo show state kan du ha ett program som konfigurerats för att blockera din dator från att ansluta till Teredo-servrar genom att lägga till poster i hosts-filen under C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts.

Så här kontrollerar du innehållet i hosts-filen:

 1. Skriv följande kommando från Admin-kommandotolken:

  netsh interface Teredo show state

  Anteckna servernamnet som visas, t.ex. win1807.ipv6.microsoft.com.

 2. Öppna sedan hosts-filen genom att skriva följande kommando i adminkommandotolken:

  notepad.exe c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

  I programmet Anteckningar väljer du Redigera > Sök. Skriv sedan namnet på servern som du antecknade från kommandot netsh interface Teredo show state utan den sista punkten och klicka på Sök nästa. Exempel: Om servernamnet var win1807.ipv6.microsoft.com skriver du win1807.ipv6.microsoft.com

 3. Om en post med det servernamnet hittas tar du bort posten och sparar sedan hosts-filen.

Lösning 6: Kontrollera om Teredo-anslutningen blockeras av hemmaroutern när en IPv6-anslutning känns av

En del hemmaroutrar blockerar Teredo-anslutningen om de känner av en IPv6-anslutning på routerns WAN-gränssnitt. För att Teredo ska fungera normalt måste routern konfigureras för att aktivera Teredo-anslutning. Om du har någon av dessa hemmaroutrar ska du se till att den har den senaste inbyggda programvaran och läsa supportdokumentationen för att se hur du kan aktivera en Teredo-tunnel på routern. För Apple AirPort- och FRITZ!box-routrar läser du:

Lösning 7: Kontrollera om Teredo-anslutningen blockeras när en VPN-klient är ansluten eller medan en VPN-nätverksadapter är installerad

En del VPN-klienter avaktiverar Teredo-anslutning medan VPN-klienten är ansluten och en del VPN-klienter installerar en nätverksadapter som avaktiverar Teredo tills VPN-adaptern tas bort. Om du installerat en VPN-klient och Teredo fortfarande är avaktiverat även när VPN-klienten kopplas bort kontrollerar du om du har en nätverksadapter som heter TAP-Windows Adapter V9 installerad:

 1. Högerklicka på Start-knappen och välj sedan Enhetshanteraren.
 2. Välj Visa > Visa dolda enheter.
 3. Välj Nätverkskort.
 4. Identifiera adaptrar som heter något som liknar TAP-Windows Adapter V9. Högerklicka på adapternamnet och välj sedan Avinstallera.

  Obs! När VPN-nätverksadaptern avinstalleras bör Teredo-anslutningen inte längre vara blockerad, men det orsakar troligen problem med VPN-klientprogramvaran. Om du behöver VPN-funktioner och Teredo-stöd samtidigt läser du supportdokumentationen för VPN-klienten.

 5. Starta om datorn.

Löste detta ditt problem?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "NAT-typen på Windows 10 visar "Teredo is unable to qualify"" som du läste om eller ett annat problem?